Rapport: Flere barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll søker hjelp

Da Norge stengte i mars, ble det vanskeligere for mange barn og unge som fra før av var utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller trusler.

Minoritetsrådgiver Guri Waalen Borch ved Hersleb videregående skole i Oslo.

– Det kan handle om at man ikke får møte venner. Eller en kjæreste. Eller at noen i familien går gjennom telefon- og samtalelogg, sier Guri Waalen Borch.

Hun er én av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) 49 minoritetsrådgivere.

Les hele saken med abonnement