Norge

Bystyret i Bergen vedtok at Bybanen skal gå i tunnel. Byrådet har meldt sin avgang.

Med én stemmes overvekt har bystyret vedtatt at Bybanen mot Åsane skal gå gjennom fjellet – og ikke over Bryggen.

I Røkeriet på Verftet USF avgjorde bystyret onsdag Bybanen mot Åsanes fremtid.
 • Tekst: Erik Fossen
 • Linda Hilland
  Journalist i Bergens TIdende
 • Ingvild Nave

Onsdag ettermiddag ble det avgjort: Bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum.

Byrådets forslag om å fortsette reguleringen av bybane over Bryggen fikk ikke tilstrekkelig støtte, skriver Bergens Tidende.

I stedet gikk flertallet for forslaget fra Høyre, Rødt og Senterpartiet om å legge dagløsningen til side og utrede tunnel med utgangspunkt i alternativene 2B2 og 2B3. (se kart under).

Byrådet vil gå

Mens opposisjonen gledet seg, gjorde byrådsleder Roger Valhammer (Ap) seg klar til å forlate sin posisjon.

Før avstemningen tok han ordet og påpekte at dette var det viktigste samferdselsprosjektet i Bergen i dette tiåret, om ikke århundret.

– Som byrådsleder kan jeg ikke ta ansvar for at dette settes i spill. Kunnskapsgrunnlaget er klokkeklart og vi trenger ikke omkamp.

Han var tydelig på hvilke konsekvenser det ville få.

– Dersom et flertall i denne salen vedtar å gå videre med tunnel, så må det samme flertallet gjennomføre det vedtaket. Vi vil ta konsekvensen av det vi mener er et uansvarlig forslag og gå av.

Charlotte Spurkeland la frem Høyres forslag om å utrede tunnel med utgangspunkt i Peter Motzfeldts gate.

Flertallet hørte ikke på byrådslederen. Tunnelforslaget fra Høyre, Rødt og Sp fikk 34 stemmer og dermed knappest mulig flertall. De fikk støtte fra Frp, FNB og uavhengige representanter.

Etter tunnelvedtaket gikk Valhammer på talerstolen med følgende beskjed:

– Da tar jeg konsekvensen av det, og meddeler herved at jeg og byrådet vil gå av.

Må finne ny byrådsleder

Ordfører Rune Bakervik (Ap) vil de neste dagene holde samtaler med partienes gruppeledere for å finne et nytt byråd.

– Men skal et flertall peke på meg, vil det ikke være aktuelt for meg å gå på igjen om jeg skal gjennomføre det tunnelvedtaket, sa Valhammer fra talerstolen.

Nå venter man på en avklaring om hva som skjer med den politiske situasjonen i Bergen.

Finansbyråd Erlend Horn (V, fra v.), byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) og byrådsleder Roger Valhammer konfererer underveis i møtet.

Venstre og KrF vil snu saken

Venstre mener byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har gjort det eneste riktige når han går av og tar med seg resten av byrådet ut av maktkontorene i bypolitikken.

– Det står det respekt av, og vi står helt bak hans avgjørelse, skriver Venstre i en pressemelding.

Venstre vil ikke sitte i et byråd som ikke får bygge Bybanen som planlagt. De mener saken fremdeles ikke er tapt.

– Det forutsetter at flertallet snur. Men det haster dersom vi skal klare den fremdriften vi er avhengig av.

Skal snakke med Høyre

Torsdag morgen vil ordfører Rune Bakervik starte samtaler for å se hvilke partier som kan danne et nytt byråd. Den første han skal snakke med er Høyres Harald Victor Hove.

Hove får ikke Venstres støtte.

– Det er helt uaktuelt for oss å delta i eller støtte et Høyre-ledet byråd. Høyre har med dagens stemmegivning bekreftet at de har abdisert som et ansvarlig parti, skriver Venstre i pressemeldingen.

Også KrF stiller seg bak byrådslederens kabinettsspørsmål.

