Hopp i sykehusinnleggelser kan gi nye koronatiltak

295 koronasmittede pasienter er nå innlagt på sykehus i Norge. Det er 33 flere enn før helgen. Helsemyndighetene vurderer en ny tiltakspakke.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (fra venstre), finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og Camilla Stoltenberg i FHI underrettet torsdag om koronatiltak. Nå kan det bli enda flere tiltak.

SISTE: Det jobbes med omfattende tiltak for å få ned smitten. Det var budskapet fra helseminister Ingvild Kjerkol da hun møtte statsforvaltere og ordførere fra hele Norge i dag.

Hun ba kommunene være klare for endringer i restriksjonene på kort tid. Det skal være snakk om kontaktreduserende tiltak både i både privatsfæren og det offentlige rom.

Budskapet fra helseministeren skal ha vært klart: Tiltakene vil påvirke hverdagen til de fleste av oss.

47 av de 295 koronapasientene får respiratorbehandling, og 82 av pasientene ligger på intensivavdeling.

Det er to flere på respirator og 14 flere på intensivavdeling enn fredag, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

At mange flere koronasmittede blir innlagt på sykehus, er noe helsemyndighetene tidligere har sagt kan utløse nye koronatiltak.

Samtidig har vi de siste dagene fått mange meldinger om at omikronvarianten har spredt seg til flere deler av landet. Regjeringen har sagt at de ønsker å forsinke spredningen, siden man frykter at varianten kan være mer smittsom og ikke vet om den fører til mer eller mindre sykelighet.

Med flere på sykehus og økende spredning av omikronvarianten, kan det dermed gå i retning av enda flere regionale og nasjonale tiltak.

Har jobbet gjennom hele helgen

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gjennom hele helgen jobbet med en rapport som mest sannsynlig vil bli forelagt regjeringen i løpet av dagen.

Den rapporten vil gi en beskrivelse av den nåværende smittesituasjonen og presset på helsevesenet. Den vil også inneholde råd om eventuelle tiltak som kan redusere smittespredningen og antallet koronasyke som legges inn på sykehus.

Deretter vil regjeringen fatte en beslutning. Dersom de mener det er nødvendig med flere tiltak, så vil de innkalle til en pressekonferanse.

Gitt den nåværende smittesituasjon og presset på sykehusene, kan en slik pressekonferanse være nært forestående.

Helsedepartementet opplyser at de vil gi beskjed dersom det blir noen ny pressekonferanse om eventuelle nye tiltak.

Helsedirektoratet og FHI, under ledelse av Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg, har gjennom helgen vurdert hvilke råd de skal gi til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Har ikke kontroll

Helseminister Ingvild Kjerkol sa mandag til VG at hun er bekymret. Hun sier til avisen at hun «ikke utelukker at det kan komme flere og strengere tiltak».

Samtidig sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG at de dessverre ikke har kontroll.

– Vi har dessverre ikke kontroll fordi det dukker opp stadig flere bekreftede tilfeller, men også en del mistenkte tilfeller. Og siden denne varianten sannsynligvis er mer smittsom enn delta, så må vi nok forvente at den kan dukke opp nesten overalt i Norge nå, sier Nakstad i et intervju med VGTV.

Regjeringen fulgte FHIs plan

Helseminister Ingvild Kjerkol sa torsdag i forrige uke at de dro i bremsen. Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte tiltak som var som hentet fra det FHI har beskrevet som scenario 2.

  • Fokus på vaksinering, ikke minst oppfriskningsdose til dem som er over 65 år gamle.
  • Minne befolkningen på at de må endre adferd for å redusere smitten i samfunnet.
  • Oppfordre til å holde avstand der det er mulig og å begrense kontakt, herunder økt bruk av hjemmekontor.
  • Gi råd om avstand og redusert antall kontakter, men uten å innføre et krav om å holde minst 1 meters avstand i alle sammenhenger.
  • Oppskalering av smittesporing og karanteneregler.

Mot ny nedstengning?

Dersom det nå skal komme ytterligere skjerpede tiltak, kan det være at noen regler som bare har vært gjeldende i Oslo-området og noen andre kommuner, kan bli innført også andre steder.

Det kan også gå i retning av at man innfører tiltak som er hentet fra det FHI har beskrevet som scenario 3.

FHI har beskrevet kontaktreduserende tiltak som mange nok hadde håpet at vi hadde lagt bak oss.

  • Avstandskrav.
  • Antallsbegrensninger i private hjem.
  • Antallsbegrensninger for arrangementer.
  • Avstand på serveringssteder.
  • Begrenset skjenketid og innslippstid.
Tidligere helseminister Bent Høie brettet i september sammen «meteren». Kan det igjen komme konkrete avstandskrav?

Dersom man skal innføre nye smitteverntiltak, vil man forsøke å skjerme barn og unge. Dernest blir det viktig å beskytte arbeidsplasser og næringsliv. Det kan bli aktuelt med økonomisk kompensasjon for bedrifter som rammes.

Kortere intervall mellom 2. og 3. dose?

Regjeringen kommer trolig nok en gang til å satse på vaksinering. Intervallet mellom 2. og 3. vaksinedose kan bli det samme uansett om man er over eller under 65 år gammel. FHI skal komme med en vurdering tidlig denne uken.

Mest sannsynlig vil intervallet mellom 2. og 3. dose bli redusert fra seks til fem måneder også for dem som er under 65 år, slik det har vært for dem som er over 65 år gamle.

Likevel står regjeringen overfor en utfordring. Mange kommuner bygget nemlig ned kapasiteten etter toppen i sommer og sliter nå med å øke vaksineringstakten.

Regjeringen har sagt at de vil satse på å få vaksinert flere og på at alle voksne skal få en oppfriskningsdose.

En tredje oppfriskningsdose kan allerede ha ført til færre sykehusinnleggelser blant dem som er over 75 år gamle.

Det kan kanskje være en forklaring på hvorfor utviklingen på sykehusene tross alt har vært bedre enn det FHIs prognoser fra forrige måned kunne tyde på.

FHIs modeller fra midten av november tilsa at det skulle ligge 692 koronapasienter innlagt på sykehus innen 5. desember. FHI var 95 prosent sikker på at antallet pasienter ville være mellom 393 og 1083.

For bare to uker siden trodde FHI at antallet pasienter kunne bli 391 innen 5. desember.

Nå ser vi altså at tallet er 295.

Strengere regler for reise

Kjerkol bekrefter overfor VG at de vurderer ytterligere reiserestriksjoner både innenlands og utenlands.

Etter oppdagelsen av omikronvarianten innførte Norge krav om karantenehotell for folk som kommer fra land i sørlige Afrika med høy forekomst av omikron-variantene.

2. desember innførte regjeringen testplikt og innreiseregistrering både for vaksinerte og uvaksinerte som kommer til landet.

Men det er ikke slik at testen nødvendigvis må tas ved grensen. Regjeringen har åpnet for at man kan ta den et annet sted i løpet av 24 timer. Og testen kan være en hurtigtest.

Det kan være at regjeringen strammer inn på disse reglene. En annen mulighet er at myndighetene anbefaler folk å begrense innenlandsreiser.