Norge

Dette er gjerningsmannens antatte rute

Gikk på måfå rundt på øya.

 • Randi Randi Johannessen Buckley
 • Eirik Wallem Fossan (multimedia)

Da politiet avsluttet sine undersøkelser på Utøya i slutten av august, ble øya frigitt. Fredag 19. august fikk pårørende komme til øya og se hvor deres kjære ble funnet. Dagen etter dro mange av de overlevende tilbake til øya der de hadde deltatt på AUFs sommerleir, og hvor 69 personer ble drept av Anders Behring Breivik.

AUF ba pressen om å respektere ønsket om ikke å dra til øya før alle etterlatte, pårørende og overlevende hadde hatt anledning til å besøke Utøya, noe den norske pressen har gjort. Flere utenlandske medier har imidlertid tatt seg i land og skrevet reportasjer derfra.

Mandag morgen ble Utøya åpnet for pressen. Bakgrunnen er stor pågang fra mediene om å besøke øya.

Antatt rute

Det har til nå kommet ufullstendige kart og beskrivelser av hvordan Anders Behring Breivik beveget seg på Utøya. En del er uklart; etter det Aftenposten.no erfarer, husker siktede ikke nøyaktig hvor han gikk og i hvilken rekkefølge. Han skal ha beveget seg på måfå.

Aftenposten.no har innhentet informasjon fra en rekke muntlige og skriftlige kilder, og sammenstilt den antatte ruten Behring Breivik gikk på Utøya:

 • Siktede gikk i land på bryggen på Utøya kort tid etter klokken 17.
 • Like etter han gikk i land, blir de to første drept ved kaia.
 • Deretter beveget han seg mot hovedhuset, som er bygget med påskriften «Utøya».
 • Fra hovedhuset gikk siktede mot kafébygget og ut på teltplassen.
 • Han tok seg så inn i kafébygget, hvor mange hadde samlet seg for å høre om eksplosjonen i regjeringskvartalet.
 • Deretter gikk han over teltplassen.
 • Ruten er så noe uklar. Siktede skal ha beveget seg mot sjøen, og etter hvert kom han tilbake til kafébygget via skolestua.
 • Han gikk deretter inn i kafébygget på nytt.
 • Deretter beveget han seg mot fotballbanen nordøst på øya, og ut til Bolsjevika, som er en populær badeplass blant AUF-erne. Mange la på svøm herfra.
 • Fra Bolsjevika fulgte gjerningsmannen Kjærlighetsstien vestover. Det er herfra han for første gang — klokken 18 - ringer til politiet og gir beskjed om at han vil overgi seg.
 • Etter at samtalen ble brutt, gikk siktede videre på stien til pumpehuset, hvor en stor gruppe hadde gjemt seg. Flere som gjemte seg hadde kontakt med familiene sine i perioden 18.10 til 18.14.
 • Gjerningsmannen følger så stien helt opp til Nakenodden, som ligger på sydspissen av øya. Også her hadde en stor gruppe gjemt seg. En av ungdommene hadde telefonkontakt med familien etter klokken 18.18.
 • Stien går videre innover på øya og mot skolestua. Siktede gikk på denne stien. De siste som ble drept, ble drept de siste minuttene før pågripelsen.
 • Gjerningsmannen snakket for andre gang med politiet klokken 18.26. Han fortalte da at oppdraget var utført og at han ønsket å overgi seg.
 • I skogholtet ved gressletten ved skolestua blir siktede pågrepet. Klokken er da 18.27.

Fulgte ruten

Aftenposten.no fulgte denne ruten under besøket på Utøya mandag (se multimediakart i vinduet over artikkelen) . Det er bratt på øya, og enkelte steder stuper bergveggen rett ned i vannet. Skogen er ikke tettvokst, og det var derfor umulig å finne gode gjemmesteder.

Les også:

Mange gjemte seg i ekstremt bratt terreng langs Kjærlighetsstien. FOTO: RANDI JOHANNESSEN BUCKLEY

Det er mye tornekratt i skogen, og det ligger røtter og råtne trær spredt rundt.

Både på Kjærlighetsstien og inne i skogsområdene var det svært glatt og gjørmete den 22.juli, noe det også var da pressen besøkte øya.

For dem som befant seg på Utøya denne dagen var det derfor svært vanskelig å ta seg rundt på øya utenfor stiene.

Søndag skrev Aftenposten at

Les også

Minst 20 ble drept det siste kvarteret

før gjerningsmannen ble pågrepet klokken 18.27. De ble funnet ved tre forskjellige steder på Utøya, da siktede beveget seg langs Kjærlighetsstien fra pumpehuset til Nakenodden og inn på stien mot skolestua, hvor han ble pågrepet.

Les også

 1. 500 pårørende til Utøya i dag

 2. «Vi håper vi får svar på hva som skjedde med Gizem»

 3. - Det er tungt, men viktig for dem

 4. - Det var ufattelig sårt å være der

MS Thorbjørn ankommer Utøya.
En dør til et lager på Kaféhuset er skutt opp.
Kulehull i Pumpehuset på Utøya.
Fra Kjærlighetsstien ringte Behring Breivik til politiet første gang klokken 18.
På denne stien kom Anders Behring Breivik opp da han ble pågrepet.