Norge

Ekstraordinært møte i Islamsk Råd Norge

Møtet i dag skal velge et nytt styre etter måneder med konflikter, særlig rundt generalsekretær Mehtab Afsar.

Mehtab Afsar er en omstridt generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
  • NTB
  • Olga Stokke
    Journalist

Striden om generalsekretær Mehtab Afsar kommer trolig til å sette sitt preg på møtet.

Klassekampen skriver i dag at det er to mulige utfall etter det ekstraordinære møtet: Splittelse eller rettssak.

Afsars advokat opplyser ifølge Klassekampen at hvis Afsar skulle bli oppsagt, vil det bli ansett som en usaklig oppsigelse. Da kan det ligge an til rettssak.

Interessekonflikt

Kebba Secka har vært fungerende styreleder i Islamsk Råd Norge etter at det gamle i sommer trakk seg fordi det ikke fikk flertall i organisasjonenes øverste organ, Rådet, for å si opp generalsekretæren.

Det avgåtte styret mente at Afsar ikke utførte jobben på en tilfredsstillende måte.Derfor ønsket det å få Afsar avsatt. Samtidig er det oppstått en interessekonflikt mellom ulike muslimske miljøer om hva som skal være Islamsk Råds profil fremover.

Afsar slår tilbake

Mehtab Afsar sier i et intervju med Vårt Land lørdag at han av det avgåtte styret ble vingeklippet som generalsekretær. Han mener det blir feil å kritisere ham fordi det er styret som avgjør hvordan generalsekretæren skal utføre jobben sin.

Han avviser dessuten anklager om at han, ifølge flere kilder, skal ha brukt arbeidstid til å skape «splitt og hersk» mellom moskeer ved å inngå allianser med noen.

Kebba Secka er fungerende styreleder i Islamsk Råd Norge.

Mobiliserer

Nå mobiliserer det avgåtte styret og deres støttespillere til omkamp.

Dokumenter Klassekampen har fått tilgang til viser at det avgåtte styret har diskutert generalsekretærens avgang siden 2015. De begrunnet oppsigelsen med alvorlige mangler i generalsekretærens arbeid som de hevdet svekket omdømmet til Islamsk Råd betydelig. Rådsmøtet i juni, som avviste oppsigelsen, valgte et arbeidsutvalg som blant annet skulle granske saken, under Kebba Seckas ledelse.

Holdt tilbake penger

Kulturministeren bestemte i juni at hun ville holde tilbake penger til Islamsk Råd Norge å påvente av en bekreftelse på at det nye styret var blitt lovlig valgt. Statsråd Linda Hofstad Helleland uttalte også til Aftenposten at hun var bekymret for situasjonen i den muslimske paraplyorganisasjonen.

Det skal orientere om arbeidet på det ekstraordinære årsmøtet.
Enkelte moskeer skal ha truet med å trekke seg dersom ikke Afsar går av, og det skal være snakk om å danne en ny organisasjon.
Mehtab Afsars advokat Bernt Heiberg skriver i en epost til Klassekampen at dersom det skulle komme en oppsigelse, mener de denne vil være ugyldig og vil i så fall ta ut stevning og kreve at arbeidstaker står i stillingen

Les også

  1. Derfor gikk styret i Islamsk Råd av

  2. Kulturministeren: Bekymret for situasjonen i Islamsk Råd Norge

Les mer om

  1. Islam i Norge
  2. Islamsk Råd Norge