Støtter islamske fundamentalister

Moskeen i Oslo som dronning Sonja besøkte mandag, er ideologisk tilknyttet Jamaat-e- Islami. Organisasjonen går inn for å skape en islamsk stat i Pakistan.

Dronning Sonja besøkte mandag i denne uken moskeen i Tøyenbekken hvor hun blant annet åpnet en utstilling om islam i Islamic Cultural Centre. Helt til høyre Imam Mehboob ur-Rehman.

Moskeen Islamic Cultural Center har aldri lagt skjul på hvor den henter sin ideologiske inspirasjon: Fra Jamaat-e-Islami i Pakistan, en organisasjon som ansees å være en ekstrem gruppe i ytterkanten av det religiøse og politiske landskap.

Da det norske kongehuset mandag for første gang noensinne skulle besøke en muslimsk menighet i Norge, var det nettopp Islamic Cultural Center som ble valgt. Det er uklart om dronning Sonja var klar over båndene mellom Islamic Cultural Center i Oslo og religiøse yttergrupper i Pakistan.

–Dronningen var til stede etter å ha mottatt en invitasjon til å åpne en utstilling. På generelt grunnlag kan jeg si at Det kongelige hoff ikke kommenterer bakgrunnen for hva som ligger til grunn for kongelige tilstedeværelse, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen.

Nestleder i Frp, Per Sandberg, mener kongehuset selvsagt må få besøke hvem det vil.

–Men når det er sagt, ville jeg ha ønsket at dronningen ikke legitimerte en moské med radikale holdninger. Hun kunne utmerket godt ha besøkt en moské med mer moderate synspunkter. Det er et paradoks at så mange muslimer i Norge følger radikale retninger innen islam etter at de er kommet hit, sier han.

Laila Bokhari, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, sier at Jamaat-e-Islami er en fundamentalistisk og konservativ bevegelse. En av bevegelsens toppledere, Qazi Hussain Ahmad, har i beste fall vært uklar i sin holdning overfor Al-Qaida og Osama bin Laden, ifølge Bokhari.

Til Norge.

Ahmad ble i 2004 invitert av Islamic Cultural Center i Oslo for å holde foredrag. Fahrat Taj, opprinnelig fra Pakistan, skriver en doktoravhandling om menneskerettigheter og islam. Hun forteller at Islamic Cultural Center gjennom sin ideologiske tilknytning til Jamaat-e-Islami i Pakistan plasserer seg på den fundamentalistiske fløyen.

–Jamaat-e-Islami ansees i Pakistan for å ha forbindelser med Al-Qaida. Det er typisk at Jamaat-e-Islami nå er en av tre politiske grupperinger som ikke støtter hærens operasjoner mot ekstremistene i Swatdalen, sier Taj.

Ifølge pakistansk presse hadde Qazi Hussain Ahmad rundt 1990 flere møter med bin Laden. Etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001 uttalte han at det var jødene som sto bak. Da en av topplederne i Al-Qaida, Khalid Sheikh Muhammad, ble arrestert i 2003, befant han seg i boligen til et fremtredende medlem av Jamaat-e-Islami. Flere eksperter Aftenposten har vært i kontakt med, understreker imidlertid at Jamaat-e-Islami aldri har vært en del av bin Ladens terrornettverk.

Fatwarådet.

Imam ved Islamic Cultural Center, Mehboob ur-Rehman, sitter i det europeiske fatwarådet der egypteren Yusuf al-Qaradawi er formann. Tidligere i år hyllet al-Qaradawi Adolf Hitler for at han straffet jødene under 2. verdenskrig.

Jamaat-e-Islami oppsto i Britisk India på 1940-tallet, og bygger på tenkningen til Sayyid Maududi. Hovedtanken var en islamsk stat som skulle være rensket for vestlig innflytelse. På slutten av 1970-tallet ble Jamaat-e-Islami støttespiller for Zia ul-Haqs ultrareaksjonære styre, som innførte islamsk lov i store deler av det pakistanske samfunnet.

Truer kvinners rettigheter

Jamaat-e-Islami og Islamic Cultural Center er trusler mot kvinners rettigheter, mener Hege Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Service.

–Dronning Sonja kan neppe ha vært klar over hvilken ideologisk plattform ICC står på da hun mandag, med sjal over hodet, talte til den kjønnsdelte forsamlingen, sier hun.

Storhaug peker på at ICCs ideologiske ledestjerne er Sayyid Maududi. Han er særlig beryktet for boken «Purdah and the Status of Women» fra 1939. Der degraderes kvinner til annenrangs borgere. Han skriver at kvinners øyne er en «erogen sone» som kan lede til hor. Det samme gjelder en kvinnes stemme, som Maududi karakteriserte som «djevelens agent».

Hun henviser for øvrig til en artikkel i Aftenposten fra 2004 der Islamic Cultural Center tar til orde for flerkoneri. Også etter Aftenpostens avsløring, var pamfletten tilgjengelig i ICCs lokaler.

–Det dreide seg om et grundig forsvar for menns rett til å ha fire koner, sier Storhaug.

Bekrefter tilknytning

Islamic Cultural Center (ICC) ser på Jamaat-e-Islami som et religiøst og ideologisk utgangspunkt.

–Ja, det er korrekt at vi ser på Jamaat-e-Islami som vår inspirasjonskilde, sier en talsmann.

ICC er en selvstendig menighet i Norge uten organisatoriske bånd til Jamaat-e-Islami i Pakistan. Men når ICC sender humanitær hjelp dit, går pengene gjennom organisasjoner tilknyttet Jamaat-e-Islami.

For fem år siden inviterte ICC i Oslo Jamaat-e-Islami-leder Qazi Hussain Ahmad. Hvordan stiller de seg til Ahmads synspunkter på Osama bin Laden?

–Meningene om Osama bin Laden er hans personlige. Vi inviterer mange, og alle får fremme sine synspunkter, svarer moskeen.

Er det aktuelt å revurdere medlemskapet i det europeiske fatwarådet etter formann Yusuf al-Qaradawis hyllest av Adolf Hitler?

–Nei, det er overhodet ikke aktuelt. I fatwarådet sitter medlemmer med mange ulike oppfatninger. Hva man gjør der, er å diskutere de problemene muslimer møter i hverdagen.