Norge

Fire kvinnelige ledere: Slik gjorde vi karriere

  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist

Thina M. Saltvedt (t.h.) er oljeanalytiker i Nordea Markets. Elisabeth Søyland (oppe t.v.) ble valgt til Årets Unge Leder i 2012. Anne Mørup-Andersen (oppe t.h.) er prosjektleder i Assessit og Anne Sødem (nede t.v.) er HR-direktør i SWECO. Foto: Hauge Jon

I et

Les også

intervju i A-magasinet fredag

saNHO-direktør Kristin Skogen Lund (47)at mangekvinner ikke er villig til å yte det som kreves for å nå toppen i det private næringsliv, og at det ikke lenger er slik at menn står i veien for kvinner i kampen om lederjobbene.

Anne Mørup-Andersen Foto: Assessit

— Er du enig med Kristin Skogen Lund som sier kvinner ikke er villig til å yte nok for å nå toppen? - Kvinner blir sett på som mindre egnet enn menn til å gjøre karrierehopp enn mannlige kolleger av sine sjefer, selv om de i utgangspunktet er blitt vurdert som likeverdige og har lik kompetanse, sier Anne Mørup-Andersen (37), prosjektleder hos konsulentselskapet Assessit, som blant annet kårer Årets Unge Leder.

- Trenger støtte

— Man kan bruke de ord man ønsker, men for å nå toppen krever det at kvinnene legger store krefter og mange timer i oppgaven, og de må tro at de kan klare det. Men kvinner trenger å få støtte fra omgivelsene, da tenker jeg spesielt i den bedriftskulturen de befinner seg i når kampen om posisjonene skal vinnes, sier Anne Mørup-Andersen.

Kvinnene må jobbe hardt, men like viktig er det at arbeidsgiverne tilpasser seg deres behov og støtte dem opp og frem.

- Da vil stadig flere kvinner ta opp kampen og ta plass på karrieremøllen. Det står mange godt utdannede kvinner klare som gjerne vil, og det er fantastisk for både samfunn, utvikling og økonomi.

Tidligere og nåværende kandidater til Årets Unge Leder sier i en ferske undersøkelse at det viktigste en bedrift kan gjøre for å rekruttere kvinnelige ledere er å skape en kultur der det er like selvfølgelig at kvinner har toppjobber som at menn har det.

— Både kvinnelige og mannlige ledere har familie og trenger all støtte de kan få for å få hverdagen til å går rundt. Arbeidgivere som gir rom for balanse mellom privatliv og arbeidsliv er de mest populære når de beste unge lederne skal søke jobb. De aller fleste synes det nok kan være en utfordring å ha små barn samtidig ta lederjobb eller i det hele tatt tenke tanken på å gjøre karriere. Dette bør ikke gjøres til et kvinneproblem, sier Anne Mørup-Andersen.

Eget ansvar

Anne Sødem (49) er HR-direktør i SWECO. Hun mener det det ikke lenger er menn som hindrer kvinner i å bli ledere, men kvinnene selv.

Anne Sødem, HR-direktør i SWECO. Foto: Olav Olsen

— Min erfaring er at unge kvinner forstår hva som kreves av dem som ledere og gjerne vil ta ansvar og yte masse. Myten om at det finnes glasstak som gjør at kvinner ikke når toppen, er etter min mening mangefasettert. Det er fortsatt slik at kvinner ofte velger bort lederstillinger etter at de har født sitt første barn. Det er altså kvinnene selv som velger bort muligheter fordi de synes det er for store utfordringer å kombinere stort ansvar og mye jobb med barn og familieliv. Derfor er det utrolig viktig at arbeidsgiverne er fleksible og legger til rette, sier Sødem.Hun er ikke lenger veldig ung, men har vært leder i mange år og fulgt utviklingen og temaet i mange år. Som mor til en åtteåring kjenner hun dessuten på utfordringen selv.

