TV 2: Nyhetsredaktør Karianne Solbrække skal ikke lenger ta avgjørelser i saker om Arfan Bhatti

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække skal ikke ta redaktøravgjørelser i saker knyttet til Arfan Bhatti. Dette er klart etter at hun selv ba om det.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 skal ikke lenger ta redaksjonelle beslutninger som gjelder Arfan Bhatti.

Solbrække hadde for 16 år siden et forhold til Bhatti. Den gang jobbet hun som journalist, men hun tok siden steget opp som nyhetsredaktør i kanalen.

Når TV 2 dekker saker som omhandler Bhatti, er det hun som har vært ansvarlig for kanalens nyhetsdekning. Men nå vil hun tre til side i dekning av saker hvor Bhatti omfattes.

Heretter skal avgjørelser i disse sakene tas av TV 2s nyhetssjef eller sjefredaktør.

– Har blitt stilt spørsmål ved uavhengighet

– Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er involvert. Og det er han enig i. Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Solbrække i en pressemelding.

Med få unntak var det ingen av de etablerte mediene som omtalte Solbrækkes forhold til Bhatti da det ble kjent i 2008. Den straffedømte islamisten kom imidlertid igjen i medienes søkelys nylig etter at det ble kjent at han har hatt kontakt med Zaniar Matapour, som er siktet for skytingen utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub.

TV 2 vurderte likevel at Solbrække ikke var inhabil, noe som har ført til debatt i mediene om hennes rolle. Solbrække sier nå at hennes habilitet må vurderes løpende.

– Derfor ønsker vi å være åpne og helt konkrete på hva dette betyr. Både fordi det har blitt stilt legitime spørsmål, og fordi vi ønsker å unngå misforståelser. Som igjen kan trekke vår uavhengighet i tvil, sier Solbrække.

Får støtte av sjefen

Det var Aftenposten som først omtalte spørsmålet rundt Solbrækkes habilitet. I en intern epost til kolleger i TV 2 omtalte hun forholdet som en stor tabbe, som hun beklaget.

Sjefredaktør Olav T. Sandnes gjorde det da klart at han hadde vurdert uavhengigheten og habiliteten til Solbrække da hun ble ansatt som nyhetsredaktør. Ingenting ved de siste tids hendelser ga grunnlag for å endre vurderingen.

Sandnes sier han støtter Solbrækkes beslutning om at hun ikke skal ta redaksjonelle avgjørelser i saker som omhandler Bhatti. Han understreker samtidig at dette ikke endrer hans vurdering av hennes integritet.

– Jeg mener Karianne kunne vært i stand til å ha – og ta – det redaksjonelle ansvaret i saker om Bhatti. Hun har hele tiden hatt min fulle tillit, og den har hun fortsatt. Men jeg er samtidig enig i at dette er en klok avgjørelse når det nå det stilles spørsmål ved vår journalistikk i dekningen av saker som har med Bhatti å gjøre, sier Sandnes

– Burde vært åpne om det

Sandnes erkjenner også at det hadde vært riktig å være åpen om denne saken tidligere.

– Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalistikken. Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid. Men da Solbrække ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. Også private. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå elleve år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør, sier han.