13 spørsmål og svar om «Full City»

*Kan man bade? *Dekker forsikringen oljesøl på båten din? *Kan fisken spises? Her får du svar på det du lurer på i forbindelse med utslippet.

Det er hittil tatt opp 212 tonn olje.

Utslippene

Lekker det fortsatt fra «Full City»? – Ja. I går ble det meldt om nye oljeutslipp fra havaristen. Oljen befinner seg innenfor de doble lensebarrièrene som ligger rundt båten. Ifølge Kystverket hadde selskapet Smit Salvage i går ennå ikke kommet i gang med å tømme skipet. De jobbet med å sikre store mengder olje fra ødelagte tanker og over til tanker som er intakte.

Hvor mye olje har lekket ut? – Kystverket opplyste i går at det var tatt opp ca. 212 tonn olje siden aksjonen begynte. Til nå har man fått melding om mellom 60 og 70 påslagspunkter for oljen langs kysten.

Fisk og sjømat

Mange er glad for at makrellen endelig er kommet for fullt, er det farlig å spise den på grunn av oljen? – Nei, det er det ikke så lenge man holder seg unna de sentrale områdene i Grenland der utslippet fant sted.

Vi har ingen indikasjoner på at makrellen langs kysten er skadet av oljen, sier Erlend Moksness, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen på Hisøya utenfor Arendal.

Hva med torsk, sei og annen selvfisket fisk, kan man spise det? – Vi ser ingen grunn til å gi noen advarsel på det nå. Det er bare å spise fisk, så lenge man holder seg unna de helt sentrale utslippsområdene, sier Moksness. Krabbesesongen er i gang. Kan man spise krabber langs kysten nå? – Ja, det er bare å spise krabber. Men hvis det ligger et tykt oljelag over sjøen der krabbene skal tas, ville jeg unngå disse områdene. I Grenlandsområdet vil det være restriksjoner, sier Moksness.

Bading

Er det farlig å bade langs kysten? – Nei, så lenge man ikke er i direkte kontakt med oljen, sier Erlend Moksness ved Havforskningsinstituttet.

Hvor lenge er det farlig å bade i det sentrale utslippsområdet? – Det vil nok ikke være bademuligheter i de sentrale utslippsområdene i Grenland i 2009. Men neste vår og sommer vil det nok ikke være noe problem. Men det vil kunne lukte en del olje, sier Moksness.

Hva med Agderkysten? – Der er det ingen problem med bading hverken nå, senere i høst eller neste år. Hvis man har oljesøl på bryggen sin eller på stranden, kan man bade der da? –Det er ikke noe direkte problem å bade så lenge man ikke kommer i kontakt med oljen, sier Moksness.

Oljen

Er den tykke, svarte oljen farligere enn oljefilm? Sammensetningen av oljen er den samme i tykk olje og i oljefilm. Tynne oljefilmer består av små mengder olje, og derfor blir man utsatt for mindre oljemengde enn med oljeklumper, ifølge forsker Hartvig Christie, forskningsleder Mats Walday og seniorforsker Rainer Lichtenthaler ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Hvor mye av oljen brytes ned? – Olje brytes ned av mikroorganismer. Tynne oljefilmer eller små oljedråper i vannmassene brytes ned raskere enn tykke oljelag eller oljeklumper på strand, ifølge NIVA.

Hvordan påvirker oljen kvaliteten på sjøvannet? – De lettere komponentene av oljen vil fordampe ganske raskt, mens noe vil løses i vannet. Lokalt vil dette en periode gi dårligere vannkvalitet, som kan virke negativt på noen planter og dyr. På grunn av den store fortynningseffekten i havet vil vannkvaliteten raskt kunne bli bedre, spesielt i ytre deler av skjærgården og ut mot åpent hav. Der hvor oljen er synlig i overflaten, og i strandsonen, vil kvaliteten være redusert så lenge du kan se olje, ifølge NIVA.

Blir oljen mindre og mindre farlig for sjøen, fiskene og menneskene? – Ja, den blir mindre farlig etterhvert som den blir nedbrutt. Både nedbrytning, fortynning og opprenskning gjør at den akutte skaden blir av begrenset varighet. Der oljen trenger ned i bunnen vil det ta lengre tid før den brytes ned, og skaden vil være mer langvarige, ifølge NIVA.

Båten din

Får man erstatning om båten din blir ødelagt etter oljesøl?

– Forsikringsselskapene vil utbetale erstatning til kundene på vanlig måte etter oljeutslippet. Det innebærer at kundene bør kontakte selskapet sitt så snart som mulig dersom de har fått båten sin skadet, eller tilgriset av oljen. Mange båter vil klare seg med en skikkelig rengjøring, og det er opprettet marinaer som gjør denne jobben, sier Stine Neverdal, senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Blir båten skadet av å kjøre i oljesøl? – Vi har fått meldinger om at mange drar ut i båt for å se nært på oljen og lensesystemene i Telemark. Det vil vi sterkt advare mot. Båter kan bli skadet av dette. De blir ytterligere tilgriset av oljen og kan få olje inn i motorens kjølesystem, slik at de blir ødelagt eller krever store reparasjoner, sier Neverdal.

Får man erstatning på skader på strender? – Når det gjelder tilgrisede strender, er det myndighetene som har ansvaret for opprydningsarbeidet. Skader på strender går vanligvis ikke inn i bolig eller hytteforsikringer, men her bør kundene kontakte selskapet sitt for det kan finnes unntak, sier Neverdal.