Norge

Lever høyt på svarte inntekter

Husholdninger med lav inntekt har et forbruk som er betydelig høyere enn lønnen. Det tyder på svart arbeid, sier samfunnsforsker.

  • Eirin Eikefjord
    Eirin Eikefjord
    Kommentator i BT

I gjennomsnitt bruker lavtlønnede 60000 kroner mer enn de har i registrert lønn, viser undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB). For husholdninger med mer enn to i arbeid er overforbruket 100000 kroner.

Spørsmålet er hvor pengene kommer fra.

115 mrd. svart.

Etter læreboken er forbruk lik inntekt minus sparing. Merforbruk skyldes enten lån, bruk av formue eller overføringer fra foreldre.

Sosiolog og seniorrådgiver i seksjon for levekårsstatistikk, Arne S. Andersen, mener det store merforbruket har en helt annen forklaring enn at de med tynn lommebok lever over evne.

–Lån til forbruk er kanskje det første man griper til for å forklare at forbruk er høyere enn inntekt. Men det er mer sannsynlig at merforbruket skyldes at ikke alle inntekter er registrert, sier Andersen til Bergens Tidende.

Det har vært gjort en rekke forsøk på å anslå omfanget av svart arbeid. Flesteparten konkluderer med at det dreier seg om flere titalls milliarder kroner i året.

Skatteverket i Sverige har beregnet et teoretisk skattegap på 5 prosent av BNP. Skatteunndragelsesutvalget estimerer at 115 milliarder kroner i året blir unndratt beskatning hvis situasjonen er tilsvarende i Norge.

–Kjøp og salg av svart arbeid er en avveining mellom økonomisk gevinst, straffetrussel og moral. Moralen veier ikke nødvendigvis tungt nok når store økonomiske fristelser er involvert, sier Erling Eide, professor i rettsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kontantstøtte betyr svart.

I Norge topper renhold, barnepass og håndverkertjenester svartelistene, ifølge Skattedirektoratet.

Økonomiprofessor Steinar Strøm ved universitetet i Torino mener årsaken til at mange jobber svart, er at de faktisk har mulighet til det.

–Andelen svart arbeid er tre ganger høyere i byggebransjen. Helt siden 1980-tallet har barnepass gitt anledning til å jobbe svart. Kontantstøtten ga et ekstra incentiv til svarte ordninger.

Strøm mener imidlertid utviklingen på det svarte markedet ser lys ut. –Utbredelsen av svart arbeid har avtatt de siste 20 årene. De fleste norske arbeidstagere har faktisk ikke mulighet til å jobbe svart. Både høy inntektsvekst i befolkningen og mindre grad av kontant betaling betyr ofte mer hvitt arbeid.

Rike menn verst.

Skattebetalerforeningen gjennomførte i juni en undersøkelse som viser at 41 prosent av befolkningen har betalt for svart arbeid. Folk med høy inntekt kjøper mest svart.

–Verstingen blant kjøperne er menn mellom 40 og 59 år med høy inntekt, sier administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Administrerende direktør og advokat i Maler— og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Geir Atle Mjeldheim, jobber i en svært utsatt bransje. Mjeldheim mener det store omfanget svart arbeid er et strukturelt problem som blant annet kan forklares med at Norge har svært høy moms også på tjenester til private.

–Spørsmål om svart arbeid i Norge blir redusert til et spørsmål om personlig moral. Men hvis svart arbeid skal bekjempes, må det defineres som et politisk problem – som må løses med politiske virkemidler. Det må bli mer lønnsomt å kjøpe hvitt, sier han.