Norge

Store forskjeller mellom kommunene: Oslo og Bærum på bunn i andel barnehagelærere

Barnehagelærer Anne Gunneng Grønlund har jobbet i barnehage siden 1984 og vil gjerne ha flere barnehagelærere. Samtidig mener hun bildet er mer sammensatt enn det som kan leses ut av ett enkelt måltall.

Mens flere storkommuner nærmer seg 50 prosent fagutdannede i barnehagene, henger Oslo og Bærum etter. Sjekk din barnehage.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Se kart over samtlige kommuner lenger ned i saken.

– All forskning peker på flere barnehagelærere som et av de viktigste tiltakene man kan gjøre for barns utdanning og utvikling, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Aftenposten har den siste tiden skrevet om bruken av tvang og fysisk makt i barnehagen og de vanskelige situasjonene mange barnehageansatte kommer opp i. Eksemplene handler om alt fra pottetrening til at store barn blir spent fast i sele ved matbordet etter å ha vært urolige.

Utdanningsforbundet mener sterke fagmiljøer og flere barnehagelærere, en andel på minst 50 prosent i hver barnehage, er svaret.

– Det er opplagt at flere barnehagelærere vil styrke den faglige refleksjonen i barnehagene og dermed motvirke uheldig bruk av tvang, mener Handal.

Så hvordan står det til med bemanningen?

Ser man på de ansattes utdanningsbakgrunn, har det nasjonale snittet på andel barnehagelærere økt fra 35 til 41 prosent.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener barn med spesielle behov vil få raskere og bedre oppfølging dersom det er mange pedagoger i barnehagen. Han kaller det et mobbeforebyggende tiltak, og mener sannsynligheten for at alle barn får en venn å leke med øker med flere fagutdannede voksne.

Men det er store forskjeller mellom kommunene. Andelen barnehagelærere spriker fra under 20 til over 60 prosent. I begge ender av skalaen skiller småkommuner seg ut.

Det viser en oversikt Aftenposten har fått fra Utdanningsdirektoratet, med tall fra desember 2015 som barnehagene selv har rapportert inn.

Tar man for seg de ti mest folkerike kommunene, kommer Oslo og Bærum dårligst ut.

  • Pedagogikk-professor om bruk av makt og tvang: Det er forskjell på å være forelder og barnehageansatt

Skylder på Høyre

Ifølge Utdanningsforbundet lider Oslo, Akershus og Rogaland av å være pressområder med mangel på barnehagelærere, mens det i enkelte andre kommuner kan være 150 søkere på én stilling.

Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) erkjenner at Oslo kommer dårlig ut. Hun kaller det et «bevis på Høyres barnehagepolitikk» og sier hun har «overtatt en pedagogdekning som er altfor lav».

– De som jobber i barnehagen i dag er flinke, men vi trenger mer kompetanse, sier Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Høyres skolepolitiske talsperson i Oslo, Saida Begum, forklarer Oslos bunnplassering med den store barnehageutbyggingen i hovedstaden de siste årene.

Hun erkjenner at det har vært en stor utfordring å få nok barnehagelærere i barnehagen, men legger til at Høyre startet opp arbeidet med å utdanne assistenter til barnehagelærere.

Varsler ny bemanningsavtale i Oslo før jul

Ap-byråd Tellevik Dahl står fast på Oslos egen norm for voksentetthet, som krever at ni barn under tre år skal ha tre ansatte til å passe på seg, og at det skal være tre ansatte pr. 18 barn over tre år.

– Men jeg har også ambisjoner om å øke pedagogtettheten til 50 prosent.

Allerede før jul kan en ny bemanningsavtale være på plass. Det vil i tilfelle bety at alle nye barnehager får krav om at halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere.

Fagleder Carina Heiman jobber i Rødtvet barnehage i Grorud bydel i Oslo. Bak skimtes barnehagelærer Anne Gunneng Grønlund.

– Flinke, men trenger mer kompetanse

– Jeg håper partene vil være med på en slik ambisjon og at vi klarer å lande de nye formuleringene, sier Tellevik Dahl.

– Får barna i Trondheim et bedre barnehagetilbud enn barna i Oslo?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men min ambisjon er at de aller minste skal ha et sterkere lag rundt seg. De som jobber i barnehagen i dag er flinke, men vi trenger mer kompetanse.

