Engelsk virusvariant påvist i Oslo og Kinn kommune

To reisende fra Storbritannia som ankom Norge i desember, har fått påvist den britiske virusvarianten. Dermed er varianten bekreftet i Norge for første gang.

Den antatt mer smittsomme virusvarianten fra Storbritannia er påvist i Norge, opplyser FHI.

Det bekrefter Folkehelseinstituttet i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i pressemeldingen.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til Aftenposten at de to smittede ikke har ankommet Norge på samme tidspunkt. Av personvernhensyn går FHI ikke ut med flere opplysninger.

Men ifølge NRK er de to tilfellene påvist i Oslo kommune og i Kinn kommune på Vestlandet. I Kinn kommune skal den smittede ha ankommet Norge i midten av desember, ifølge kommuneoverlege Jan Helge Dale.

Aavitsland i FHI sier til Aftenposten at funnene ikke vil få noen umiddelbare konsekvenser for beredskapen.

– Vi har vært forberedt på at dette ville skje. Men dette er en påminnelse om at det på lang sikt blir vanskelig å holde virusvarianten unna Norge, sier Aavitsland.

Virusvarianten undersøkes

Den britiske koronamutasjonen antas å være mer smittsom, men ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, sier Vold i pressemeldingen fra FHI.

Foreløpig er det kun i noen deler av Storbritannia at man vurderer at den nye varianten kan ha bidratt til raskere smittevekst, og det foregår undersøkelser for å si noe sikrere om det.

Viruset har vært til stede i Danmark i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen, ifølge FHI.

Vanlige smitteverntiltak gjelder

– Noen få tilfeller av denne varianten er påvist i et titall europeiske land, men det er grunn til å tro at varianten også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

De vante smittevernetiltakene som vasking av hender, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk, gjelder fortsatt, også med den nye mutasjonen, opplyser Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.
Les også

Vaksinen rulles ut, men mutasjonen sprer seg

Vurderer strengere testregimer

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at det vurderes om det er behov for strengere testregimer for alle som kommer til Norge.

– Det gjør jo at smittevernarbeidet blir enda viktigere, at alle må følge karantenereglene, at smittesporingen blir viktigere, og så vurderer vi om vi også må ha strengere testregimer for alle som kommer til Norge, sier statsministeren til NRK.

Hun sier dette er blant tiltakene myndighetene vurderer og legger til at Folkehelseinstituttet nå følger med på testene som blir tatt, for å se om mutasjonen har større utbredelse i Norge.

Forlenget flystans

Første juledag ble flystansen for direkteflyvninger fra Storbritannia videreført frem til 29. desember klokken 12.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten:

«Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak slik at vi vinner tid til å skaffe mer kunnskap om viruset og utsetter spredning av viruset i Norge.»

Erlandsen bekrefter at det fortsatt er mulig at flystansen kan bli videreført til over nyttår.

Aavitsland i FHI sier man må komme tilbake til hvordan de to bekreftede tilfellene vil påvirke vurderingen av flystansen.

– Det er fortsatt lite av denne virusvarianten i Norge. Det vil være et poeng i lang tid fremover å ha tiltak som reduserer og forsinker innføringen av varianten, sier Aavitsland.