Norge

«Halve» Tog-Norge ut på anbud i dag - NSB varsler kamp

Sørlandsbanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen, deler av Dovrebanen og flere andre baner legges ut på anbud. Varselet kom torsdag.

Gjøvikbanen er blant strekningene som legges ut på anbud. Her er et av NSBs lokaltog fotografert på Nydalen stasjon.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Konkurransen om norske linjer er et faktum. Torsdag formiddag varslet Aftenposten som første norske medium at følgende jernbanestrekninger legges ut på anbud av Regjeringen, ved Samferdselsdepartementet, via nettstedet Doffin.no:

 • Sørlandsbanen
 • Jærbanen
 • Arendalsbanen
 • Dovrebanen Oslo-Trondheim
 • Rørosbanen
 • Nordlandsbanen
 • Trønderbanen (Trondheim-Steinkjer)
 • Meråkerbanen
 • Raumabanen
  I tillegg blir det ny runde for Gjøvikbanen, som NSB vant da første norske persontogstrekning ble konkurranseutsatt for noen år tilbake.

NSB kan miste hele «diesel-Norge»

Bortsett fra Sørlandsbanen, lokalstrekningen Jærbanen og Dovrebanen handler alt dette om strekninger der det i dag går dieseltog. Rent geografisk dekker linjene halve Norges jernbanestrekninger.

— Det er lagt ut varsel om to pakker det skal konkurreres om, en for Sørlandsbanen, inkludert lokaltogbanen på Jæren og Arendalsbanen, og en for det vi kaller «dieselverdenen» pluss Dovrebanen Oslo-Trondheim, bekrefter NSB-sjef Geir Isaksen.

NSB-sjef Geir Isaksen

— Kom dette overraskende på NSB?

— Nei, i Stortingsmeldingen om jernbanereformen sto det at Sørlandsbanen lå an til å bli den første, og at Midt-Norge og Nord-Norge kunne være aktuelle.

- Men dere kjente ikke de konkrete strekningene?

— Nei, men det skal man vel heller ikke gjøre, når en konkurranse skal utlyses.

- Tror vi har et godt utgangspunkt for å vinne

- Når blir dette avgjort?

— Selve utlysningen kommer om ett år. Konkurrentene skal ha god tid, og det vil komme mye informasjon om hva slags tjenester disse linjene skal yte. Man tar sikte på å starte opp trafikken fra desember 2018 på Sørlandsbanen.

- Hva vil være NSBs konkurransefortrinn?

— Vi kjenner strekningene godt i dag. Vi kjenner kundene. Vi tror vi har et godt utgangspunkt for å regne ut riktig pris. Og så har vi veldig lyst til å vinne dette!

- Hva må dere ellers gjøre?

— Hele omdannelsen av jernbanen gjør at vi får færre oppgaver, og må redusere kostnadene i takt med dette.

- Hvor er det mest trafikk på disse pakkene?

— Jærbanen og strekningen fra Røros i sør til Steinkjer i nord har nok den største trafikken, sier Isaksen.

Her kan du lese mer om jernbanereformen som torsdagens varsel om konkurranse er en del av:

Les også

Jernbanereformen ble presentert

Disse kan komme til å legge inn anbud

NSB venter knallhard konkurranse, fra den Hongkong-baserte banegiganten MTR, fra Deutsche Bahns Arriva og fra flere europeiske selskaper.

Spørsmålet er likevel om ikke MTR blir den vanskeligste motstanderen.

Slo NSB i kampen om lokaltrafikken rundt Stockholm

Rett før jul ble slaget avgjort om de sterkt trafikkerte lokaltoglinjene rundt Stockholm. NSB, som ikke lenge i forveien hadde vunnet konkurransen om linjer nord i Sverige, gjennom datterselskapet Tågkompaniet, tapte for MTR.

Lover NSB samme konkurransevilkår som private

— Dette er en fortsettelse av arbeidet med reformen. Vi har varslet at dette ville skje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Han lover at NSB skal få konkurrere på lin linje med de private selskapene.

— Hvordan skal det skje, når de ikke får beholde egne togsett og strengt tatt risikerer å bare sitte igjen med uniformene?

