Norge

To nye høyesterettsdommere utnevnt

Lagmann Espen Bergh og lagmann Inger-Cecilie Østensen Berglund er utnevnt til dommere i Høyesterett.

Espen Bergh er utnevnt til dommer i Høyesterett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB SCANPIX Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

  • NTB

Espen Bergh (55) har bakgrunn fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og advokatfirmaet Wiersholm. Han var lagdommer i Borgarting lagmannsrett fra 2005 og lagmann i Borgarting lagmannsrett fra 2010.

Inger-Cecilie Østensen Berglund (44) ble utnevnt til lagmann i Borgarting lagmannsrett i 2013, etter å ha vært lagdommer der siden 2011. Hun har tidligere vært utreder og assisterende direktør i Høyesterett, samt leder og nestleder i Finansklagenemnda. Berglund blir dessuten den yngste dommeren i Høyesterett.

Les også

  1. Høyesterett henter to nye dommere fra Borgarting

  2. Tidligere minister vil bli dommer i Høyesterett

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Justisdepartementet