Ny bensin kan skape trøbbel for båteierne

Bensinen som blir bransjestandard neste år, kan skade mange motorer. Ingen kan garantere at alternativ bensin vil selges i hele landet.

Øystein Valle, daglig leder hos Båtteknikk på på Buøy, venter flere båtmotorskader som følge av etanolinnblanding.
I USA har 10 prosents innblanding av bioetanol ført til store skader på påhengsmotorer og andre småmotorer som gressklippere og motorsager. Nå planlegger norske myndigheter å innføre den samme bensintypen som bransjestandard fra neste år. Det bekymrer båteiere og fagmann Øystein Valle hos Båtteknikk på Buøy i Stavanger.
Daglig leder Øystein Valle hos Båtteknikk på Buøy.

Det lukter sjø og bensin hos Båtteknikk på Buøy i Stavanger. Båtsesongen er rett rundt hjørnet, og verkstedet er fullt av motorer til reparasjon.

– Mange av motorene som kommer inn hit har problemer med vann i drivstoffet på grunn av kondens, forteller daglig leder Øystein Valle.

Og han tror at de til neste år kan få enda flere båtmotorer inn med vannrelaterte skader. Grunnen er at Stortinget har vedtatt at drivstofftypen E10 skal innføres som en bransjestandard i løpet av 2018. Det er altså den bensintypen alle bensinstasjoner vil være forpliktet til å selge.

Denne bensinen har 10 prosent innblandet bioetanol. Mange bilmodeller, spesielt av eldre årgang, tåler ikke så høy innblanding av etanol. Erfaringer fra andre land har også vist at utfordringen er minst like stor for eldre, mindre motorer, som båtmotorer, motorsykler, gressklippere, motorsager og aggregater.

For eksempel i USA har de i mange stater brukt E10 i flere år. Flere store produsenter har advart mot å bruke bensin med for mye etanol i små motorer, blant annet Husquarna.

Over 100.000 småbåter

I Redningsselskapets småbåtregister er det 106.778 båter som går på bensin i Norge. De kan få trøbbel med en høyere innblanding av etanol. Snittalderen på båtmotorene i norske farvann er 19 år.

– Dagens motorer tåler dette til dels, men gamle motorer, slanger og pakninger i innsprøytningssystemet vil kanskje ikke tåle dette. Vi tror vi kan komme til å se problemer vi ikke har sett tidligere, med driftstans og skader, sier Valle.

Har det først kommet vann i en drivstofftank, er den eneste løsningen å rense tanken, fjerne skadet drivstoff og gjøre rent tanken, forteller han.

Kostnaden for dette vil være på mellom 3000 og 10000 kroner, ifølge Valle.

Bekymrede bileiere

Stortingspolitikerne, som står bak vedtaket om at det skal innføres en bransjestandard, sier de blir bombardert av epost og telefoner fra bekymrede bileiere.

– Mange tror at de nå må kjøpe seg ny bil, men bileierne trenger ikke å bekymre seg. Vi kommer ikke til å havne i en situasjon der nesten en halv million biler ikke lenger kan bruke tilgjengelig drivstoff. Vedtaket handler om å tilby E10 – i tillegg til det som tilbys i dag, sier Tina Bru (H).

Ola Elvestuen fra Venstre påpeker at det ikke er noe forbud mot å selge 98 oktan.

– Det er bransjen selv som velger hva de skal tilby på sine bensinstasjoner, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Elvestuen mener en bransjestandard innebærer at det innføres et krav om at alle skal tilby denne bensintypen, men at dette blir et tillegg og dermed en av flere bensintyper forbrukerne kan velge mellom.

Har ingen svar i dag

Det er ikke bransjeorganisasjonen Norsk Petroleumsinstitutt (NP), som organiserer eierne av landets 1800 bensinstasjoner, udelt enig i.

– Vi tror at Stortinget med bransjestandard mener at E10 skal være den vanligste bensinen som tilbys på stasjonene. I dag er dette 95 oktan blyfri med 5 prosent bioetanol. I tillegg har noen stasjoner 98 oktan, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i NP.

– Vi antar derfor at 95 oktan skal erstattes av en bensin med 10 prosent etanol, og at dette er noe alle skal tilby, sier Nøstvik.

Utfordringen er hvordan man sikrer bensinforsyningene til alle de som ikke kan bruke E10, enten det er snakk om biler, båtmotorer eller gressklippere.

– Vi har ikke i dag noe svar på dette, sier Nøstvik og understreker at dette må konsekvensutredes før det tas en beslutning om å innføre E10 som bransjestandard.

– Kan du garantere at E5 er tilgjengelig på alle småsteder, hvis E10 blir bransjestandard?

– Det er en garanti jeg selvfølgelig ikke kan gi nå, men vi må finne en løsning, sier Nøstvik.

Finland som eksempel

Da Finland innførte E10 som bransjestandard i 2011, ble det gitt et pålegg til bransjen om at bensin med lav innblanding av etanol skulle være tilgjengelig.

Det kalles sikringsgrad eller sikringsstandard. Ifølge Inger-Lise M. Nøstvik innebærer et slikt pålegg ikke nødvendigvis at alle bensinstasjoner må selge bensintypen, men at den er tilgjengelig i det åpne markedet og i hele landet.

Nøstvik mener erfaringene fra Finland må inn i en konsekvensutredning.

Men Klima- og miljødepartementet skrev i statsbudsjettet for 2017 at «det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie krav om å tilby E5 i tillegg.»

Det ville pålagt bransjen unødvendige merkostnader, ifølge regjeringen.

Vil ikke gi bensin-pålegg

Politikerne på Stortinget erkjenner at det i vedtaket om en bransjestandard ikke ligger noe pålegg om at bensin med lite eller ingen etanol skal tilbys kommersielt, slik finske myndigheter sørget for.

– Kan dere gi en slik garanti?

– Vedtaket sier ingenting om dette, men det ligger en mulighet for bransjen å ha en lavere innblandingsgrad for hele landet, som i dag, sier Ola Elvestuen.

– Ønsker dere et slikt pålegg?

– Nei, det ligger ikke i vedtaket. Dette vil være opp til bransjen selv. Med den usikkerhet og frihet som det innebærer, sier han.

Planen kommer

Tina Bru understreker at regjeringen skal fremme en sak om hvordan vedtaket skal gjennomføres.

– Regjeringen kommer med en plan for hvordan det skal følges opp. Derfor er det vanskelig nå å svare på detaljspørsmål om hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å få det til.