- Kan få de første E.coli-svarene i helgen

Mattilsynet analyserer prøver fortløpende for å finne ut hvordan tre små barn ble alvorlig syke. Mistanke om flere smittetilfeller i Bærum.

De tre barna som er blitt syke er ifølge Folkehelseinstituttet bosatt i henholdsvis Oslo, Bærum kommune i Akershus og Råde i Østfold. Alle tre er innlagt på Oslo universitetssykehus, på henholdsvis Rikshospitalet og Ullevål.

— Foreløpig kan jeg si at det er bekreftet E. coli-smitte på to barn , sier medievakt Beate Ørbeck ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.no.

- Prøvesvar trolig i helgen

Mattilsynet i Oslo bistår Folkehelseinstituttet med å intervjue familien - og personer som har daglig kontakt med barnet i hovedstaden som er blitt E.coli-smittet.

- Vi er fortsatt i en kartleggingsfase, der vi tar prøver som blir sendt til analyse fortløpende. Vi håper at de første prøvene, som kan gi oss viktige svar , er klare i helgen, sier seksjonssjef Jan Petter Svinø i Mattilsynets avdeling for næringsmidler, ved distriktskontoret i Oslo.

Foreløpig er det helt åpent om de tre barna er blitt smittet av samme kilde, eller om det er tre helt adskilte tilfeller.

Pasientene er blitt syke i løpet av de siste to ukene. Folkehelseinstituttet har det overliggende ansvaret og undersøker årsaken i samarbeid med Mattilsynet og kommunehelsetjenesten, sier overlege Karin Rønning ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Mistanke om at flere er smittet i Bærum

I Nadderudskogen barnehage i Bærum, der det ene barnet som er E.coli-smittet går, er det mistanke om at flere barn kan være smittet, skriver nrk.no.

– De er tatt ut av barnehagen på grunn av symptomer på mage- og tarminfeksjon og blir nå testet, sier smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg Dysthe.

Det er ikke kjent hvor mange barn det er snakk om.

- Alvorlig syk

- Det er et barn fra Bærum som er lagt inn på Rikshospitalet med E. coli-smitte, sier smittevernoverlege i Bærum, Bjørg Dysthe til budstikka.no.

Barnet er lagt inn på Oslo univeritetssykehus, Rikshospitalet, og tilstanden skal være alvorlig.

— Nå tar vi alle de forholdsregler vi skal. Vi har fått en del pålegg fra smittevernsoverlegen, sier styrer i barnehagen, Toril Wiig.

All matservering ved barnehagen stoppes i foreløpig 14 dager. Dessuten må alle leker desinfiseres.

— Renhold blir pålagt å gjøre en ekstra god jobb. Håndhygiene er det vi kan være veldig nøye med, sier Wiig.

Wiig forteller at personalet tar saken med stort alvor.

Ingen grunn til hysteri

— Vi vet ikke om dette er en matbåren smitte eller ikke. Alle muligheter er forsåvidt åpne. Siden det ikke er kartlagt hva som er smittekilden, må vi bare be foreldre og ansatte ved skoler og barnehager sørge for å følge gode og generelle hygieneregler, sier seksjonssjef Jan Petter Svinø i Mattilsynet i Oslo til Aftenposten.

— Først og fremst at alle vasker hendene godt. Dernest at all mat må varmebehandles godt.

Faresignalene

- Ved langvarig diare, eventuelt med blodig avføring, må man kontakte lege umiddelbart , sier helse- og omsorgsrådgiver i Råde kommune til Aftenposten.no.

Hun påpeker at det er barn og eldre mennesker som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom etter E.coli-smitte.

— I Råde kommune forholder vi oss til at dette er et smittetilfelle som har vært - og som de ikke har oppdaget nye tilfeller av ennå. Derfor er vi avventende til de meldinger vi får fra Folkehelseinstituttet, sier hun.

Nyresvikt

Barna har fått hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), en tilstand som innebærer nyresvikt og blodforandringer.

Den vanligste årsaken til HUS er smitte av en spesiell type E. coli-bakterier. Sykdommen startet ofte med en magetarminfeksjon med blodig diaré. Slapphet, feber og irritabilitet er andre mulige symptomer.