Norge

Nytt funn av isbjørn gjør forskere mer optimistiske

Forskere har oppdaget en ny isbjørnbestand sørøst på Grønland. Funnet kan gi håp om isbjørnartens overlevelse for fremtiden.

  • Johannes Hålien
    Journalist

Nylig kjente man til 19 ulike isbjørnbestander i verden. Det var før en gruppe forskere på oppdrag fra Grønlands forskningsinstitutt, oppdaget en ny bestand ved brefronten i den sørøstlige delen av Grønland.

Oppdagelsen gir forskerne et optimistisk håp om isbjørnenes overlevelse for fremtiden. Nyheten om funnet publiseres i det prestisjetunge tidsskriftet Science torsdag kveld norsk tid.

Gått under radaren

– Vi har antatt at vi har 19 ulike bestander av isbjørn i Arktis, og dette blir da nummer 20. Denne har gått under radaren vår. Det har blant annet å gjøre med at Grønland er enormt svært, det er få områder av Grønland man kjenner ordentlig, sier Jon Aars.

Han er isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt, og en av medforfatterne til den nylig publiserte studien som avdekker en nyoppdaget, og svært overlevelsesdyktig isbjørnbestand.

Han mener det er «veldig spesielt» å oppdage en bestand på denne måten.

Det er ikke overflod av sjøis i det sørøstlige Grønland. Isbjørnbestanden klarer seg likevel oppsiktsvekkende godt, mener forskerne.

Den nyoppdagede isbjørnbestanden lever svært isolert, og består ifølge Aars av omtrent 200–300 dyr. Noe av det som overrasker med funnet av den nye bestanden, er at disse bjørnene er mer stedfaste enn de andre isbjørnbestandene man kjenner til.

– Disse bjørnene lever ikke totalt isolert, men de er mer isolert enn noen andre isbjørnbestander vi kjenner til.

Lever i krevende område

Her i sørøst Grønland er periodene med med permanent sjøis kortere enn lenger nord. Aars mener det er positivt at denne bestanden lever, og overlever, i et område som ikke er direkte isbjørn-vennlig.

– Det er positivt at isbjørner kan leve under disse forholdene. I det som kan være isfattige områder om for eksempel 50 år, kan det hende at isbjørner vil kunne klare seg litt bedre enn det man har trodd.

Arktis varmes opp tre ganger så fort som resten av planeten. Resultatet er lengre sommere og kortere vintre. Temperaturøkningen fører også til en stadig økende smelting av sjøisen i nord. Dette gir tragiske konsekvenser for isbjørnene som bor der. De er avhengig fra havisen for jakt og overlevelse.

Den nyoppdagede isbjørnbestanden lever godt bortgjemt, inne i av sør-Grønlands fjorder.

Overlever isbjørnen ut århundret?

Hva kan denne nye oppdagelsen fortelle oss? Aars mener det er vanskelig å si noe sikkert om isbjørnartens overlevelse på lengre sikt.

– Jeg synes det er interessant er at vi har en bestand som klarer å leve under disse forholdene. Men vi finner ikke isbjørn der hvor det ikke er is på havet noen deler av året.

Han tror at klimaendringene først og fremst vil føre til at isbjørnene forsvinner lokalt, i de områder hvor sjøisen forsvinner.

– Så kan man spørre seg, kan de ikke bare spise noe annet, leve på en annen måte? Nei. De er ikke tilpasset til å klare seg på land.

– Poenget er at isen forsvinner

Hvordan finner man en isbjørnbestand? Jon Aars forteller at de nyoppdagede bjørnene i utseende minner om de man finner på Svalbard og andre steder. Forskjellen ligger først og fremst i bjørnenes DNA.

– I dette arbeidet har vi blant annet tatt prøver av isbjørner som er skutt av lokale jegere. Det har også blitt eksperimentert med satellitthalsbånd på noen av binnene.

Han forteller at issmelting ikke bare påvirker isbjørnene som lever på og rundt Nordpolen. Dette er noe man ser alle steder hvor det er is og isbjørner bor.

Aars vil ikke være for optimistisk om hvorvidt det nye funnet kan bety at isbjørner vil kunne klare seg også uten is.

– Men hvis du spør meg om isbjørner som art kommer til å utryddes innen århundret, så ville jeg ikke satt pengene mine på det.

Les mer om

  1. Klimakrisen
  2. Klima
  3. Isbjørn
  4. Grønland
  5. Arktis