Lokfører hørte ikke at vogn sporet av – ødeleggelser langs 16 km

Et spesialtog som fraktet sviller på ny jernbanelinje Larvik-Porsgrunn, har ødelagt 26.500 nylagte sviller. En vogn sporet av – 16 km med sviller knakk.

Slik så det ut etter at et svilletog hadde ramponert det splitter nye sporet natt til 11. september.

Det var natt til mandag 11. september ved 01-tiden at et svilletog skulle rygges i retning Larvik. De bakerste vognene var fulle av sviller. Andre vogner, midt i toget, var tomme.

Ifølge opplysninger som er offentliggjort på det aktuelle Bane Nor-prosjektets hjemmesider, men som selskapet har valgt ikke å kringkaste som nyhetssak, brakk en fjær og et fjærfeste på en av de tomme vognene.

Vognen sporet av og ble ført av sted, mens den systematisk knekket helt nylagte sviller over en strekning på 16 km.

Tilsammen 26.500 sviller, bekrefter Bane Nor overfor Aftenposten.

Hadde øreklokker på – hørte ikke avsporingen

Det var en natt med kraftig regnvær og dårlig sikt. Lokføreren og hjelpemannen på toget hadde store øreklokker på for å høre hverandre over radiosambandet.

Det var først da de bremset ned at de oppdaget at noe var galt, opplyser Bane Nor.

Lokføreren trodde først det var hjelpemannen på bakerste vogn som hadde begynt å bremse ned. Da det ikke var tilfelle, sjekket de togsettet og oppdaget avsporing og ødeleggelser.

Denne sporleggingsmaskinen får det travelt i tiden som kommer. 26.000 ødelagte sviller skal erstattes, samtidig som man skal forsøke å holde tidsskjemaet for prosjektet for øvrig.

– Vognen var godkjent for bruk så sent som i april i år, og alle papirene er i orden, opplyser prosjektleder Oddvar Svendsen i Infranord, som utfører svilleleggingen for Bane Nor.

Infranord ønsker ikke å anslå hva reparasjonene vil koste. Men de oppgir prisen for én betongsville til 680 kr. Prisen for 26.500 sviller blir dermed over 18 millioner kroner.

Vil ikke svare på hva reparasjonene koster

Bane Nors prosjektsjef for det nye dobbeltsporet Larvik-Porsgrunn, Lars Tangerås, sier til Aftenposten at ødeleggelsene likevel ikke vil forsinke prosjektet.

– Det blir åpning i september 2018, sier han.

Tangerås sier at både Bane Nor og Infranord skal granske hendelsen. Fjærer og fjærfester, som antas å være årsak til ødeleggelsene, skal skiftes på alle vogner av samme type.

Sporleggingsmaskin fotografert ovenfra.

– Er det rart at personellet om bord ikke oppdager støy fra avsporing, ødeleggelser og nedbremsing?

– Jeg og mange andre har stilt det spørsmålet. Hadde det skjedd på en trafikkert bane, ville egne avsporingsindikatorer ha fanget det opp. Det hadde også skjedd om vognen var full av sviller.

– Hva har du fått til svar?

– Vi er veldig forsiktig med å si noe om dette nå. Men det er snakk om et svært tungt tog som er i fart.

– Hva var farten da dette skjedde?

– Vi har en fartsbegrensning på 20 km/t på anlegget, fordi det arbeides langs hele linjen. Transport her er risikofylt. Om natten kjører man inn materiell som skal brukes av sporleggingsmaskinen på dagtid. Skinnene er uskadet, men fordi det kan ligge igjen betongrester, må det gjennomføres en ballastrens.

– Dere vil ikke anslå hva dette vil koste?

– Dette er en sak mellom Infranord og deres forsikringsselskap. Infranord ønsker ikke å kommentere det nå.

– Når er dere i mål med reparasjonene?

– Planen er å klare dette innen uke 50 (andre uke i desember). Vi klarer å holde fremdriften, sier Tangerås.

Det er store dimensjoner over prosjektet ved Larvik der det bygges nytt dobbeltspor til Porsgrunn, og der man nettopp har åpnet ny motorveistrekning fra Bommestad og forbi Larvik.