Norge

Kriminelle utlendinger tar ferien i norske fengsler

Fanger fra 89 nasjoner sitter i norske fengsler i juli. Polen topper listen. Foto: DAN PETTER NEEGAARD

798 utlendinger tilbringer fellesferien i norske fengsler, med ca. 2000 kroner i månedslønn. Nesten ingen sendes hjem for å sone.

  • Forf>
  • <forf>per Anders Johansen <

— Vi må ha slutt på at folk sitter i norske fengsler og planlegger ny kriminalitet på norsk jord, sa justisminister Knut Storberget i fjor - og reiste til Litauen for å få til en avtale om hjemsendelse. Ett år senere er fengslene mer overfylt enn noensinne av utenlandske statsborgere. Hittil i år er bare åtte utenlandske fanger (én prosent) sendt til hjemlandet for soning. Totalt sitter 3340 fanger i norske fengsler. 1 av 4 er utenlandske.Kostnadene pr. fange er 1500 kroner døgnet, som går til drift av fengselet, utstyr, lønn til innsatte og ansatte osv. I alt koster dette skattebetalerne 440 millioner kroner i året.

Vil ikke hjem.

— Ingen av mine klienter fra Øst-Europa vil sone i hjemlandet. Sammenlignet med et litauisk fengsel har de det strålende i Norge, sier forsvarsadvokat Cecilie Nakstad. Hun har jobbet for mange litauere og polakker, som topper statistikken sammen med irakere.- De opplever forholdene i hjemlandets fengsler som forferdelige, med vold, elendig mat og dårlig hygiene. Litauerne selv hevder at alt er korrupt. De som har penger, kan smøre de fengselsansatte. Dersom du ikke har penger, må du sone under ekstra dårlige forhold, sier Nakstad.Kriminelle som sendes hjem for å sone, kan få adskillig lavere straff. Narkotikastraffene i Norge er for eksempel mye strengere enn i mange andre europeiske land. Utlendinger er dømt i Norge får automatisk en ny straffedom når de overføres til soning i hjemlandet. - Nederlendere og belgiere vil gjerne sone hjemme, på grunn av språk og nærhet til familien. Men i hjemlandet vil de få mildere straff. Dermed vil ikke Norge sende dem av gårde, sier Nakstad.

Elendig.

— Når vi vet hvor mye energi Storberget har lagt ned i denne saken, er resultatene elendige. Når enkelte har en bedre hverdag i norske fengsler enn de ville hatt i frihet i hjemlandet, har ikke fengselsstraff noen preventiv effekt, sier nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen i Frp. Frp ønsker å betale penger til land som er villig til å ta imot sine kriminelle statsborgere.- Selv om norske fengsler kan fremstå som reneste luksushotell sammenlignet med andre lands fengsler, så sitter fangene mer isolert og alene på cellene her, sier Cecilie Nakstad. - Jeg jobbet med en fange som sonet under forferdelige forhold i Thailand. Han fortalte at fangene holdt sammen og utviklet et sterkt samhold og fellesskap. For ham var det et sjokk å oppleve ensomheten og isolasjonen i et norsk fengsel, sier hun.

Les også

  1. Bølge av våpenbeslag på Ullersmo

  2. Tente på cellen sin i Oslo fengsel

KLIKK FOR Å FORSTØRRE!