Norge

Ja til gunstig pensjonssparing

Fire av fem nordmenn er villig til å betale inn til sin egen pensjon. Velger du rett metode, får du lavere skatt. Men du må overbevise både sjefen og kollegene dine.

 • Forf>jon Hauge (foto)

Det er spesielt unge mennesker som ønsker å bidra til pensjonen sin. Tallene stammer fra en undersøkelse gjennomført av Norsk Respons for pensjonsselskapet Vital. Med dagens regler kan ansatte hvert år bidra med inntil 4 prosent av lønnen til jobbpensjonen. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidsgiveren sparer minst like mye på den ansattes vegne.— Mindre enn 3 prosent av våre bedriftskunder har innført ansattebidrag. Det er beskjedent, og forklaringen kan til dels være at ordningen er lite fleksibel. Det er i dag ikke mulig å tilpasse bidragene individuelt, sier direktør for bedriftsmarkedet Wenche Seljeseth i Vital.Det betyr at alle ansatte i bedriften må spare prosentvis like mye.

Redusert folketrygd.

— Det er alle eller ingen, fastslår forsker Geir Veland i forskningsstiftelsen Fafo.Han har beregnet at egeninnsats ofte er mindre lønnsomt enn at arbeidsgiver bidrar til pensjonssparingen. Et eksempel: Alle bedriftens ansatte får velge enten 3 prosent lønnspålegg som de selv setter inn i pensjonssparingen, eller tre prosent økt jobbpensjon, direkte fra arbeidsgiver. Da vil det i mange tilfeller være mer lønnsomt for de ansatte at arbeidsgiver øker pensjonssparingen, i stedet for å øke lønnen. Dette avhenger av lønnsnivå og hvor mange år den ansatte har igjen til pensjonsalder. Gebyrene en bedrift må betale for en slik pensjonsspareordning vil også være lavere enn det de fleste enkeltpersoner klarer å forhandle seg frem til.- Mine beregninger viser at arbeidstagere i samme bedrift vil kunne ha ulike incentiver og dermed ulike ønsker om egensparing. Arbeidstagere med høy utdanning og høy inntekt vil relativt sett tjene på at arbeidsgiver betaler innskuddet, sier Ve-land.

Skatten kuttes.

Årsaken er at pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver ikke er innberetningspliktig, og dermed kuttes skatten for arbeidstageren. Men samtidig reduseres bidraget til folketrygden.- Arbeidstagere med lavere og middels store inntekter bør dermed foretrekke å få utbetalt lønnsforhøyelse, for så å betale inn på pensjonen selv. Dagens verdi av den økte folketrygden de får, er større enn dagens verdi av spart toppskatt dersom arbeidsgiver heller skulle betalt innskuddet, sier Veland.- Ansatte innenfor samme bedrift er gjerne i veldig forskjellige livsfaser, og har dermed ulike behov for pensjonssparing. Derfor mener jeg det hadde vært bedre med en mulighet for å tilpasse prosentandelen individuelt, sier Seljeseth.Regjeringen vurderer for tiden hvordan den individuelle pensjonssparingen skal utformes. I forrige måned fikk Banklovkommisjonen mandat til å utrede ny lov om nettopp dette.- Utgangspunktet er at det må inngås en egen separat kontrakt for individuell pensjonsordning, skriver statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp) i en e-post til Forbruker.no.Denne ordningen (tidligere kalt IPA) er altså den tredje pensjonssparingen, i tillegg til folketrygd og OTP (se faktaboks).- Det er imidlertid av kostnadshensyn ønskelig å få utredet om denne individuelle pensjonsordningen kan kobles på som en ekstrakontrakt på en fondert kollektiv pensjonsordning som vedkommende måtte være medlem av, skriver Gram.Han påpeker at regelen om lik prosentvis pensjonsinnskudd for alle ansatte i en bedrift vil opprettholdes.

 1. Les også

  Sparer uten at det merkes

Wenche Seljeseth i Vital peker på at ansattebidragene er lite fleksible. Foto: STIG FIKSDAL

Klikk for større bilde

Relevante artikler

 1. FORELDRELIV

  Hvilken bransje jobber du i? Her er pensjonsvinnerne og taperne.

 2. FORELDRELIV

  Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon

 3. KARRIERE

  Hun blir pensjonstaper hvis hun ikke tar grep. Disse bransjene er verstinger

 4. ØKONOMI

  Over 200 milliarder pensjonskroner seiler sin egen sjø – hverken arbeidsgivere eller arbeidstagere bryr seg særlig.

 5. ØKONOMI

  Slik reklamerer Storebrand for billige forsikringer. Skatteetaten mener det gir skatteplikt for den som kjøper.

 6. FORELDRELIV

  I dag lanseres ny spareordning: Dette er nyhetene du bør vite om