Jubler over flertall for vielse av homofile

Det er flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke. – Et standpunkt om nestekjærlighet, sier en av Åpen folkekirkes støttespillere, Alexandra Bech Gjørv.

Jubler: Stein Erik Hagen, Alexandra Bech Gjørv, Sturla Stålsett og Solveig Slettahjell.

Resultatet av kirkevalget i åtte av elleve bispedømmeråd var klare i går. Etter en opptelling konstaterer avisen Vårt Land at 61 av det nye Kirkemøtets 116 delegater sier ja til vigsel av likekjønnede, mens 32 av delegatene er motstandere av at homofile får kirkens velsignelse gjennom et eget vigselsritual.

Åpen folkekirkes mobilisering førte til en rekordstor valgdeltagelse med 16,7 prosent på landsbasis. I Oslo ble oppslutningen om kirkevalget doblet seg fra 8,3 prosent i 2011 til 16,3 prosent.

– Jeg er svært glad for den store oppslutning om den brede plattformen til Åpen folkekirke, sier leder Sturla Stålsett. – Det er et tydelig signal om at medlemmer i denne kirkenover hele landet ønsker en åpen og inkluderende kirke, som også har rom for homofile og lesbiske.

Jubler

I forkant av kirkevalget var det flere kjente samfunnsstemmer som gikk ut og støttet Åpen folkekirkes. Onsdag var flere svært fornøyde over valgresulatet. Den kjente jazzvokalisten Solveig Slettahjell jubler over resultatet av kirkevalget. Hun bidro til CD-en Fabler om en åpen kirke .

– Jeg synes at resultatet av kirkevalget er bra. Jeg har støttet dette og ser frem til at man nå skal snakke sammen på kirkemøtet istedenfor å drive valgkamp. Det er på tide at man løser dette slik at det blir best mulig for alle, mener Slettahjell.

Forretningsmannen Stein Erik Hagen engasjerte seg sterkt for de homofiles rettigheter gjennom Åpen folkekirke.

– Dette gleder meg meget. Så langt viser resultatene fra flere store byer at det har skjedd et folkeopprør for humanisme og nestekjærlighet. Velgerne har sagt klart fra at Kirken skal ta imot alle, slik Jesus gjorde, sier Hagen til VG.

Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22. juli-kommisjonen, er enig med Hagen.

– Jeg synes det er bra at de som har stemt, har et standpunkt om nestekjærlighet. Det er grunnen til at skrev under på dette oppropet før kirkevalget, sier hun.

Espen Ottosen

MisfornøydEspen Ottosen fra Norsk luthersk misjonssamband synes det er beklagelig at Åpen folkekirke vinner frem.

– Det er imidlertid som forventet i lys av at det ble en kraftig mobilisering før kirkevalget. Jeg synes det er uheldig hvis det er slik at de som ikke er kirkegjengere, i praksis avgjør kirkens profil. Det hadde vært fint hvis doblingen i valgdeltagelsen i kirkevalget førte til dobbel oppslutning om gudstjenestene denne høsten. Jeg tviler på at det vil skje.

Behandles neste år

Bispemøtet ba i forrige uke Kirkerådet, som er sekretariat for Kirkemøtet, om å legge til rette for at spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede blir egen sak på Kirkemøtet i april neste år. Hvis det er flertall for å sette i gang en prosess med å utarbeide liturgi for homofile, vil saken bli endelig vedtatt av Kirkemøtet i 2017.

– Jeg håper at vi får en rask behandling, denne saken har vært utredet flere ganger, sier Stålsett, som understreker at prestene i Kirken må stå fritt til å reservere seg dersom det strider imot deres teologiske overbevisning å vie homofile.