Sakkyndig rapport etter Kongsberg-drapene klar: Mener Bråthen er for syk til å straffes

Espen Andersen Bråthen (38) drepte fem mennesker i Kongsberg i fjor. Nå er den rettspsykiatriske rapporten klar. Politiet mener det er grunn til å tro at han var så syk at han ikke kan straffes.

Fem mennesker ble drept og flere skadet da Espen Andersen Bråthen gikk rundt i Kongsberg i fjor høst med pil og bue og stikkvåpen.

Tidligere denne uken mottok politiet den rettspsykiatriske erklæringen om Espen Andersen Bråthen. Han er siktet for å ha drept fem personer i Kongsberg da han gikk rundt i Kongsberg 13. oktober i fjor med pil og bue og stikkvåpen.

De fleste drapene skjedde innendørs. Det tok over en halvtime fra angrepene startet til Bråthen ble pågrepet. Han har erkjent de faktiske forholdene i saken og også straffskyld.

Politiet: Utilregnelig

Bråthen har vært tvangsinnlagt på sykehus siden pågripelsen. I flere uker har psykiater Harald Brauer, psykiater Helge Haugerud og psykologspesialist Knut-Petter Langlo vurdert Bråthens mentale helse. Nå er konklusjonen klar:

De tre sakkyndige konkluderer enstemmig med at Bråthen har en psykisk lidelse.

Politiet er mener det er grunn til å tro at Bråthen kan ha vært utilregnelig under handlingene, og dermed ikke ha strafferettslig skyldevne.

I dette ligger det at Bråthen kan ha vært i det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand eller har hatt sterke bevissthetsforstyrrelser.

Espen Andersen Bråthen er siktet for å ha drept fem mennesker med et stikkvåpen og skadet flere, blant annet med pil og bue, i Kongsberg i oktober i fjor.

Politiet vil ikke gi noen detaljer om hva slags diagnose de sakkyndige har satt på drapsmannen eller hva mer som står i den sakkyndige erklæringen.

– Det vil vi ikke gå ut med nå. Erklæringen vil bli presentert under hovedforhandlingen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

Så fort saken er ferdig etterforsket vil politiet i starten av mars sende den til statsadvokaten som igjen vil gi den til riksadvokaten. Det er han som skal vurdere tiltalespørsmålet i saken.

Etter konklusjonen i den rettspsykiatriske erklæringen vil aktor mest sannsynlig legge ned en påstand om at Bråthen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Forsvarer: I tråd med antagelsen

Fredrik Neumann, Bråthens forsvarer, sier til Aftenposten at konklusjonen er i tråd med antagelsen helt fra hendelsen fant sted i oktober i fjor.

Han vil ikke si noe om hvordan Bråthen selv reagerer på konklusjonen, eller om klienten selv anser seg som tilregnelig.

– Vil konklusjonen i erklæringen legge noen føringer for hvordan du vil løse ditt oppdrag som forsvarer i retten?

– Dette er tre erfarne rettspsykiatere som har konkludert å denne måten, men det er til slutt retten som skal legge dette til grunn i sin avgjørelse. Hvis retten gjør det, så er det, som politiet sier, et sannsynlig utfall at det blir en dom som går på tvungent psykisk helsevern, sier Neumann.

Dommeren i retten avgjør

Strafferettslig utilregnelighet er en juridisk vurdering. De sakkyndige har bare satt en diagnose. Derfor er det retten som avgjør om Bråthen på grunn av den psykiske lidelsen, var utilregnelig under handlingene.

Rettssaken er planlagt å starte onsdag 11. mai. Det er satt av tid i Hokksund tingrett helt til 17. juni. Dersom retten kommer til at det er tvil om siktedes tilregnelighet, kan han dømmes til tvungent psykisk helsevern, men ikke dømmes til tidsbestemt fengselsstraff eller forvaring.

I et fengslingsmøte i starten av februar uttalte 38 år gamle Bråthen både at han angrer på handlingene og at det var et engangstilfelle. Han begjærte seg løslatt, men fikk ikke medhold.