Dobbeltdrapet i Otta: – Han har vært en bruker av helsetjenester

Politiet opplyser i en pressemelding at påtalemyndigheten arbeider med å oppnevne rettspykiatrisk sakkyndige.

Politiadvokat Julie Dalsveen er påtaleansvarlig i etterforskningen av dobbeltdrapet på Otta.

Litt etter klokken 15 fortalte advokat Asbjørn Gustav Bjørnsen til Aftenposten at hans klient er avhørt av politiet.

– Et første avhør er gjennomført. Jeg vil beskrive det som kvalitativt godt. Av hensyn til min klients ønsker, kommer jeg ikke til å si så mye om innholdet i avhøret, utdypet han.

Bjørnsen påpekte imidlertid at skyldspørsmålet ikke er tatt stilling til ennå.

Han fortalte videre at han i utgangspunktet ikke ønsker å belyse sin klients helsesituasjon i spesiell grad.

– Min klient har vært en bruker av den psykiske helsetjenesten i flere år. Jeg kan ikke si noe om hvor mange år det er snakk om, men vi snakker om siden tidlig voksenalder, sa Bjørnsen.

Han la til at hans klient, som er født i 1977, er meget bevisst sin egen helsetilstand.

– Han anser ikke seg selv som frisk.

Jobber med å få oppnevnt sakkyndige

I en pressemelding melder politiet at de arbeider med å få oppnevnt sakkyndige for å vurdere hans tilregnelighet.

– I går gikk vi ut med at vi gjennomførte en undersøkelse av siktede. Nå jobber vi med å få oppnevnt sakkyndige for å gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Det er sentralt i etterforskningen å få avklart forhold rundt siktede, og dermed også siktedes psykiske helse, forteller Julie Dalsveen, politiadvokat i politiet, til Aftenposten.

Politiet skriver videre at de har gjennomført avhør av siktede i dag:

– Vi kommer ikke til å gå inn på hva som ble sagt i avhøret av hensyn til etterforskningen. Men det jeg kan si er at siktede ikke har tatt stilling til om han erkjenner straffskyld for de to drapene.

Motiv sentralt

Dalsveen forteller til Aftenposten at politiet nå arbeider med å få mest mulig klarhet i hendelsesforløpet.

– Der pågår det sentralt arbeid nå.

Hun forteller videre at det er tatt avhør av en god del vitner.

– De som allerede er avhørt, er blitt prioritert ut fra informasjonen vi har hatt på tidspunktene for avhørene. Vi vil gjennomføre flere avhør i tiden fremover, sier Dalsveen.

Hun understreker at det er viktig å få avklart forhold rundt siktede, og finne ut mest mulig rundt siktedes person.

– Et eventuelt motiv er sentralt å få frem.

Mandag rykket alle nødetater ut etter melding om at to personer var knivstukket i Otta i Innlandet.

Ektepar drept mandag

Det var i 18-tiden mandag at politiet fikk meldinger om knivstikking i et boligkompleks i Otta. I tillegg til et vitne, var det den antatte gjerningspersonen som meldte fra at to personer var knivstukket.

De drepte er et ektepar i 80-årene.

Tirsdag meldte politiet at de ikke er kjent med at det er en relasjon mellom siktede og ekteparet. Dette vil de imidlertid søke å avklare gjennom etterforskningen.

Krimteknikere jobbet til langt ut på natt etter knivdrapet på Otta.

Flere dører påført skader

Tirsdag bekreftet politiet at flere dører er påført skader av dem under arbeidet med å avklare om det var flere skadede personer i området.

– Hvorvidt siktede har skadet dører eller annet må vi komme tilbake til. Vi arbeider nå med å avklare hendelsesforløpet, opplyser de.

Aftenposten presiserer: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at politiet sa at den siktedes tilregnelighet skulle vurderes. Det stemmer ikke. Det korrekte er at politiet jobber med å få oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som vil foreta en vurdering av siktedes tilregnelighet. Rettelsen ble gjort klokken 17.41.