Norge

Seksuelle overgrep. Det skjer ikke i de fleste familier

Selv om en kan få et annet inntrykk i mediene, er det relativt sjelden seksuelle overgrep skjer innen nærmeste familie. Venner og kjærester er mye skumlere enn foreldre, besteforeldre og søsken.

Barnehuset er et senter i Oslosentrum som er tilrettelagt for at avhør av barn som har vært utsatt for overgrep eller vært vitne til dette. Bilder fra avhørsrom etc.Figurer laget av barn på barnehuset.
 • Stein Erik Kirkebøen

For de fleste av oss fremstår det vel både som overraskende og skremmende, men hver tredje jente og nesten hver fjerde gutt sier at de har erfaring med uønskede seksuelle hendelser. Det viser en ny, stor undersøkelse som er gjort blant elever i tredje klasse på videregående. De fleste overgrepene begås av jevnaldrende, og jenter er mest utsatt.

Familien

Mediedekningen av overgrepssaken fra Alvdal, hvor foreldre er tiltalt for å ha begått eller bidratt til at det er begått overgrep mot egne barn, kan få noen hver til å lure på hva som skjer bak de lukkede dører i de tusen hjem. Denne undersøkelsen viser at det i svært liten grad skjer overgrep eller krenkelser.

— Det som er kommet frem i den saken, er ikke på noen måte representativt. Bare én prosent av de vi har spurt, sier at de har vært utsatt for uønskede seksuelle handlinger fra foreldre, søsken eller besteforeldre. Når det gjelder grove seksuelle overgrep, som det er snakk om i Alvdal-saken, er tallene veldig, veldig små. 4,6 prosent av dem som har begått krenkelsene som er rapportert i undersøkelsen, kommer fra den nærmeste familien, sier psykolog Svein Mossige, som gjorde undersøkelsen mens han var ansatt ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Og selv om vi utvider familien til å inkludere steforeldre og andre slektninger, kommer fremdeles bare ti prosent derfra.

— Tallene stemmer godt overens med tall fra andre nordiske undersøkelser. Det kan tyde på at de gir et riktig bilde av forekomsten av incestuøse seksuelle handlinger, sier Mossige.

Svein Mossige
Vi tror kanskje undersøkelsen gir for konservative svar, og at det er enda flere som har opplevd uønskede seksuelle hendelser.
Svein Mossige, psykologEn annen gruppe som det ofte har vært rettet søkelys mot, men som ifølge denne undersøkelsen også i liten grad begår krenkelser, er «trenere, lærere og andre». To prosent er utsatt for uønskede seksuelle handlinger fra denne gruppen.

— Likevel kan overgrep utført av disse gruppene være alvorlige. Dette er folk offeret har et tillitsforhold til og samtidig er bundet til på en måte som det ikke alltid er lett å frigjøre seg fra, sier Mossige.

Halvparten av de uønskede seksuelle handlingen blir begått av kjærester, venner og bekjente.

— Det er også funn som går igjen i andre, lignende undersøkelser.

Ikke fyll

Det er lett å skylde på fyll. Men undersøkelsen viser at alkohol ikke har en så sentral rolle som man kanskje tror. 70 prosent av jentene og 80 prosent av guttene sier at ingen av partene var beruset da de opplevde sin første uønskede seksuelle hendelse.

— Kanskje et av de mest overraskende funnene. Man tenker fort at uønskede hendelser skjer på fester med mange mennesker og hvor alkoholen flyter. Men sånn er det ikke. Alkohol øker faren for at jenter utsettes for uønskede seksuelle handlinger, men det skjer sjelden på fester hvor det er mange til stede. Derimot skjer det i andre situasjoner hvor de to involverte er alene. Det er også en kjønnsforskjell her. Langt flere jenter enn gutter forteller at det var alkohol med i bildet, sier Mossige.

Til å stole på?

Det store spørsmålet ved undersøkelser som dette, som går inn på sterkt tabubelagte områder, er selvfølgelig om de er riktige? Er virkeligheten sånn? Er det riktig at hver 11. jente har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk?

— Hvilke svar man får, avhenger av hvordan man spør. I denne undersøkelsen har vi spurt direkte om konkrete eksempler på uønskede seksuelle handlinger. Vi har spurt om de har opplevd uønskede hendelser som blotting, beføling, samleie. Det øker sjansen for å få gode svar. En kan tenke seg at dette er et tema som det kan være fristende å fleipe bort, men vi har inntrykk av at det er gitt seriøse og ordentlige svar. Måten den omfattende undersøkelsen er besvart på, forsterker inntrykket. Det bekreftes også av de utfyllende kommentarene som 938 av ungdommene har gitt, men som vi ennå ikke har systematisert.

— Hver 16. gutt sier at han har vært utsatt for uønsket samleie?

— Umiddelbart litt pussig, siden det er fysiologiske forutsetninger som gjør at det høres vanskelig ut, innrømmer Mossige, som imidlertid har en løsning på mysteriet: –Vi tror det kan handle om anger, at guttene rapporterer tilfeller som de i ettertid angrer på, eller som de er med på delvis mot sin egen vilje.

For snill?

— Så denne undersøkelsen beskriver virkeligheten godt?

— I den grad den ikke gjør det, tror vi faktisk at den kanskje gir for konservative svar, og at det er enda flere som har opplevd uønskede seksuelle hendelser. En svakhet ved undersøkelsen er at den er gjort blant elever i tredje klasse på videregående. Sannsynligvis betyr det at problembelastede ungdommer – som ikke er kommet så langt i skolesystemet – er underrepresentert i utvalget vårt. Kanskje er virkeligheten verre enn det vi har beskrevet i undersøkelsen, sier Svein Mossige.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5