– Bystyreflertallet har fattet et dypt uansvarlig vedtak som setter hele bybaneprosjektet mot Åsane i fare – og de gjør det ved å peke på det vi vet er urealistiske traséalternativ, skriver de i en pressemelding.

KrF vil arbeide for å snu vedtaket så raskt som mulig «slik at arbeidet med dagløsningen gjennom sentrum kan gjenopptas og bybanen til Åsane kan bygges».

SV kritiserer Rødt på nytt

SVs gruppeleder, Mikkel Grüner, sier bybanemotstanderne «valgte å spille hasard med byens viktigste klimatiltak da de torpederte det eneste realistiske alternativet».

Han støtter byrådslederens kabinettsspørsmål.

– Selvfølgelig kunne ikke byrådet med god samvittighet forvalte dette tragisk kunnskapsløse og reaksjonære vedtaket. Det ville vært direkte uansvarlig.

Grüner går nok en gang i rette med partiet Rødt, som etter et vedtak på årsmøtet sitt forrige uke valgte å stå på tunnelløftet de ga velgerne sine i kommunevalget for to år siden.

– Rødt må bestemme seg om de tilhører venstresiden eller om de vil sette inn et Høyre-byråd. Hvis et fundamentalistisk tunnelstandpunkt uten forankring i fakta er det eneste viktige for Rødt, har partiet nå sjansen til å fortelle velgerne sine det både i ord og handling.

Rødts gruppeleder, Odd Arild Viste, har følgende kommentar til utspillet fra Grüner.

– Hvordan vi vil forholde oss til situasjonen med byrådet, er ikke noe vi vil ta på sparket nå men noe vil drøfte i partiet.

Han understreker at det er ingen i Rødt som ønsker støtte et Høyre-byråd.

– Vi må nå diskutere hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen.

Jokerne gikk for utsettelse eller tunnel

Før møtet knyttet det seg stor spenning til hva enkelte «jokere» i bystyret ville gå inn for.

De to Sp-representantene Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen lanserte et forslag om å utsette avgjørelsen mens man utredet et tunnelalternativ med utgangspunkt i Peter Motzfeldts gate/Nygaten.

Steinulf Tungesvik (Sp) gikk imot partigruppen sin og foreslo utsettelse av avgjørelsen.

Den uavhengige representanten Per Jørgensen ventet til like før middagspausen før han for første gang avslørte hvor han står i saken.

– Jeg hadde gleden av å restaurere Enhjørningsgården på Bryggen. Millioner ble brukt, sa Jørgensen.

Per Jørgensen (uavhengig, tidligere FNB) gikk til slutt for tunnelløsning.

Det unisone ønsket fra folk som stemte på ham var at Bryggen skulle bevares, sa han.

– Med bakgrunn i det og at jeg skal kunne se mine arvtagere i øynene fremover, er mitt klare standpunkt at jeg ikke kan støtte byrådet sin dagløsning, sa Jørgensen.

I stedet ville han støtte tunnelforslaget fra Høyre, Sp og Rødt.

Utenfor bystyremøtet demonstrerte Ina Grung, Suzanne Puchberger, Elisabeth Jebsen Marek og Tyra Vaagland (fra v.) fra «Bergens mødre» for bybane over Bryggen.

Når kan Bybanen til Åsane stå ferdig?

Ifølge fagetaten i Bergen kommune, kan en bybanelinje over Bryggen stå klar i 2031.

Fagetatens foretrukne tunnelløsning kan stå ferdig i 2034.

En ny versjon av alternativene med tunnel fra Peter Motzfelds gate, som fagetaten tidligere har lagt til side, skal tidligst kunne være ferdig i 2035 eller senere. Det er dette alternativet som ble vedtatt.

Les mer om

 1. Bergen
 2. Bybanen
 3. Bergenspolitikken
 4. Byutvikling
 5. Bergen kommune
 6. Samferdsel
 7. Bystyret