Norge

Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

Arbeidstilsynet anklager Regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap når Regjeringen vil forandre arbeidsmiljøloven.

Robert Eriksson får kraftig kritikk fra sitt eget tilsyn. Foto: Kallestad, Gorm

 • Gunnar Kagge
  Gunnar Kagge

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til mer sykdom, stress og ulykker, mener Arbeidstilsynet. Det frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen vil myke opp flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven, denne uken gikk høringsfristen ut. De fleste høringsuttalelsene er forutsigbare: Arbeidsgiverne ønsker mer fleksibilitet og fagbevegelsen protesterer.

Det hadde nok arbeidsminister Robert Eriksson regnet med. Men han var neppe forberedt på at Arbeidstilsynet, som er hans eget tilsynsorgan med ansvar for helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser, skulle gå så hardt ut..

Det er særlig til kapitlene om midlertidige ansettelser og utvidet arbeidstid tilsynet har kritiske merknader.

 • Her finner du hele høringsuttalelsen
 • Her liggeralle høringsuttalelsene om lovendringene

Overser forskning

Når det gjelder midlertidige ansettelser, vil Regjeringen gi en generell tillatelse til å ansette midlertidig i ni eller 12 måneder. Tilsynet skriver at det «hadde sett det som en fordel om høringsnotatet i større grad hadde foretatt en samlet konsekvensutredning av endringsforslagene». Det mener også at Robert Eriksson med fordel kunne tatt hensyn til internasjonal forskning, som «gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at økt antall midlertidige ansatte vil kunne innebære en økt helserisiko». I tillegg til å undergrave arbeidet med helse og sikkerhet, frykter tilsynet at forslaget kan hemme kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Arbeidstid

I dag kan ledelse og ansatte avtale avvik fra normal arbeidstid, slik at arbeidsdagen blir opp til 12 timer. En såkalt «nordsjøturnus» skal fortsatt ha gjennomsnittlig arbeidsuke gjennom året på under 40 timer. Regjeringen vil gjøre det lettere å avtale slike turnuser.

Heller ikke her er Arbeidstilsynet imponert over argumentasjonen: «Høringsnotatet kan gi inntrykk av at kunnskapen om helse— og sikkerhetsmessige konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger er utilstrekkelige».

Videre skriver tilsynet at når regjeringen viser til forskning, er ikke formuleringene «helt overensstemmende med forskningsrapportene som notatet bygger på». I stedet trekker Arbeidstilsynet inn andre forskningsresultater som viser at lange arbeidsøkter og skift gir økt risiko for sykdom.

Tilsynet frykter at det særlig er i den useriøse delen av arbeidslivet at presset for økt overtid kan bli sterkt, og at det kan gå ut over bedriftene som tar bedre vare på ansatte.

Mot nesten alt

I det 40 sider lange notatet vender Arbeidstilsynet tommelen ned for de aller fleste endringsforslagene. I fagbevegelsen blir høringsuttalelsen mottatt med jubel. De finner støtte for argumentene sine.

Anders Folkestad, leder i Unio, sier at han ville vært mer overrasket om tilsynet hadde gitt inntrykk av at endringene var uproblematiske. Nå vil han og kollegene i andre organisasjoner bruke uttalelsen i lobbyarbeidet mot Stortinget. Men mye tyder på at regjeringen vil få flertall for det aller meste med støtte fra Venstre.

Også LO ser på Arbeidstilsynet som en alliert.

— Uttalelsen viser at regjeringens forslag faller igjennom på et faglig grunnlag, men at de er styrt av ideologi, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

- Regjeringen tar ingen sjanser

Arbeidsminister Robert Eriksson understreker at Arbeidstilsynet er et uavhengig tilsyn og at han skal gjennomgå alle høringsuttalsene nøye før han konkluderer.

— Regjeringen tar selvsagt ingen sjanser når det gjelder folks liv og helse. Vi foreslår forsiktige oppmykninger innenfor trygge og gode rammer. Mye av det som Arbeidstilsynet påpeker drøftes for øvrig også i vårt høringsdokument.

Om kritikken når det gjelder arbeidstid svarer statsråden:

— Vi vil gi litt bedre mulighet for arbeidsgivere og arbeidstagere til å avtale lokale løsninger, til gunst for begge parter, men innenfor dagens trygge rammer. Regjeringen fører en trygg, fleksibel og familievennlig arbeidslivspolitikk med plass til alle.

— For eksempel handler dette om anleggsarbeideren som bor på Lillestrøm og som jobber en kortere periode på anlegg på Tynset. Vi gir han og virksomheten mulighet til å inngå en avtale om å jobbe litt lengre dager, mens han er borte på Tynset fra mandag til torsdag, slik at han kan reise hjem og ta tidlig helg på fredag, sammen med kone og barn. Det er familievennlig, sier Robert Eriksson.

 1. Les også

  Tusener demonstrerte mot lovendring - til ingen nytte

 2. Les også

  Arrangerte toppmøte mot arbeidslivskriminalitet i bygning pusset opp av arbeider med falsk ID

 3. Les også

  Mener LO driver valgkamp

 4. Les også

  Toppmøte om arbeidskrim, nye millioner til samarbeid

 5. Les også

  Bedre balanse mellom rettigheter og plikter

 6. Les også

  Venstre med trussel mot Regjeringen

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Mykere regler har ikke rasert arbeidslivet

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Regjeringen presses til å vurdere endringer i arbeidsmiljøloven

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  NHO vil ha godkjent-stempel på innleid arbeidskraft. Fellesforbundet kaller det «å sminke liket.»

 4. OSLO
  Publisert:

  Eier av bemanningsfirma: – Rødgrønn arbeidslivskriminalitet

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Kommuner erkjenner: Undersøkte ikke hva helsevikarer fra Orange tjente

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på