Mister pappaperm: - Likestillingen går feil vei

Han er nybakt pappa til Liam, men taper pappapermen fordi samboeren er student.

Tor Martin Trædal kom tilfeldig i snakk om fedrekvote med en kollega. - Jeg trodde han tulla da han sa at jeg nok ikke hadde krav på det, sier han. Men det stemte. Sønnen Liam ble født i slutten av oktober.

Tor Martin Trædal og samboeren Kamilla Kollen fikk sitt første barn i slutten av oktober.

Men kristiansandsparet fikk en dårlig beskjed fem måneder tidligere.

- Det var helt tilfeldig at jeg kom i snakk med en kollega. Jeg trodde han tulla da han sa at jeg nok ikke hadde krav på fedrekvote, forteller Trædal.

Da de tok kontakt med Nav, fikk de bekreftet dette: Siden mor ikke har opptjent rett til fødselspenger, da hun er student, har heller ikke barnets far rett på sine ti uker med pappaperm.

- Går feil vei

Jeg hadde gledet meg til pappapermen. Det prates ofte om likestilling, men her går det feil vei. Det er veldig urettferdig at systemet er slik at det kommer an på mors situasjon hvordan fars situasjon blir. Slik at jeg ikke får den tiden til å bli kjent med sønnen min Liam, at vi ikke kan ha tid bare ham og jeg, sier 24-åringen.

Nav presiserer at de kun uttaler seg på generelt grunnlag om regelverket.

- Fedrekvote gis kun til far hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger. Dersom kun én av foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, deles ikke stønadsperioden opp i kvoter, sier kontorsjef i NAV, Lene Lied.

- Hvis vi virkelig mener noe med at foreldre må bli mer likestilt med tanke på å dele på foreldreansvaret, så må far ha en selvstendig rett til opptjening, jeg kan egentlig ikke fatte at dette ikke allerede er på plass. KrF har i sitt alternative budsjett lagt inn 50 millioner til dette gjeldende fra 1. juli. 2017. Nå håper jeg vi får gjennomslag for forslaget, slik at fremtidige fedre får et annet svar når de oppsøker NAV, KrFs Geir Bekkevold som sitter i kultur- og familiekomiteen på Stortinget.

ESA gransker Norge

ESA, EFTAS overvåkingsorgan, mener regelverket strider med EØS-direktiver om likestilling og foreldrepermisjon, fordi det ikke er noen tilsvarende kobling mellom fars jobbstatus og hva mor kan ta ut, skrev Dagens Næringsliv i september.

Regjeringen har gjennomgått ESAs argumentasjon og gitt dem et svar.

- Kort fortalt mener vi at den norske foreldrepermisjonsordningen oppfyller alle kravene som følger av EØS-avtalen. Saken er nå til vurdering i ESA, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning (Frp).

- Det er diskriminerende at far ikke skal få være hjemme barnet på selvstendig grunnlag, men er avhengig av mors situasjon. Jeg tror det er en sak som har fløyet litt under radaren fordi de fleste foreldre er i full jobb før fødsel, sier Tina Bru, leder av Høyres Kvinneforum.

- Etter forslag fra Høyres likestillingsutvalg er det tatt inn en formulering rundt dette i programutkastet som skal behandles på Landsmøtet til våren, der heter det at Høyre vil på sikt innføre selvstendig opptjeningsrett for far, legger hun til.

Kloke av skade

Arbeiderpartiet mener far på sikt bør få egen opptjeningsrett.

- Alle partiene har dette i programmene sine. Grunnen til at det ikke er innført, er store kostnader. Det er estimert til å koste mellom 400 og 500 millioner kroner årlig. Vi har prioritert å øke fedrekvoten først, sier Anette Trettebergstuen (Ap) i familie- og kulturkomiteen.

Det nybakte foreldreparet i Kristiansand føler de blir straffet fordi de stifter familie før begge har fått på plass utdannelse og jobb.

- Vi ville ikke vente med barn til vi var nærmere tredve, vi var klar for familie nå. Men når det blir snakk om søsken til sønnen vår, vil vi være kloke av skade. Denne Nav-feilen gjør vi ikke om igjen, sier Trædal.