Norge

Runder 10 år og 50 milliarder

Knut Hartvig Johannson.

NorgesGruppen ble stiftet i 2000, men bak ligger blant annet et brudd med Stein Erik Hagen og Rimi allerede i begynnelsen av nittitallet. Nå omsetter NorgesGruppen for 53 milliarder kroner.

Allerede det første året var omsetningen på 20 milliarder kroner.

Før tankene om NorgesGruppen formet seg i hodet til Knut Hartvig Johannson – fjerde generasjons grossist i selskapet Joh. Johannson AS – hadde han vært i tett samarbeid med Stein Erik Hagen og hans Rimi-kjede.

– Vi anbefalte våre kjøpmenn å bli Rimi-butikker, sier Johannson, som nå er styreleder i NorgesGruppen. Trenden på den tiden var at grossistene og dagligvarekjedene gikk i tettere samarbeid for å kunne selge billigere matvarer til folket. Johannson og Rimi-Hagen skulle satse, men ble etter hvert uenige.

– Det var meget turbulente tider, forteller Johannson i dag.

Joh. Johannson sto dermed uten et nært salgsledd. Johannson fikk ansatt Sverre Leiro, som hadde fartstid fra både Orkla og Rimi-Hagens selskaper. Jobben var å samle regionale og lokale dagligvarekjeder i Norge til «ett rike».

– NorgesGruppen skulle være et samarbeidsorgan mellom grossistene og kjøpmennene, sier konsernsjef Leiro.

I februar 2000 fusjonerte Joh. Johannson med butikkjedene de samarbeidet med, og NorgesGruppen ASA som konsern ble stiftet.

Les også

  1. Kiwi-sjefen tror ikke på egne merkevarer

  2. Spår dobling av egne merkevarer

  3. Italia mener Rema lurer kundene