Norge

Transportkjemper i Norge med knallharde angrep på Posten Norge

Store transportkjemper i Norge beskylder Posten Norge for å bruke penger de får i statsstøtte til å skaffe seg monopol på transporttjenester. Posten avviser kategorisk anklagene.

Foto: Morten Holm, NTB scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Torsdag 27. oktober ble en rekke anklager mot Posten Norge lagt på bordet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det var transportkjempene Schenker, eid av tyske Deutsche Bahn, og PostNord, som ble dannet da svenske Posten AB og danske Post Danmark fusjonerte, som hadde bedt om møte.

De, og flere andre store transportselskaper, har lenge vært kritisk til utviklingen i Posten, og spesielt dets kommersielle selskap Bring.

Nå sier de at lønnsomheten i bransjen stuper, og at en utvikling til et statsmonopol på logistikk gjennom Posten Norge hindrer sunn konkurranse.

Her er anklagene mot Posten

Aftenposten har kopi av dokumentet som ble lagt frem for Solvik-Olsen, og som lister opp en rekke anklager:

 • Posten bruker penger de får i statsstøtte til å kjøpe opp konkurrerende transportselskaper og legge dem inn under sin kommersielle tjeneste Bring.
 • Statsstøtte brukes også til å bygge opp en rekke svære terminaler, som både håndterer brev og gods, samt infrastruktur, som konkurrenter i realiteten ikke får tilgang til.
 • Dermed opptrer Posten som en monopolist.
 • Posten lar Bring utnytte ansatte og lokaler finansiert av den tradisjonelle postvirksomheten. Virksomhet i «Post-delen» og «Bring-delen» av Posten Norge sauses sammen.

Posten Norge bygger terminaler landet over som er med på å skape monopol på logistikkmarkedet, hevder konkrrentene Schenker og PostNord. Foto: Knut M. Rekve

Mener at statsstøtte kunne vært kuttet

Flere anklager knytter seg til summene Posten Norge får i støtte fra staten:

 • Posten Norge AS ber om 477 millioner kroner i støtte i statsbudsjettet for 2017, til tross for at Divisjon Post har hatt overskudd over flere år. Kritikerne mener at statsstøtte kunne vært kuttet, ettersom det opereres med overskudd i Postens regnskaper.
 • Hverken i Sverige eller Danmark mottar postselskapene statsstøtte tilsvarende det Posten Norge gjør.
 • Posten har blant de høyeste portotakster i Europa. I Norge kreves 11 kroner for et brev på 20 gram, i Sverige fem kroner.
 • Det er dyrere for andre å bruke ordningen med Post i butikk enn for Posten Norge.
 • Til tross for økte portopriser opplever konkurrenter at Bring dumper prisene i markedet, for å etablere en markedsposisjon som de mener kan brukes til å skade konkurrentene.
 • Posten og Schenker har gjentatte ganger møttes i retten.

På ett tidspunkt krevde Schenker 460 millioner av Posten, i en konflikt som skulle komme til å vare i 3 år.

Kritikerne: Posten må endres som Telenor

Kritikerne mener at staten gjennom Posten Norge bygger et statlig logistikkmonopol. De mener at godsvirksomheten må skilles ut fra Posten Norge i et eget selskap, for å sikre sunn konkurranse.

De vil også at Posten må utvikles i samme retning som Telenor, som har måttet slippe andre til på deler av det som tidligere var telegigantens systemer.

Dokumentasjonen for anklagene mener Schenker og PostNord å finne i Postens egne regnskaper, der det bl.a. går frem at kostnader fra enheten «logistikk» flyttes til enheten «annet».

- Ødelegger markedet

Ole A. Hagen, markedsdirektør i PostNord Foto: Privat

– Det nye er at konkurransen i logistikkmarkedet ødelegges når Posten entrer dette markedet, sier Ole A. Hagen, markedsdirektør i PostNord, og hans kollega Einar Spurkeland i Schenker.

– Handler dette om at Bring tar markedsandeler fra dere som godstransportører, eller at det er dere som ønsker dere inn på det voksende pakke-markedet?

– Vi reagerer på at Bring får penger til å kjøpe selskaper, som vi mener kommer fra statsstøtte, og at logistikkvirksomhet i Norge i stadig større grad domineres av Bring. Vi registrerer at utenlandske selskaper ikke vil investere i pakkemarkedet her, fordi de mener markedssituasjonen har klare svakheter, sier Hagen.

– Hvordan reagerte samferdselsminister Solvik-Olsen på anklagene?

– Vi oppfatter at han tok alle poengene. Og at han etterpå innskjerpet at postloven skal følges, sier Hagen.

Aftenposten har ikke lykkes i å få en kommentar fra Solvik-Olsen. Fra 1. januar 2017 legges Posten Norge under Næringsdepartementet.

Posten: Uriktige og urimelige påstander

Konserndirektør for kommunikasjon i Posten Norge, Elisabeth Gjølme, slår knallhardt tilbake mot anklagene.

– Dette er uriktige og urimelige påstander, sier Gjølme.

– Vi har hørt tilsvarende påstander før, de blir ikke mer sanne av å gjentas, sier hun.

Ifølge Gjølme mottar ikke Posten statsstøtte.

– Vi får betalt for ulønnsomme samfunnspålagte posttjenester, sier hun.

Gjølme avviser også sammenblanding mellom post- og logistikkdelen.

– Norsk Kommunikasjonsmyndighet fører kontroll med Postens virksomhet og påser at det ikke skjer kryssubsidiering mellom post og logistikk. Jeg tror ingen andre aktører blir så nøye kontrollert og fulgt opp som Posten, sier hun.

– Vi driver etter vanlige forretningsmessige prinsipper og konkurrerer mot norske selskaper som er mindre enn oss og mot internasjonale konsern som er langt større enn oss, sier Gjølme.

 • Posten øker på varetransport, mens det er flere eksempler på at Posten har kuttet ned på sin virksomhet:

Ba om å få kutte ut A-post.

Sluttet å frakte post på lørdager.

Krever at postkasser samles på stativ lenger fra boliger.

Les mer om

 1. Posten
 2. Bring
 3. Ketil Solvik-Olsen