Skrev fantasier om seksuelle overgrep mot barn. Nå er han dømt.

En 54 år gammel mann er dømt til 60 dagers betinget fengsel fordi han skrev om overgrepsfantasier mot barn i chattemeldinger.

Illustrasjonsbilde. Mannen brukte online chatterom til å gi uttrykk for sine overgrepsfantasier

Borgarting lagmannsrett slår enstemmig fast at det er straffbart å fremstille seksuelle overgrep mot barn, enten det er filmer, bilder eller bare tekst, slik som i denne saken.

Mannen forklarte at ingen ting av det han skrev, har skjedd i virkeligheten. Retten tviler heller ikke på det, men det hjelper ikke. Det er straffbart uansett.

Lovteksten i den aktuelle paragrafen i straffeloven lyder slik:

«(...) fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.»

Ville dele sexslaver

Ifølge dommen hadde 54-åringen gått inn på homonettstedet gaysir.no.

Her fant han to undergrupper for eldre menn som søker etter unge gutter. Så begynte han å skrive.

Dommen beskriver hvordan mannen fikk kontakt med andre personer i chattegruppene og sendte meldinger der han tilbød dem å begå grove overgrep mot barn helt ned i fireårs alder.

54-åringen skrev at han har barn som sexslaver som han gjerne ville dele med andre menn og at han hadde «kjøpt» en syv år gammel jente fra Thailand.

I sine overgrepsbeskrivelser bruker den etnisk norske mannen begreper som «norsk farsomsorg» og «lusekoftefavn». I retten forklarte han at han selv var et overgrepsoffer og at alt bare er tull og fri fantasi.

Chattet seg til fengsel

I 2013 ble han dømt for det samme. Forskjellen er at han denne gangen opptrådte i én-til-én-situasjoner i chatterommene, mens han forrige gang skal ha lagt ut fantasiene sine mer åpent.

I dommen denne gangen blir det påpekt at han hadde gjenopptatt sine kriminelle handlinger kort tid etter den forrige dommen.

Oslomannen trodde han hadde avtalt å møte en 14 år gammel jente. Det ble et møte med Kripos i stedet.

I og med at han denne gangen bare chattet med enkeltpersoner, har han tenkt at tekstene hans ikke kunne anses for å være lagt ut i det offentlige rom. Der tok han feil.

Lagmannsretten slår fast at han ga fra seg skildringene til andre som fritt og uavhengig kunne spre dem videre. Retten skriver videre at mannen for øvrig har brutt lovbestemmelsen som sier at slike fremstillinger er forbudt å produsere.

Godtok straffen

«At ingen tidligere er dømt for dette, har heller ingen betydning for straffbarheten», heter det i dommen.

Lagmannsretten tar for seg lovteksten både før og etter den nye straffeloven trådte i kraft og orienterer om forarbeidene der justiskomiteen skriver at «det ikke er meningen at færre tilfeller enn etter gjeldende rett skal være omfattet av den nye bestemmelsen».

«På denne bakgrunn finner lagmannsretten det klart at (...) beskrivelser av seksuelle overgrep mot barn er fremstillinger som rammes av § 204 a første ledd bokstav a. De er produsert av ham, og han har overlatt dem til andre ved å sende dem som tekst til medlemmer i chattegruppen.»

– Vi hadde en mulighet til å ta saken videre, men min klient ønsket å bli ferdig med saken og legge den bak seg, sier mannens forsvarer, advokat Trond Dyvik.

Dommen er rettskraftig.