Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel

Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel, melder TV2. Den medtiltalte 20-åringen dømmes til to år og ti måneder i fengsel.

Ubaydullah Hussain fotografert under en demonstrasjon i 2012.
  • Olga Stokke

Oslo tingrett har funnet Ubaydullah Hussain skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Han er dessuten funnet skyldig i å ha rekruttert den medtiltalte 20-åringen til IS, men Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen som døde i Syria.

Retten mener dessuten at han er skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS. Han dømmes til ni år i fengsel.

20-åringen er funnet skyldig i å ha forsøkt å delta i IS, han dømmes til to år ti måneder i fengsel.

Tett oppunder aktors påstand

Aktor hadde bedt om 10 års fengselsstraff for Ubaydullah Hussain (31), som var tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 20-åring som var tiltalt sammen med Hussain.

20-åringen var tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS. Han var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Aktor ba om tre års fengsel for ham.

Begge tiltalte har avvist straffskyld for terror.

Statsadvokat Frederik G. Ranke er svært tilfreds med dommen. Her fra rettssaken i Oslo tingrett sammen med statsadvokat Kim Sundet og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.

Statsadvokat Frederik G. Ranke er svært tilfreds med dommen.

– Vi har stort sett fått medhold på alle punkter, både når det gjelder jus, bevisene og straffeutmålingen. Det er en viktig dom fordi en sentral bakmann for ISIL i Norge er blitt idømt en streng straff, sier Ranke som peker på et viktig punkt i dommen:

Etter rettens oppfatning er Hussains deltagelse i praksis langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigeren. Med den ”frafallsraten” ISIL har av fremmedkrigere, er de helt avhengige av nytt tilfang av fremmedkrigere for å oppnå sitt mål. Retten er ikke i tvil om at Hussains ytringer og handlinger, sett hen til både omfang og intensitet, samlet sett utgjør kvalifisert deltagelse slik loven krever.

Dommen: Hussain var inspirator og sendebud

Hussain reiste aldri til IS-områder i Syria på grunn av en kronisk sykdom. Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.

Retten mener at Hussain virket som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud.

I dommen står det: Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne ISIL med adskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger hvis gjennomsnittlig levetid i operativ tjeneste har vist seg relativ kort. Slik retten ser det, er Hussains virke som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner og sendebud, avhengig av hvem som er den reisende, nettopp en slik bakmann som lovgiver i ulike forarbeider til terrorlovgivningen har ønsket å fange opp.

Ubaydullah Hussain sammen med Thom Alexander Karlsen (t.v.) på Karl Johans gate i Oslo. Karlsen døde senere i Syria. Hussain ble ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Karlsen til IS.

Rekrutterer eller kompis?

Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, – eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.

Oslo tingrett er altså kommet til at Hussain var med i IS og at han rekrutterte 20-åringen. Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson som har forsvart Hussain sammen med advokat John Christian Elden, sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen, men at det er sannsynlig at det blir en anke.

Den 20 år gamle Oslo-mannen var tiltalt sammen med Ubaydullah Hussain.

Synes det er tungt

– Ni års fengsel er mye, men det er gledelig at han er frikjent for rekruttering av Thom Alexander Karlsen. Vi mener at terskelen for hva som kan sies å utgjøre deltagelse i IS er lagt for lavt. Hussain har heller ikke rekruttert 20-åringen.

– Hvordan tar Hussain dommen?

– Han synes at det er tungt.

Advokat John Christian Elden (t.v.), Ubaydullah Hussain og advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson under rettssaken i Oslo tingrett.

– Skuffet

Advokat Javeed Shah som har forsvart 20-åringen sammen med Nils Christian Nordhus, skriver i en sms at han skal gjennomgå dommen sammen med sin klient før de tar stilling til om de skal anke eller ikke.

– Vi er skuffet over rettens vurdering under skyldspørsmålet. Vi konstaterer samtidig at retten har bedømt 20-åringens sak mildere enn hva påtalemyndigheten tok til orde for i retten, fremholder Shah som legger til at mesteparten av dommen allerede er ferdig sonet gjennom tiden i varetekt.

  • I Oslo tingrett ble det avspilt lydopptak der Ubaydullah Hussain snakker med kamerater i Syria, han blir oppdatert om siste nytt fra fronten.

Hussain som i retten sa at han hadde trukket seg fra Profetens Ummah, erkjente å ha hatt kontakt med norske Syria-farere som Thom Alexander Karlsen som døde i kamp for IS, og den nå terrordømte Ishaq Ahmed.

Retten mener at Hussains bidrag har fått fatale konsekvenser for en rekke fremmedkrigere som reiste fra Norge. De døde i Syria.

Dømt for trusler

Hussain er også funnet skyldig i å ha kommet med uttalelser som var egnet til å påvirke en venn av 20-åringen til å endre forklaring i straffesaken eller unnlate å forklare seg i nye vitneavhør, dessuten at hans ord og handlinger etter omstendighetene ble oppfattet som trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Aftenposten har rettskommentator Inge D. Hanssen i Oslo tingrett. Her kan du lese hans kommentarer om Hussain-saken:

http://mm.aftenposten.no/tools/pelt/app.php?id=2076 & v=1488197569