Norge

Aftenposten dømt for usaklig oppsigelse

May Andrine Gran får både fast ansettelse og erstatning.

Aftenposten er dømt for usakelig oppsigelse.
  • Kristin Jonassen Nordby

May Andrine Gran stevnet Aftenposten for retten for usaklig oppsigelse, fordi hun mente hun burde være fast ansatt i avisen etter å ha jobbet som midlertidig ansatt i lang tid.

I dag kom kjennelsen der Aftenposten dømmes til å gi Gran fast ansettelse og erstatning på 200.000 kroner i tillegg til at avisen må dekke saksomkostningene.

Gran var ansatt fra 3. oktober 2006 til 30. oktober 2007 i ulike vikariater i Aften OsloNyhet, og deretter i et prosjektvikariat fra november 2007 til desember 2008, som ble forlenget ut juni 2009.

Dommen

I dommens kjennelse står det at:

  • May Andrine Gran er fast ansatt i 100 prosent stilling som journalist i Aftenposten AS.
  • Aftenposten AS dømmes til å betale May Andrine Gran erstatning med 200.000 kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra to uker etter dommens forkynnelse til betaling skjer.
  • Aftenposten dømmes til å betale May Andrine Grans saksomkostninger med 50.360 kroner.

Glad

— Det er godt å vite at jeg hadde rett. At jeg ikke har misbrukt andres penger eller tid. Men jeg aner ikke hva som skjer videre nå, om Aftenposten kommer til å anke. Det er bra at jeg vant. Men jeg er fortsatt avventende og tør ikke slippe løs jubelen ennå, sier Gran til Aftenposten.no.

Ifølge dommen kan Gran gjeninntre i sin stilling som journalist den 1. april 2010.

— Det var dette jeg ønsket i utgangspunktet. Hadde aldri gjort dette hvis jeg ikke hadde fått utrolig mye støtte fra journalister i Aftenposten og andre aviser og klubben. Jeg tror og håper at Aftenposten er profesjonell nok til å akseptere dommen, sier Gran.

Hun synes det er helt uproblematisk for begynne i stillingen igjen.

Etterretning

Sjefsredaktør i Aftenposten Hilde Haugsgjerd sier at avisen vil ta dommen til etterretning.

— Dette er et uttrykk for at det i norsk arbeidsrett er svært vanskelig for bedrifter å få aksept for å bruke midlertidige ansettelser, sier hun.

- Vil dette endre Aftenpostens praksis for bruk av slike stillinger i fremtiden?

— Vi har hele tiden hatt svært begrenset bruk av midlertidige ansettelser, men denne gangen sa tingretten at vi var utenfor.

Godt eksempel

Norsk journalistlags (NJ) advokat Knut Skaslien mener dommen stadfester det som har vært rettspraksis.

- Jeg håper dommen blir lagt merke til, og at det fører til at mediebedrifter som har tvilsomme ansettelser tenker seg om. Det er dessverre mange arbeidsgivere i mediebransjen som tøyer grensene. Denne dommen kan bidra til å endre den utglidningen vi har sett, sier han.

Han påpeker at NJ får mange henvendelser fra journalister som er ulovlig ansatt.

— De senere årene har vi bistått i flere titalls saker som har løst seg mellom arbeidsgiver og den ansatte, og derfor har det ikke vært nødvendig å ta sakene videre til retten. I mange av sakene har arbeidsgiver trådt så grundig over grensen for det som er tillat at de har gitt seg med en gang det har blitt påpekt, sier Skaslien.

May Andrine Gran.