Norge

Finn drømmejobben via nettverk

Andrea Langva Johansen føler seg ikke lenger alene i en mannsdominert bransje.

Leder Anne Gretland (f.v.) og styremedlemmer Kristin Fjeld Fransson og Andrea Langva Johansen har brukt mye av fritiden sin på Od@-nettverket de siste par årene. SVEIN ERIK FURULUND

 • Astrid Dalen

For litt over tre år siden kjente Andrea Langva Johansen seg ganske alene.

Hun jobbet som en av få kvinner i en mannsdominert avdeling i Siemens.

–Da jeg fikk møte andre tøffe damer i IT-bransjen på en inspirasjonsdag i 2006, fikk jeg mer guts og tro på meg selv som kvinne i denne bransjen, forteller hun.

Bare for jenter

Inspirasjonsdagen betydde starten for Od@-nettverket – et nettverk for jenter i IT-bransjen. Nettverket teller i dag flere enn 700 deltagere.

— Vi hadde gjennomført en undersøkelse som viste at kvinner trivdes i IT-bransjen, men at de følte at de manglet samhold og tilhørighet, forteller Kristin Fjeld Fransson.

Har fått jobb gjennom nettverket

Nå har Od@-nettverket gjort noe med dette, både ved å arrangere inspirasjonsdag med faglig påfyll og kjente foredragsholdere én dag i året, og jevnlige nettverksmøter.

Denne uken lanserte de en ny nettside.

Her kan man opprette sin egen profil, legge inn cv og lage redaksjonelt stoff. Man kan også gjøre andre oppmerksom på at man er på utkikk etter jobb eller ansatte.

— Vi vet at noen jenter har fått jobb gjennom nettverket – også før denne nettsiden ble opprettet, sier leder i Od@-nettverket, Anne Gretland, og bekrefter dermed også at nettverk kan spille en rolle i karrièresammenheng.

Sjekk våre JOBB-guider:

Kunsten å bygge nettverk

Denne måneden utkommer boken «Nyttige nettverk», som er forfattet av Kerstin Marthinsen. Hun ønsker å gjøre folk mer bevisst på nettverk, og lære dem kunsten å bygge nettverk.

Ifølge Marthinsen er vi alle potensielle nettverksbyggere, men det er en fordel å være utadvendt og interessert i andre mennesker.

Fremstilt som negativt

Marthinsen har selv jobbet med nettverksbygging gjennom selskapet Alumnia siden 2003. Hun sier hun blir skremt av at nettverk – og da særlig i mediene – nesten utelukkende blir fremstilt negativt.

— Ofte blir nettverk presentert som skumle edderkoppnett. Selvsagt skal man slå ned på dem som misbruker nettverkene. Men det er uheldig dersom slike oppslag fører til at noen ikke tør å drive med nettverksbygging, sier Marthinsen.

Godt sikkerhetsnett

Marthinsen sier også at det å bygge nettverk kan være et godt sikkerhetsnett i dagens arbeidsmarked. For tilgang på jobber er kanskje den viktigste grunnen for mange til å være med i et nettverk.

— Når man bruker nettverket for å få jobb, er det lurt å gå gjennom personer i nettverket som ikke står deg nærmest. Dette er mindre problematisk etisk sett – det er viktig at det ikke går over til å bli kameraderi, sier Marthinsen.

Få mest mulig utbytte

Hun mener at mangfold innenfor gruppen er viktig for å få mest mulig utbytte av nettverkene. Et søk på Internett viser riktignok at en god del av nettverkene er forbeholdt bare ett kjønn og én yrkes- eller utdanningsgruppe, slik også Od@-nettverket er det.

Men Fransson mener at det er kan være stort mangfold likevel, fordi kvinnene har forskjellige utdanningsbakgrunn, noen er ledere og andre ikke – og i tillegg er aldersspennet stort.

 1. Les også

  Mange søkere til «verdens beste jobb»

 2. Les også

  De heldige: Jobb før studieslutt

 3. Les også

  De uheldige: Tvinges inn i gründerskap

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. FOTBALL

  Antall kvinnelige fotballdommere i Hordaland doblet på ett år

 2. ØKONOMI

  Slik så det ofte ut på IT-selskapets møter. Ett år senere har de femdoblet antallet kvinnelige ansatte.

 3. NORGE

  Politiet har kniven som ble brukt til drap på Romerike

 4. ØKONOMI

  Mannlige ledere tjener mer enn kvinnelige - og forskjellen øker

 5. NORGE

  SSB: Uteblitt læring fra barnehage til universitet koster 1,7 mrd. om dagen

 6. ØKONOMI

  – Det er for få kvinner å velge mellom til IT-jobbene