Oktoberbarn får ny vurdering

Arbeiderpartiet fikk flertall for at afghanske asylsøkere
som er blitt 18 år og skal sendes ut av Norge,
skal få saken sin vurdert på nytt.

Flere enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak før de fyller 18 år. De er redd for å bli returnert til Afghanistan.

Med 66 mot 44 stemmer ble statsråd Sylvi Listhaug og Regjeringen påført et klart nederlag.

Regjeringen tvinges til å stanse returer av «oktoberbarn» fra Afghanistan inntil sakene deres er behandlet på nytt. Aps forslag ble av de fleste opposisjonspartiene hilst som en velkommen snuoperasjon, mens talere fra Høyre og Frp mente at Ap nå gjør en U-sving og forlater den strenge, men rettferdige asylpolitikken.

- Nå mener Ap det motsatte av det de sa kun for fem dager siden. I forrige uke sa Jonas Gahr Støre at han var bekymret for signaleffekten av forslaget til SV, og ville stemme dette ned. Nå foreslår Ap å liberalisere dagens regelverk, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Støre: Ikke opprør

I Ap har det vært intens debatt om skjebnen til oktoberbarna. AUF har vært på krigsstien. De tre veteranene eks justisminister Kari Gjesteby, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, tidligere arbeidsminister Tove Strand og tidligere utenriksminister Bjør Tore Godal har alle protestert. Men partileder Støre avviser overfor Aftenposten at det har dreid seg om et opprør.

- Det er et vedvarende engasjement for disse unge menneskene i vårt parti, og i store deler av samfunnet. Vi er et så stort parti at vi fanger opp disse signalene. Ap har ikke snudd, men gjennomfører det landsmøtet vedtok. Vi gjør det med grundighet, slik at sårbarhetskriteriet skal gjelde fremover og ett år bakover, forklarer han.

- Er dette en oppfatning av situasjonen som deles av dem om har protestert på sosiale medier, blant annet tidligere statsråder?
- Jeg lever i et parti som har et bål av vilje og et stort engasjement i verdisaker. De er på Facebook og gir uttrykk for sine meninger. Partiets styrende organer må ta beslutninger basert på mye informasjon og innspill fra medlemmene. Jeg er stolt av å være i et parti som den type engasjement, sier han.

Sårbarhet skal vurderes

Ap varslet mandag kveld at de ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.

Partiet ville også innføre sårbarhetskriterier i vurdering av disse sakene, og stanse utsendingen av dem som får sakene sine behandlet på nytt.
Venstre og KrF signaliserte tidlig i gårsdagens debatt at de ville støtte forslaget fra Ap, noe som med støtte også fra SV og Sp ga flertall på Stortinget.

I sitt innlegg avviste Ap-leder Jonas Gahr Støre at dette betydde en endring av norsk politikk. Han mente at Regjeringen har svekket de humanitære kriteriene, og at dette har ført til den økte bruk av midlertidig opphold.

Kriterier for imidlertid opphold skal ligge fast.

- Det skal vurderes om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt, sa Støre.

Intens landsmøtedebatt

Ap vedtok etter intens intern debatt på sitt landsmøte i vår å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av saker der det vurderes midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere. Bakgrunnen var den kraftige økningen i bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Arbeiderpartiet var med på denne opphevingen, men sier Stortinget ikke fikk informasjon om at dette ville gi en kraftig økning i bruken av midlertidig opphold.

- Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent, sa Støre til NTB mandag kveld.