"Grønt" og dyrt

Det brygger opp til bråk om nye energikrav til boliger. En enebolig på 160 kvadratmeter blir 70.000 kroner dyrere.

Kommunalminister Åslaug Haga og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte de nye energikravene for boliger rett før ferien.

Like før sommerferien sendte Kommunaldepartementet ut nye byggeforskrifter med skjerpede energikrav til boliger. Med de nye forskriftene vil man spare inn energibruk for ca. 25 000 boliger, eller 500 millioner kilowattimer hvert år. Men bransjefolk mener at kravene er for strenge.

Prisbekymret.

— Vi har satt i gang et stort arbeid for å dokumentere hva konsekvensene blir. Jeg er mest bekymret for at boliger blir vesentlig dyrere, sier direktør Pål Tronstad i Skanska Bolig. Han er også styremedlem i Boligprodusentenes Forening.Nye krav til tette hus stiller også nye krav til dyre ventilasjonsløsninger. Dessuten mener bransjen at det på flere områder er behov for forskning for å få bedre løsninger.- Dette får stor betydning både for næringsbygg og boliger. Vi skal drøfte saken internt i begynnelsen av august. Det er helt nye rammer som næringen kommer til å ha sterke meninger om. Dette er brennbart stoff, sier informasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke.De nye forskriftene stiller krav om at eneboliger ikke skal bruke mer energi enn 125 kilowattimer pr. kvadratmeter i året, mot 170 i dag, mens blokkboliger ikke skal bruke mer enn 108.