Norge

Fremskynder E16-strekning med 10 måneder – gleder tungtransport og hyttefolk

Tungtransport har i årevis havarert vinterstid i beryktede Bagnskleiva på E16 mot Fagernes. Nå jubler hyttefolket for at krisestrekningen erstattes av tunnel ti måneder før planlagt åpning.

Prosjektleder for E16 Bagn–Bjørgo, Svein Røed, Bjarte Næss, Skanska, regionveisjef Per Morten Lund, Statens vegvesen og Jan Arne Johansen, Skanska, foran søndre tunnelåpning på Bagnskleivtunnelen. Arbeidet har startet ni måneder tidligere enn planlagt
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Statens vegvesen har sjekket med sine veteraner. Aftenposten får opplyst at det settes «verdensrekord» i å fremskynde et norsk veiprosjekt når problematiske E16 mellom Bagn og Bjørgo, på vei mellom Nes på Ringerike og Fagernes, blir ferdig høsten 2019.

Opprinnelig skulle ny vei her stått klar sommeren 2020. Dermed blir det en vinter mindre med den vær- og rasutsatte strekningen slik den ligger i dag.

Nesten 15.000 som har hytte i Valdres kjører E16 fra Oslo, Bærum eller Asker, ifølge Valdres Hytteforum.

– Dette er en ren oppside for oss, sier styreleder Knut Nes i forumet.

– Vi snakker ren jubel. Bangskleiva er trafikkfarlig, sier Erik Garaas i Beitostølen Vel.

Etter at Regjeringens veiselskap Nye Veier har skrytt offentlig av at de bygger veiprosjekter tidligere og raskere, har også Veivesenet begynt å kringkaste egne fremganger.

Her blir det ny vei på E16. Bagn ligger i Sør-Aurdal, Bjørgo i Nord-Aurdal kommune, begge i Oppland fylke.

Disse får glede av ny og bedre vei

Slik forklarer prosjektleder Svein Røed i Veivesenet fremskyndingen:

– Vi får nå arbeidet med Bagnskleivtunnelen, som skal bli 4,3 km lang, både sørfra og nordfra.

– Dette ble mulig fordi entreprenøren Skanska kunne frigjøre en tunnelrigg, og at vi kan kjøre stein som tas ut til en ny fylkesvei som skal bygges i nærheten, sier Røed.

I tillegg til at tunnelen erstatter Bangskleiva blir veistrekningen utvidet i bredden til 8,5 meter.

Hastigheten økes fra 60 km/t til 80 km/t, samtidig som strekningen rettes ut. Reisetiden kuttes, uten at Røed kan si akkurat med hvor mye.

  • Den blå regjeringen satte seg som mål å satse på én hovedvei mellom øst og vest i Sør-Norge.

Nylig ble det klart at det i stedet blir tre hovedveier, og at det i tillegg blir satset mye på E16 som avlastningsvei.

Regionveisjef Per Morten Lund, t.h. og prosjektleder Bjarte Næss i Skanska skriver under på avtalen som gir åpning av ny E16 Bagn-Bjørgo høsten 2019. Dermed må Veivesenet bytte ut plakaten på veggen bak.

– Hva slags trafikk er det som får glede av dette?

– Både lokaltrafikk mellom Bagn og Fagernes, og alle som reiser mellom øst og vest på E16, sier Svein Røed.

– Vi har en høy andel av tungtrafikken øst-vest, og mange biler som kjører seg fast i Bagnskleiva. Noe som gir store forsinkelser. Men det er også mye hyttefolk som farter her.

– Hvor mange kjører her til daglig?

– Gjennomsnittstrafikken året sett under ett ligger på rundt 2500 kjøretøyer. Men i helgene, om sommeren og på utfartsdager knyttet til påske og vinterferie ligger trafikken vesentlig høyere, sier Røed.

– Hvor mye dyrere blir prosjektet?

– Vi holder oss innenfor kostnadsrammen på 1,44 mrd. kr, sier Røed.

Til veien skal staten bidra med 1,1 mrd., resten skal dekkes av bompenger.

– At byggherre og entreprenør klarer å finne ut av dette, og får til en innkorting av byggetid, uten at det skal koste mer, er eventyrlig bra, sier Knut Nes.

– Samtidig gleder jeg meg over at det kommer penger til E16 over Sollihøgda. I dag tar det ofte to timer fra Sandvika til Sundvollen, sier han.

Skryter av godt samarbeid

– Vi har klart å bygge opp en solid tillit i prosjektet. Dette muliggjør denne avtalen, som er kostnadsbesparende både for byggherre, entreprenør og for samfunnet. Vi er veldig glad for at vi nå bidrar til at veien mellom Bagn og Bjørgo blir tryggere raskere, uttaler Trond Valeur, regiondirektør i Skanska Anlegg, Samferdsel og Energi.

Les mer om

  1. E16
  2. Statens vegvesen
  3. Valdres