Norge

Hva i huleste skjer i Antarktis?

olesklodeantarktis.jpg

I fjor sa NASA at Vest-Antarktis er tapt, og vil skli ut i havet. Nå sier NASA at det blir mer is i Antarktis hvert eneste år.

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Vær så god, bli forvirret.

Kan begge påstander være riktig?

afp000847594_doc6jfvff3w52gdde0smgw-f50GY5SkxQ.jpg

Verdens is-vitenskaps-topper har diskutert så istappene har fløyet de siste par ukene.

Og de som benekter global oppvarming har trykket NASAs siste melding til sitt bryst — den er brukt som intenst ”bevis” på at klimaendringer er tull og tøys.

NB: Du må holde tungen rett i munnen, og få med deg forskjellen mellom øst og vest når du leser videre!

afp000847505_doc6jfvex6d55v950kslwk-ohEsHreSiz.jpg

Først:

Det er viktig å huske at Antarktis er enormt stort – dobbelt så stort som Australia.

14 000 000 kvadratkilometer.

Derfor kan det skje flere ting samtidig i Antarktis.

Temperaturen kan variere med 50-60 grader fra en del av kontinetet til den andre.

Antarktisk er veldig, veldig stort - og kaldt.

Dernest:

Ikke alle kan ha lest hele den siste meldingen fra NASA. Mange har nøyd seg med tittelen og ingressen.

Jeg forklarer snart hvorfor det er lurt å lese alt.

Her følger noen, forhåpentlig, oppklarende punkter og sitater:

Punkt 1:

I mai 2014 melder NASA, sammen med University of California i Irvine, at de har påvist irreversibel og ustoppelig smelting av breene på den Vest-Antarktiske halvøya – spesielt rundt Amundsenhavet.

Breene der har nådd ”the point of no return”. Dette vil påvirke havnivåstigningen betydelig i tiårene fremover, meldte NASA.

Grafisk kart som NASA publiserte i fjor viser oppvarming på den Vest-Antarktiske halvøya - i motsetning til på det store Øst-Antarktiske platået.

Punkt 2:

NASA har ikke trukket tilbake denne vitenskapelige konklusjonen.

Punkt 3:

afp000847516_doc6jfveyyjya015aacilwk-KpwG5Yj7bj.jpg

For et par uker siden publiserer NASA nye Antarktis-funn i ”Journal of Glaciology”.

(Glasiologi = læren om is, glasiolog = isforsker)

NASA-glasiolog Jay Zwally slår fast at den 10 000 år lange oppbyggingen av snø på de store iskappene Antarktis fortsetter.

Satellittmålinger han har studert viser at den øst-antarktiske iskappen fra 1992 til 2001 la på seg 112 milliarder tonn is årlig. Fra 2003 til 2008 la den på seg 82 milliarder tonn is i året.

Altså: Antarktis-platået tilføres enorme nye ismengder hvert år.

Her kan du lese NASA-meldingen selv hvis du vil.

Punkt 4:

afp000847502_doc6jfvevxlrau1b7kx0mgw-hjjrujUQQ8.jpg

Zwally og hans team konkluderer med at denne isoppbyggingen er større enn istapet/smeltingen av breene rundt Amundsenhavet i Vest-Antarktis — og stort istap som er registrert fra breer helt i øst.

Altså: Den totale ismengden i Antarktis blir større hvert år, og Antarktis bidrar derfor foreløpig ikke til høyere havnivå.

De konkluderer derfor med at FNs klimapanel tok feil da panelet i sin siste rapport i 2014 skrev at det er et netto istap fra Antarktis hvert år.

Vi besøkte Antarktis sammen med Kong Harald tidlig i 2015. Her kan du lese om det store ismysteriet!

Punkt 5:

afp000847647_doc6jfvg41r3hfljde3mgw-KJ8x9yTqUa.jpg

Noen dager etter at denne rapporten ble lagt, publiserer så USAs National Academy of Sciences forskning fra Postdaminstituttet i Tyskland.

Der heter det at dersom smeltingen av breene i Vest-Antarktis fortsetter vil de ”føre til en total destabilisering av ismassene rundt Amundsenhavet”.

(Omtrent det samme som NASA skrev i mai 2014, bare enda et hakk mer dramatisk).

Den prisbelønte klimabloggeren Andrew Freedman i Mashable har her lesverdig gjennomgang.

Punkt 6:

afp000847640_doc6jfvg2qvujm3ncc4mgu-mB0OrpHNqp.jpg

100 milliarder tonn i året er mye. Men hvor mye?

Dersom det er riktig at breene i Øst-Antarktis vokser med 100 milliarder tonn is i året, tilsvarer det redusert havnivåstigning på 0,23 millimeter.

Ikke all verdens, kanskje?

Det er forøbvrig nok is i Vest-Antarktis (som påviselig smelter) til at verdenshavene kan stige med 3 meter.

Sjekk National Geographics forklaring på ismysteriet i Antarktis her

Punkt 7:

afp000847560_doc6jfvfmbfux111cyoalwk-RIxcwRHKp6.jpg

Zwallys NASA-team har fått kraftig kritikk av en rekke andre glasiologer etter fremleggelsen.

Ted Scambos som leder USAs National Snow & Ice Data Center i Colorado mener NASAs funn er i strid med majoriteten av alle andre målinger som er gjort. Du kan lese intervjuet med ham i National geographic her.  

Glasiolog Erin Pettit ved University of Alaska sier at satellittdataene ”må tas med en stor klype salt”.

En drøss andre har vært på banen med protester.

Punkt 8:

Men viktigere enn hva kritikerne sier, er kanskje hva Jay Zwally selv sier litt nede i meldingen fra NASA.

Isveksten i Antarktis vil kun fortsette noen få tiår, hevder han.

”Hvis istapet på den antarktiske halvøya og i deler av Vest-Antarktis fortsetter å øke i samme tempo som de siste par tiårene, vil tapet der bli større enn den pågående isoppbyggingen i Øst-Antarktis”.

Og for å bruke Zwallys egne ord: ”I don’t think there will be enough snowfall increase to offset these losses”.

afp000847513_doc6jfvf55biupswmcumgu-PB9gO2wpxJ.jpg

Kan være greit å lese

Disse siste avsnittene har nok ikke alle, som mottok NASA-meldingen med jubel, fått med seg. Jeg har fått mange eposter fra folk de siste par ukene som hevder at NASAs siste funn beviser at global oppvarming kan avlyses som forfalskning.

Det kan være lurt å lese hele forskningsartikkelen før man konkluderer.

Uenighet mellom de mange vitenskapsfolk som studerer hva som skjer med kloden vår, er heldigvis omfattende og intens.

Hvis du vil vite om klimaløsninger og klimaendringer kan du lese om mange av dem her i Aftenpostens #klodenvår-univers.

Les mer om

  1. Olesklode