Norge

Politiet skal ha funnet Malthe-Sørenssens fingeravtrykk på Stabells kontor etter påstått avlytting

Treholt-advokat Harald Stabell hevdet kontoret hans ble avlyttet. Fingeravtrykkene som nå knyttes til privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen, ble funnet der det angivelige avlyttingsutstyret sto.

-Jeg fikk et tips fra en person i PST om at kontoret mitt var blitt avlyttet under den siste behandlingen av Treholt-saken i kommisjonen som var i 2010 og 2011.  Kilden i PST opplyste også at avlyttingen fortsatt kunne pågå, sa Stabell til Aftenposten i mars 2014 da den påståtte avlyttingen ble omtalt offentlig for første gang.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
OPT_sy66de99_doc6oespzi723410wllrle6-UtGRWxMCMe.jpg
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I mars 2014 sto den kjente advokaten Harald Stabell offentlig frem og sa at han hadde mistanke om at hans advokatkontor ble romavlyttet i 2010 og 2011.

Det Arne Treholts advokat ikke fortalte da, var at det var den tidligere journalisten og forfatteren Geir Selvik Malthe-Sørenssen som sto bak tipset.

I denne perioden jobbet Stabell med gjenopptagelse av spiondommen mot Treholt, blant annet sammen med Selvik Malthe-Sørenssen.

Fingeravtrykk fra 2012 skal matche

Denne tapebiten ble funnet i bokhyllen på Stabells kontor.

Den påståtte avlyttingen ble anmeldt i juni 2012. Politiet fant fingeravtrykk og DNA-spor på kontoret som ble analysert. Men den gang fant de ingen match i sine registre.

Ukjente fingeravtrykk ble også sjekket av Kripos, men dette ga heller ingen treff i noen register.

Men da Malthe-Sørenssen i fjor sommer ble pågrepet og siktet for korrupsjon, fikk politiet hans fingeravtrykk.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal Malthe-Sørenssens fingeravtrykk ha matchet med fingeravtrykkene somble funnet på Stabells kontor etter den påståtte avlyttingen i 2012.Fingeravtrykkene ble funnet i området der det påståtte avlyttingsutstyret skal ha stått.

I februar kunne Aftenposten avsløre at korrupsjonssiktede Geir Selvik Malthe-Sørenssen er anmeldt for bedrageri:

Les også

Etterforskes for millionbedrageri

Stabell: Han har aldri så langt jeg kan huske vært alene på mitt kontor

I februar avslørte VG at Malthe-Sørenssen forsøkte å bløffe Stabell og Treholt til å tro at han hadde en hemmelig kilde i E-tjenesten, som i realiteten var en drapsdømt bruktbilselger.

Tirsdaginnrømmet den tidligere journalisten bløffen i Dagbladet.

Politiet har gjenopptatt etterforskningen av den påståtte avlyttingen på den kjente advokatens kontor.

Malthe-Sørenssen har status som mistenkt, men er så langt ikke avhørt av politiet. Stabell og flere andre er imidlertid avhørt som vitner.

— Jeg bidrar så langt jeg kan overfor politiet, naturlig nok, og jeg håper de klarer å løse saken, sier advokaten.

I forbindelse med VGs avsløring sa Stabell til Aftenposten at han ikke trodde Malthe-Sørenssen også kunne stå bak de angivelige avlyttingssporene på hans kontor.

«Han har aldri så langt jeg kan huske vært alene på mitt kontor», sa Stabell.

OPT_sy66de99_doc6oespzi723410wllrle6-UtGRWxMCMe.jpg

Kilder: Var flere ganger alene på Stabells kontor

Kilder som ønsker å være anonyme på grunn av den pågående etterforskningen, hevder på sin side Malthe-Sørenssen flere ganger skal ha vært alene på Stabells kontor i perioden 2010 til mai 2012, da Stabell ble gjort kjent med avlyttingsmistankene.

Da Aftenposten konfronterer Stabell med kildeopplysningene, svarer han:

— Jeg kan ikke huske at han har vært alene. Det kan godt ha skjedd likevel. Men som sagt: Jeg kan ikke erindre det. Hadde jeg husket at han kan ha vært der, så hadde jeg selvfølgelig sagt det. Treholt og jeg stolte på Malthe-Sørenssen den gangen, og han var Treholt og min utreder.

Du sier det kan ha skjedd?

- Ja, det kan det, for med så mange samtaler og så vidt mange besøk han har hatt gjennom disse årene, kan jeg ikke utelukke at det kan ha skjedd.

- Du utelukker ikke at det kan ha skjedd, men du husker ikke?

— Helt riktig.

- Våre kilder mener at du kan ha vært borte i lengre perioder mens han var alene på ditt kontor?