— Det er veldig viktig at NSB skal få konkurrere på samme grunnlag som de andre, private. De vil også ha noen fordeler. De har erfaring fra strekningene, de kjenner norsk klima.

— Så gir anbudsrunden også dem en anledningn til å tenke gjennom hva man faktisk skal tilby de reisende. Det gir en bevissthet, som suksessen på Gjøvikbanen viser.

MTR skal ikke få gjøre i Norge, som i Sverige

- MTR er en sannsynlig konkurrent. De har både personell, egne tog, og vil gjerne utvikle områdene langs linjene de får tilslag på. Dette kan snart ikke NSB lenger tilby?

— MTR har gjort dette i en del land, der man har tillatt dette. Men i Norge skal staten fortsatt eie stasjonområdene, og linjene, og staten skal ha ansvar for togmateriellet.

— MTR kan med andre ord ikke komme med samme konsept i Norge som i Sverige. Det kan gjøres avtaler med staten, men NSB skal ha samme frihet til å lage løsninger som MTR og andre selskaper.

— Så er det viktig, kanskje viktigst, at Norge skal oppgradere selve infrastrukturen, med vedlikeholdsløftet. Der vil et tydeligere skille, med et eget direktorat og et eget infrastrukturforetak, være viktig.

Jernbaneverket bygger skur - presten har overtatt stasjonsbygningen

— Noen vil spørre, er dette så farlig? Mitt eksempel, om enn i småskala, er Klepp stasjon i Rogaland, der Jernbaneverket nå bygger et venteskur for passasjerer. Det gjør de fordi NRBs Rom eiendom for tiden leier ut stasjonsbygningen, der det ikke lenger er billettsalg, til en prest.

- Hva med Oslo og andre jernbanestrekninger?

— De venter vi med. Det er et praktisk spørsmål.

-Vil dere vente å se hvordan det går på strekningene som nå konkurranseutsettes før lokaltrafikk rundt Oslo og InterCity legges ut?

-Nei, men dette er mer omfattende reisemønstre, vi må ta noen skritt av gangen, sier Solvik-Olsen.

Fredag reiser han med Gjøvikbanen

— Det er litt tilfeldig, men det passet også bra med det som når skjer. Jeg har tidligere truffet folk fra Gjøvikbanen på kontorer. Nå skal de få fortelle om situasjonen ute på linjen, sier Solvik-Olsen.

Sp: - De er mest opptatt av å rive ned NSB

— Regjeringen har helt feil fokus! Norske togpassasjerer trenger nye signalanlegg, mer dobbeltspor og flere krysningspunkt, ikke flere selskap, sier Janne Sjelmo Nordås, medlem av Transportkomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

— Det kan virke som om regjeringen er mest opptatt av å rive ned et NSB som fungerer bare bedre og bedre, men fokuset burde være å få skinnene til å skinne, sier Nordås.

Hun mener Regjeringen spiller et høyt spill når man inviterer utenlandske aktører inn i det norske jernbanemarkedet.

— Det er en høyst reell risiko for at NSB taper konkurransene – og den muligheten bekymrer meg. Om vi også sitter igjen med de samme problemene som vi har sett i Sverige og England – så har norske passasjerer tapt, sier Nordås.

LO: - Regjeringen begynner i feil ende

— Om ett år kan private ha overtatt store deler av togdriften i Norge. Dette er feil vei å gå, mener LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

— Det hjelper ikke å ha flere aktører på skinnene når skinnegangen er nedslitt. 70 prosent av alle forsinkelser skyldes spor, signalanlegg og kjøreledning. Feil på togene utgjør rundt 30 prosent, sier han.

— Å selge huset kan gi kortsiktig gevinst, men på lang sikt blir det dyrt å leie det tilbake. Det er ikke idealistiske aktører vi snakker om her, aktører som skal tjene penger på norsk jernbane, sier han.

Aftenposten vil komme med mer om denne saken.

 • Er du toginteressert? Da vil dette være av interesse for deg:

Les også

 1. Flytoget tapte 200.000 passasjerer til NSB

 2. NSB: To mill. flere passasjerer – vellykket togrevolusjon

 3. Endelig fant NSB et tog som virker – det kan bli over 150 av dem i Norge

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Vy