FHI: Smitten er minkende

R-tallet er på 0,9, ifølge FHI. Antallet nye smittede pr. uke har gått ned.

Færre har testet positivt for koronaviruset den siste uken.

Smittetrenden er minkende, melder FHI i sin siste ukesrapport. Det såkalte R-tallet er på 0,9. Når R-tallet er på under 1, betyr det at smittetrenden er synkende.

Det har vært en nedgang i meldte tilfeller de siste to ukene etter toppen i uke 49.

Antallet nye smittetilfeller gikk ned med 27 prosent fra 31.074 i uke 50 til 22.593 tilfeller i uke 51.

Det er en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper og alle fylker i uke 51. Aldersgruppen 6–12 år hadde fortsatt flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet sist uke (857 pr. 100.000) og Oslo hadde flest meldte tilfeller pr. 100.000 for uke 50 og 51 samlet (1680), etterfulgt av Viken (1321).

Nedgangen i antall meldte tilfeller kan ifølge FHI skyldes både redusert testing i julen, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og adferdsendringer i befolkningen.

Færre pasienter

Dette er de andre hovedpunktene i FHIs ukesrapport, som ble sluppet onsdag ettermiddag.

  • Færre pasienter. Antallet nye pasienter som er blitt innlagt på sykehus med covid-19, gikk ned fra 254 til 192 (det siste tallet kan bli noe oppjustert).
  • Det har vært en økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppen 18–29 år, fra 7 til 14 personer.
  • I øvrige aldersgrupper er det foreløpig meldt om nedgang.
  • 59 prosent av de nyinnlagte på sykehus var uvaksinert, mens 38 prosent var fullvaksinert. Siden det er langt flere vaksinerte enn uvaksinerte i befolkningen, betyr dette at de uvaksinerte er sterkt overrepresentert.
  • Det er foreløpig registrert 43 covid-19 assosierte dødsfall i uke 51 etter 51 i uke 50 og 49 i uke 49. Antallet for uke 51 kan bli oppjustert. I uke 51 var medianalder 83 år.

Andelen omikron-tilfeller går opp

Andelen omikrontilfeller blant de screenede har økt og har mer enn doblet seg uke for uke, fra rundt 6 prosent i uke 49, 16 prosent i uke 50 og 36 prosent i uke 51, men med store regionale forskjeller.

Andelen omikron er høyest i Oslo og Viken og utgjorde henholdsvis 47 prosent og 43 prosent av de screenede tilfellene i uke 51.

Svært lite influensa

Det er blitt mindre luftveissymptomer i befolkningen totalt sett. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang.

I uke 50 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 47 prosent, RS-virusinfeksjon 14 prosent, covid-19 30 prosent, øvre luftveisinfeksjoner 8 prosent og influensa 1 prosent.

Influensa øker i Europa, og ECDC erklærte i forrige uke at utbruddet i Europa var i gang.

Men FHI fastslår at nivå av influensasmitte er «usedvanlig lavt for årstiden».

– Stor usikkerhet om utviklingen fremover

FHI skriver at «det er stor usikkerhet om utviklingen for både covid-19-epidemien og influensa de kommende ukene».

Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdom.

FHI mener det er avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at først personer over 65 år får sin oppfriskningsdose og deretter personer over 45 år. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.