Smiler bredt, men vil ikke si når Fornebubanen skal stå ferdig

I dag ble avtalen undertegnet der staten lover milliarder til Fornebubanen. Men ingen av toppolitikerne eller toppbyråkratene som var til stede tør ha en mening om når banen kan stå ferdig.

Bymiljøavtalen mellom Staten og Oslo og Akerhus er et faktum. Smilende fra v. fylkesordfører Anette Solli (H), byrådsleder Raymond Johansen (Ap), (delvis skjult), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), jernbanedirektør Elisabeth Enger, assisterende veidirektør Lars Aksnes (bak), samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og fylkesrådmann for Akershus Tron Bamrud.

Tirsdag kveld skrev Aftenposten at alt var klart for den lenge forsinkede avtalen om hvor mye staten skal bidra med til store kollektivprosjekter i Oslo og Akershus.

Formelt heter avtalen bymiljøavtale, og det er Fornebubanen som i denne omgang loves milliardsummer, i underkant av seks milliarder kroner pr. i dag, men beløpet kommer til å øke.

I tillegg kommer årlige belønningsmidler fra staten på et tresifret antall millioner.

Helt konkret skal statens bidrag dekke halvparten av den fysiske Fornebubanen, inkludert signalanlegg, stasjoner og parkeringsanlegg på Fornebu. Men ikke alle utvidelser, som ombygging av Majorstuen stasjon, vil bli dekket av staten med 50 prosent.

Aftenposten får opplyst at totalkostnadene for banen er beregnet til ca. 13 mrd. kroner.

Oslo og Akershus skal betale sin del av Fornebubanen gjennom Oslopakke 3, ikke minst med bompenger.

Fornøyde - men er blanke om når det blir bygging

Tron Bamrud (fra v.), Lan Marie Nguyen Berg, Lars Aksnes og Elisabeth Enger undertegner avtalen mellom staten og Oslo og Akershus om i første rekke Fornebubanen.

Onsdagens avtale ble undertegnet i Samferdselsdepartementet.

I tur og orden skrøt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og fylkesordfører Anette Solli (H) av det utfordrende arbeidet som er gjort for å få avtalen i havn, en avtale som faktisk sikrer en finansiering av Fornebubanen.

Men det pressen lurte på var når banen kan stå ferdig.

Det ønsket hverken Solvik-Olsen, Johansen, Solli, byråd for samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, jernbanedirektør Elisabeth Enger, assisterende veidirektør Lars Aksnes eller fylkesrådmann Tron Bamrud for Akershus å ha noen mening om.

Ingen i forsamlingen ville en gang antyde når det kan bli byggestart. Per i dag synes det helt åpent om banen kommer i 2021 eller i 2024.

Kan du historien om Fornebubanen?

En gang slo regjeringen fast at banen skulle stå klar før det ble bygget boliger på Fornebu.

Disse to artiklene forteller den tragiske, men også litt fornøyelige historien om hvorfor Fornebubanen ikke ble noe av – og fortsatt ikke er bygget:

Det skal tas hensyn til ønskene fra 70 aktører når det bygges T-bane i Oslo.

Fornebubanen nærmer seg den helt store rekorden.

Oslos reguleringsplan ikke ferdig før neste år

Det føltes åpenbart litt småkleint da Raymond Johansen fikk overrakt bymiljøavtalen med staten av sin nære medarbeider Lan Marie Nguyen Berg.

Mens Bærum, som har tre km av Fornebubanen på sin side, for lengst har klar en reguleringsplan, blir Oslos plan ikke klar til sommeren, slik man håpet på.

Byrådsleder Johansen og Nguyen Berg opplyser til Aftenposten at et forslag til reguleringsplan blir sendt på høring i løpet av våren, og at det så oversendes bystyret i høst. Men vedtak blir det først over nyttår.

Om et år eller to skal avtalen reforhandles, litt på samme måte som Oslopakke 3-avtalen. Da døpes bymiljøavtalen om til byvekstavtale. Under senere reforhandlinger skal andre prosjekter tildeles penger.

I denne køen står ny T-banetunnel under Oslo, og Baneløsning Nedre Romerike, som primært handler om en utvidelse av planene for A-husbanen.

  • Fornebubanen skal etter planen stå ferdig i 2021. Men blir det først i 2024?

Ruter mener «irrasjonelle» krav fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forsinker Fornebubanen.