Russland sender avviste asylsøkere i retur til Norge

Sør-Varangers ordfører frykter grensetvist om asylsøkere skal ødelegge det norskrussiske naboskapet i nord.

I forrige uke begynte norsk politi å snu asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland. Noen av dem kom tilbake igjen.

Asylsøkere er blitt kasteball på grensen i nord. I helgen ble migranter Norge hadde avvist, sendt tilbake igjen av russiske myndigheter. — Avtalebrudd, mener norske myndigheter.

— Vi mener at Russland i henhold til tilbaketakelsesavtalen har plikt til å ta imot alle vi har uttransportert eller forsøkt å uttransportere, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til NTB om helgens grensetvist.

Enkelte av asylsøkerne som norsk grensepoliti avviste, ble sendt i retur av russerne – til tross for at de har oppholdstillatelse i Russland.

— En rekke personer er behandlet i henhold til instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet og sendt tilbake til Russland. Flere av disse er akseptert av russiske myndigheter, og noen er ikke akseptert, sa seksjonssjef Håvard Bekk i avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i Politiets utlendingsenhet (PU) til NTB lørdag.

- Avtalen er klar

Fra norsk hold er man klare på at tilbaketakelsesavtalen gjør det mulig for Norge å sende tilbake asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland uten at søknaden realitetsbehandles.

— Vi har hatt jevnlig kontakt med russiske myndigheter om situasjonen på Storskog. Vi har informert dem om endringene i norsk regelverk som gjør det mulig å hastebehandle asylsøknader og raskere fatte vedtak som innebærer at migranter uten beskyttelsesbehov blir returnert i tråd med tilbaketakelsesavtalen med Russland. Vi legger til grunn at russiske myndigheter fullt ut vil respektere og gjennomføre denne avtalen, sier Utenriksdepartementets kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde.

Bekymret for naboskapet

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen liker ikke liker det politiske pingpong-spillet med og om asylsøkere. Han frykter at krangelen om flyktninger og asylsøkere skal ødelegge grensesamarbeidet i Finnmark.

– Vi har russerhandel for 1,7 milliarder kroner i Sør-Varanger. Forholdet til naboene er svært viktig for oss. Det er tragisk hvis det blir tvist på grensen mellom norske og russiske myndigheter. Det kan bli svært ødeleggende på sikt, sier han til VG.

Politiets utlendingsenhet opplyser at over 100 asylsøkere er bortvist som følge av asylsinnstrammingen i forrige uke.

De som avvises av russerne eller nekter å snu på Storskog, blir pågrepet og fengslet etter utlendingsloven i påvente av ny utsendelse, opplyser Justisdepartementet. De "dobbeltreturnerte" asylsøkerne ble i helgen holdt innelåst på PUs nye lukkede innkvarteringssted, som ble opprettet i Barents frokosthotell i Kirkenes fredag.

Forrige uke kom det 314 asylsøkere til Norge over den russiske grensen ved Storskog. Hittil i år har over 5500 asylsøkere kommet via Russland.

thomas.olsen@aftenposten.no