Blir mer avhengig av kvaliteten på assistentene

I Rødtvet barnehage var en av fire ansatte barnehagelærere ved forrige opptelling. Barnehagelærer Anne Gunneng Grønlund har jobbet i barnehage siden 1984 og vil gjerne ha flere barnehagelærere.

Anne Gunneng Grønlund påpeker at det vil kunne gå utover voksentettheten hvis det blir flere barnehagelærere. Årsaken er at pedagoger har krav på minst fire timer bunden tid i uken. Timer som går til planlegging, ikke til å være i kontakt med barna.

– Det gir bedre muligheter for faglig diskusjon, høyt faglig innhold og muligheter til å korrigere hverandre, mener den erfarne barnehagelæreren.

På Grønlunds avdeling er det 30 barn, to barnehagelærere, to assistenter og en idrettspedagog.

– Hvis du hadde vært her og observert en dag, er det ikke sikkert du hadde klart å peke ut hvem som er pedagogen og hvem som er assistenten, sier hun.

Grønlund er opptatt av å få frem at de har dyktige assistenter.

– Med få barnehagelærere er man enda mer avhengig av kvaliteten på assistentene, påpeker hun.

Jobber med å oppfylle pedagognormen

I Bærum har de ifølge Anne Lene W. Hojem (H), utvalgsleder for barn og unge, jobbet mye med å oppfylle pedagognormen. Den krever at det skal være minimum én pedagogisk leder på ni småbarn og én pr. 18 storebarn (over tre år).

– Som en stor kommune som vokser hele tiden, har vi hatt trykk på å oppfylle dette kravet. Vi jobber som bare det for å rekruttere og utdanne pedagoger, samtidig som vi som presskommune må bygge ut enormt med barnehageplasser.

Bærum kommer jobber med å oppfylle pedagognormen, blant annet gjennom å utdanne assistenter til barnehagelærere. Akkurat nå er 74 Bærum-ansatte under utdanning.

Røe Isaksen: – Vil koste 900 millioner å få flere barnehagelærere

Et flertall på Stortinget har bedt Regjeringen fremme en sak der det gjøres rede for arbeidet med både bemanningsnorm og barnehagelærernorm.

I statsbudsjettet gjør Regjeringen det klart at de vil sende et forslag til bemanningsnorm på høring i 2017 med ambisjon om at normen trer i kraft i 2020.

Videre står det at det vil koste rundt 900 millioner kroner å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent og at Regjeringen vil følge med på utviklingen og i lys av den «vurdere behovet for ytterligere tiltak».

Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ikke love at det kommer en barnehagelærernorm.

– Det vi har sagt, er at vi først må oppfylle den pedagognormen vi har i dag. Vi mangler ca. 2500 barnehagelærere for å oppfylle dagens norm, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han vil derfor avvente å innføre en egen barnehagelærernorm og vil ikke si noe om når det eventuelt kan bli aktuelt.

– Hvorfor er det viktigst med antall voksne i barnehagen, når du på skolenivå er mest opptatt av lærernes kompetanse?

– Fordi barnehagen er regulert på en helt annen måte en skolen, det er 50 prosent private barnehager. Bemanningsnorm er det som står i regjeringserklæringen, og er det samme som forrige regjering lovet. Jeg vil ikke si at det er viktigere enn barnehagelærere, men det er det vi har lovet klart og tydelig.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, vil ha barnehagelærerandelen opp på minst 50 prosent.

Steffen Handal kritiserer Regjeringen for å «gå baklengs inn i fremtiden». Han mener en ny norm for andel barnehagelærere vil forplikte kommuner til å ansatte utdannede arbeidstagere, «snarere enn billigere arbeidskraft».

– Om vi ikke får på plass en ny norm, risikerer vi å utdanne barnehagelærere til arbeidsledighet i en rekke områder, sier Handal.

– Regjeringen gjør en tabbe når de nå vil innføre en bemanningsnorm uten å se den i sammenheng med andel barnehagelærere. Jeg synes det er merkelig at det er denne Regjeringen som ikke vil sikre barn i barnehagen lærerkompetanse når det er sak nummer én på skolesiden.


Les mer om

  1. Utdanningsforbundet
  2. Barnehage
  3. Oppvekst
  4. Pedagogikk