— Som sagt kan jeg ikke huske at han har vært alene på mitt kontor. Det hadde vært realt om Aftenpostens anonyme kilder hadde fortalt meg om dette, sier Stabell.

Slik fortalte Treholt-advokaten om den angivelige avlyttingen til Aftenposten i 2014:

— Skaper ytterligere tvil

Etter intervjuet med Aftenposten ringer Stabell tilbake. Han sier han ble nysgjerrig på opplysningene, og tok kontakt med sekretæren ved hans kontor i den aktuelle perioden.

— Hun tror Malthe-Sørenssen kan ha vært alene der mens han ventet på meg i denne perioden, og at det kan ha skjedd flere ganger. Hvis det har skjedd, har hun sikkert spurt meg om det var greit.

- Hva tenker du om det?

— Det er interessante opplysninger. Da kan han ha hatt en mulighet til å få gjort noe, avhengig av hvor lenge han kan ha vært der.

- Som å sette opp de sporene etter påstått avlytting?

— Det er interessante opplysninger. I lys av det som etter hvert nå kommer fram om at han lurt både den ene og den andre, får jeg en stadig sterkere mistanke om at han kan ha lurt meg også når det gjelder dette.

- Gjør det deg sikrere på at det kan ha skjedd?

— Det skaper ytterligere tvil hos meg når det gjelder hva som har skjedd.

Stabell sier han ikke fikk noen «advarsler» da avlyttingen ble kjent i mai 2012 om at det kunne være Malthe-Sørenssen selv eller at det kunne være «satt opp».

— Nei, da hadde jeg selvfølgelig tatt affære, sier advokaten.

- Ble du noen gang i 2012, da avlyttingen ble kjent, advart om Malthe-Sørenssens metoder?

— Nei, som sagt: Jeg fikk ingen advarsler. I likhet med alle andre stolte jeg på ham den gangen, sier Stabell.

Advokat Harald Stabell har vært i avhørt hos politiet etter at de i februar i år gjennopptok etterforskningen av den påståtte avlyttingen av Stabells kontor i 2010 og 2011. Saken ble anmeldt i juni 2012.

Advokat Harald Stabell ble lurt trill rundt av privatetterforsker Geir S. Malthe-Sørenssen:

Les også

- Det kan bli tyngre å få gjenopptatt Treholt-saken etter dette

Politiet: Ingen kommentar

Erik T. Hansen ved påtaleavdelingen på Sentrum politistasjon i Oslo ønsker ikke å gå inn på hvilke konkrete etterforskningsskritt som er tatt eller hvor saken står bevismessig, utover å bekrefte at de har foretatt avhør. Malthe-Sørenssen er mistenkt i saken. Ingen er siktet.

— Vi er interessert i å opplyse saken best mulig både til gunst og ugunst for vedkommende, sier Hansen.

Han vil ikke kommentere om politiet mistenker Malthe-Sørenssen for å arrangere en fiktiv avlytting.

— Etterforskningen pågår så lenge vi har noe utbytte av å videreføre den. Det kan være i overskuelig fremtid og frem til vi mener vi har grunnlag til å konkludere, sier Hansen.

EOS-utvalget fant ingen spor

I juni 2014 publiserte Stortingets kontrollutvalg for etterretnings,— overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) sine undersøkelserav påstandene om overvåkingen av Stabells kontor.

De foretok blant annet undersøkelser i PSTs arkiver og registre, og konkluderte med at de ikke hadde funnet spor av ulovlig overvåking av Stabells advokatkontor utført av PST.

Eldbjørg Løwer, leder i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, fant ikke spor av ulovlig overvåking av Harald Stabells kontor utført av PST.

Har skilt lag med tidligere kolleger

Fra og med 1. oktober i fjor trakk Harald Stabell seg ut av Advokatfirmaet Stabell & Co. Hans tidligere kolleger fortsetter i det nyoppstartede advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

På direkte spørsmål fra Aftenposten om Malthe-Sørenssen aldri har vært alene på Stabells kontor fra 2010 til mai 2012, svarer advokatene Mette Yvonne Larsen, Morten Engesbak og Bendik Falch-Koslung:

— På bakgrunn av at det pågår politietterforskning i saken som involverer vårt kontor, finner vi det ikke naturlig å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Geir Selvik Malthe-Sørenssens advokat Jonny Sveen har ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser om denne saken. Aftenposten har også forsøkt å få Malthe-Sørenssen i tale en rekke ganger de siste ukene, uten å lykkes.

KOMMENTAR: Redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle mener Treholt-advokaten har

Les også

  1. farlige forbindelser

  2. Advokat beklager påstander om feil i Aftenposten

  3. Malthe-Sørenssen tilbød politiets harddisk for penger

  4. Spesialenheten fant ikke korrupsjon - men Malthe-Sørenssen er fortsatt korrupsjonssiktet