12 unge asylsøkere siktet etter opprør på asylmottak

En beboer som skulles flyttes, utløste torsdag opprør ved et asylmottak for mindreårige asylsøkere i Lunner i Oppland.

Politiet hadde utstyrt seg med hjelmer og skuddsikre vester da de gikk til aksjon og pågrep flere mindreårige asylsøkere som hadde barrikadert seg på asylmottaket.
  • Ntb

20 unge asylsøkere forskanset seg i en gymsal og kastet stein mot politiet. Asylmottaket som i 2013 ble åpnet for enslige, mindreårige asylsøkere i Lunner i Oppland, ble påført betydelige materielle skader etter opprøret torsdag.

En politimann måtte til legebehandling for en skade i hånden. Det opplyser operasjonsleder Pål Erik Teigen i Vestoppland politidistrikt til NTB.

12 beboere ble pågrepet . Politiet i Vestoppland fikk forsterkninger fra Oslo, Romerike og Nordre Buskerud politidistrikt før en styrke på rundt 20 politifolk rykket ut til mottaket.

Omplasseres

Den svært opphetede situasjonen oppsto da en av beboerne som skulle flyttes, motsatte seg dette. Vedkommende fikk sympati og støtte fra de andre beboerne, og dermed oppsto opprøret.

— Vi mener at mannen som skulle flyttes, er over 18 år. Vedkommende vil bli overtatt av Politiets utlendingsenhet i Oslo fredag, opplyser politiadvokat Johan Petter Bærland i Vestoppland politidistrikt til NTB.

Av de omtrent 20 personene som ble anholdt, ble 12 siktet. De blir plassert på andre mottak.

- Dårlig løsning

Generalsekretær Sylo Taraku i Likestilling, integrering, mangfold (LIM) mener at asylsøkere som oppgir å være enslige mindreårige asylsøkere bør bli plassert på ordinære mottak, sammen med voksne.

— Ofte er det mest uro og bråk nettopp i mottak for enslige, mindreårige som er ekstra bemannet, sier Taraku.

Han mener at hvis ideen med å samle unge asylsøkere på særskilte mottak er å skape tryggere forhold for dem, viser erfaringene at det motsatte er tilfelle. Taraku mener at unge asylsøkere har godt av å ha voksne rundt seg, og ikke bare ansatte.

— Erfaringsmessig har tilstedeværelse av barnefamilier en stabiliserende og positiv effekt på det sosiale miljøet på mottaket, sier Taraku.

Hærverk på politibiler

Det ble gjort hærverk på bygninger og på politibilene.

— Det er en god del knuste ruter, både på husene og på bilene våre, sier operasjonsleder Teigen til NTB.