Støre utelukker ikke bakkestyrker

Jonas Gahr Støre ville bidra i FNs sikkerhetsråds resulosjon om at midler må vurderes for å beskytte sivile.

Les også:

FNs sikkerhetsråd vedtok sent torsdag kveld en resolusjon som åpner for utenlandsk militær intervensjon i Libya. Den kan være i gang i løpet av «få timer», varslet franske myndigheter fredag morgen.

I dag holdt Utenriksdepartementet en pressekonferanske hvor utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo redegjorde for Norges rolle fremover.

— FNs sikkerhetsråd vedtar bruk av makt som siste instans. Sånn situasjonen i Libya er nå, var det likevel viktig at Sikkerhetsrådet turte å komme en sånn resolusjon, mener utenriksministeren.

Ingen land la ned veto mot resolusjonen, men Kina, Russland, Brasil, India og Tyskland avsto fra å stemme.

— Det forteller at det ikke har vært lett vedta denne typen aksjoner i FN. Jeg mener dagens resolusjon styrker FNs sikkerhetsråds legitimitet, sier Støre.

Har vi kapasitet?

- I utgangspunket vil det dreie seg om å stenge luftrommet, men vi utelukker ikke at det vil foregå operasjoner på bakken også. Det vil først og fremst dreie seg om støtte til evakueringer, sier Støre.

Forsvarsminister Grete Faremo gjorde det tidlig klart at Norge vil støtte operasjonen militært om vi blir bedt om det. I så fall vil det være som en del av en større koalisjon. Nøyaktig hva vårt bidrag vil bestå i, ønsker hun ikke å si noe om, men det vil mest sannsynlig dreie seg om Orion overvåkningsfly eller F-16 jagerfly. ¨

– Siden denne operasjonen er humanitær, så det kan også bli snakk om transportfly, sa hun på en pressekonferansen.

Men forsvarsministeren vil ikke si hvor tidlig eventuelle norske kampfly, transportfly eller andre bidrag kan være på plass, men sier at det vil kunne skje raskt.

– Tiden og rask framdrift er helt sentralt, sier Faremo til NTB.

Har vi kapasitet?

Faremo ville heller ikke gi noe klart svar på spørsmålet om Forsvaret faktisk har kapasitet til å sende ned luftstyrker på så kort varsel.

- Det er det for tidlig å gå inn i en konkret vurdering om, sier hun.

Fredag formiddag vedtok den danske regjeringen å sende seks F-16 jagerfly samt et militært transportfly til Libya, opplyser forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Flyene skal bidra til å håndheve flyforbudet mot Libya.

Jublet

I opprørsbastionen Benghazi øst i Libya flommet tusenvis av mennesker ut i gatene da FN-resolusjonen ble vedtatt. De jublet, gråt, omfavnet hverandre og veivet med flagg for å feire, skriver NTB.

Fra moskeer i byen lød ropet «Allahu akbar!» (Gud er størst), og samtidig gjallet det fra skuddsalver som ble skutt opp i lufta.

I forkant av vedtaket i Sikkerhetsrådet sa Muammar Gaddafi selv at hans styrker om kort tid ville ta seg inn i Benghazi, som er Libyas nest største by med 670.000 innbyggere.

– Vi vil komme, gate for gate, hus for hus, rom for rom. Vi kommer i natt. Vi vil finne dere om dere så gjemmer dere i skapet, sa han.

Vil bruke makt

Ifølge utenriksminister Støre er beskyttelse av sivile libyere det overordnede målet.

– Verden må kunne bruke makt i tilfeller hvor det skjer ekstreme ting. Det er enda tid for Gaddafi å snu, men jeg tror at med dette opplegget så vil medlemsstater med kapasitet ganske snarlig bruke den makten, sier han til NRK.

Utenriksministeren tror også arabiske land vil delta. Han påpeker at Norge har en lang tradisjon for å følge opp vedtak i Sikkerhetsrådet.

– Vi får nå sammen med våre allierte vurdere hvordan vi også kan bidra til gjennomføringen av denne resolusjonen, som omfatter en god del mer enn maktbruk, sier han.

EU stiller seg bak

EU er beredt til å håndheve Sikkerhetsrådets resolusjon om Libya, heter det i en uttalelse fra EUs president Herman Van Rompuy og EUs utenrikssjef Catherine Ashton.

Også fra Frankrike og Qatar kom det fredag morgen meldinger om at de vil bidra i militære operasjoner i Libya.

Det vil imidlertid ikke Tyskland. Det vil være en «betydelig risiko» knyttet til militæraksjoner i Libya, ifølge landets utenriksminister Guido Westerwelle.

Heller ikke Russland, Polen eller Tyrkia ønsker å spille en militær rolle i Libya.

Men Polen utelukker ikke at landet kan bidra med humanitær støtte, sier forsvarsminister Bongdan Klich.