Politiet: - Har en tanke om hva motivet kan være

Den siktede 15-åringen har ennå ikke forklart seg om hvorfor han drepte, men politiet har likevel en tanke om hva motivet kan være.

Kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt sier da aner konturene av et motiv, men vil ikke si noe om hva dette er.

Kriminalsjef Terje Kaddeberg Skaar innledet pressekonferansen ved å fortelle om funnene politiet har gjort i saken.

Torsdag ble det kjent at politiet har sikret en kniv som skal være drapsvåpenet.

– Den beslaglagte kniven ble funnet etter anvisning fra siktede. Siktede har fortalt at dette er drapsvåpenet. Det gjenstår kriminaltekniske undersøkelser og analyser før politiet kan konkludere med noe sikkert om dette, sa Kaddeberg Skaar under pressekonferansen.

Kniven er nå sendt til analyse for å avklare om det finnes spor av de dreptes DNA på våpenet.

– Skjulte kniven langt unna

Det angivelige drapsvåpenet ble ikke funnet ved åstedet.

–Jeg kan presisere at våpenet ble funnet relativt langt borte fra åstedet, sa Kaddeberg Skaar.

Han ønsket ikke å si noe nærmere om hvor kniven ble funnet.

– Den ble funnet der den siktede sa at den var, svarte Skaar.

Har en anelse om motiv

Skaar ble også spurt om politiet har noen tanke om hva motivet kan være.

– Ja, vi har noen tanker om det. Men det ønsker jeg ikke å kommentere noe nærmere. Det er et tema vi kommer tilbake til i nye avhør med den siktede, svarte Skaar.

Mange har lagt ned en siste hilsen til de drepte nær åstedet.

Ikke avhørt om motiv

15-åringen har selv ikke sagt noe om hvorfor han drepte de to personene mandag ettermiddag. Ifølge politiet har han kun forklart seg om hva som skjedde.

Politiet jobber nå videre med å analysere 15-åringens mobiltelefon og andre elektroniske spor. I neste avhør vil politiet konfrontere den siktede med denne informasjonen, samt andre bevis i saken.

Avviser kritikken

Skaar svarte også på kritikken som er blitt rettet mot politiet etter at det ble kjent at den siktede 15-åringen ble avhørt uten forsvarer til stede.

– Siktede var i et politiavhør med status som siktet i en halvtimes langt avhør. Det er politiets klare oppfatning at reagere i straffeprosessloven er fulgt. Det er ikke noe forbud mot at politiet avhører en 15-åring uten at forsvarer til stede, sa Skaar.

Kaddeberg Skaar har også svart på denne kritikken i et intervju Fædrelandsvennen gjorde torsdag.

Han fortalte at politiet gjorde en vurdering av 15-åringen psykiske og fysiske tilstand.

– Det var et avhør siktede selv ønsket å foreta. Han hadde verge til stede da han ble presentert for siktelsen. Han tok selv initiativ til å forklare seg. Politiet står etter vår mening støtt på den vurderingen som er tatt, sa Skaar.

Har sjekket ut rykter

– Er en 15-åring i stand til å ta en slik avgjørelse, spurte en av de fremmøtte journalistene.

– Vår vurdering på det er ja. Så avslutter jeg spørsmålene på det temaet nå, svarte Skaar.

Kriminalsjefen gjentok også at det ikke er grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner i saken.

– Dette er rykter politiet har etterforsket. Den etterforskningen har vist at det ikke er noen holdepunkter i disse ryktene, sa Skaar.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble drept i skolegården på Wilds Minne skole på Lund.

Siktede først avhørt som vitne

Den siktede ble først avhørt som vitne i saken, før han ble konfrontert med siktelsen. Han har gitt politiet en detaljert forklaring om hva som skjedde, uten å ha forsvarer til stede. Det har siktedes forsvarer reagert på.

Torsdag ettermiddag opplyste politiet at den siktede har forklart hvor han la fra seg drapsvåpenet, og politiet har sikret en kniv som skal undersøkes.