- Utover fleksibilitet hos arbeidsgiver, er det viktig at kvinner med lederambisjoner har en ektefelle som tar ansvar på hjemmebane. At man er et team som unner hverandre suksess, er generøse mot hverandre og som hjelper hverandre ut av tidsklemme, husarbeid og logistikk med kjøring og henting av barn på trening og andre aktiviteter.

Sødem forstår godt at enkelte kvinner velger å være mer hjemme når de har små barn.

— Mange unge fedre takker også nei til karrierejobber. Jeg tror i stadig større grad arbeidsgivere innser at de må tilby fleksible løsninger hvis de skal få tak i de beste hodene. Selv eldre mannlige ledere innser det. Mange av dem har fått gamle og syke foreldre og sitter plutselig med omsorgsoppgaver selv.

Ble oversett

Thina M. Saltvedt (42) er oljeanalytiker i Nordea Markets. Foto: Hauge Jon

Thina M. Saltvedt (42) er oljeanalytiker i Nordea Markets.— Jeg er enig med Kristin Skogen Lund. Kvinner må strekke seg lenger, teste noen grenser og tørre å gå utover sin egen komfortsone. Mange kvinner er mer forsiktige enn menn, redde for å feile. Vi synes ikke vi er flinke nok, mens gutta kaster seg mer ut i det. Men de feiler de også. Alle feiler av og til.

Saltvedt jobber i en typisk mannsdominert bransje, og også hun var usikker som fersking for noen år tilbake.

Les også

"Kvinner sutrer for mye om dobbeltarbeid"

— Som andre kvinner ventet jeg på å bli sett og hørt, ventet på de spennende oppgavene som menn fikk. Jeg sa noe, ble overhørt og oversett men sa en mannlig kollega det samme, steg jubelen. Etter en stund forsto jeg at mye var opp til meg selv. Jeg begynte å snakke litt mer som gutta og turte mer. Det var en tøff vei å gå, men en riktig vei.I dag er Thina M. Saltvedt en av de analytikerne alle andre låner øret til.

Hun har ikke barn, men synes likevel det er relevant å spørre om graviditet og småbarn i livet hindrer karriere.

— I min bransje handler det om at kvinner kan miste bonus og kunder når de kommer tilbake fra permisjon. Jeg håper og tror de fleste bedrifter ønsker å legge til rette og skape bedre rutiner slik at det er mulig å være leder, ha en karriere samtidig som man har omsorgsoppgaver.

Heldig med arbeidsgiver

Elisabeth Søyland (34) ble valgt til Årets Unge Leder i 2012 i konkurranse med 100 andre kandidater . Hun var da hotellsjef på Clarion Hotel i Stavanger. Nå er hun nyansatt operations manager i selskapets nye hotell Energy i samme by.

Elisabeth Søyland Foto: .

— Kristin Skogen Lund har et poeng, men jeg mener det er personlighet og ikke kjønn som er avgjørende for om man ønsker å yte det som kreves for å være leder eller gjøre karriere.Søyland er samboer og mor til to gutter, og sier hun er heldig som har en arbeidsgiver som gir henne fleksibilitet til å yte både på jobb og hjemme.

— Jeg tar det som en selvfølge at arbeidsgiver stoler på at ansatte leverer og gjør jobben sin selv om vedkommende ikke gjør alt arbeid som kreves mellom klokken åtte og fire. For de kvinner som likevel opplever at graviditet og små barn er et karrierehinder, tror jeg det er lurt å ta en prat med sjefen sin slik at de sammen kan legge opp et løp som er mulig å gjennomføre. Jeg velger å tro at man sammen finner frem til gode løsninger.

Selv jobber hun i et kvinnedominert miljø og innser at det kan være tøffere for kvinner som er ansatt i mer mannsdominerte bransjer.

— Likevel er mye opp til oss kvinner selv. I 2014 sier de fleste av oss ja takk til både karriere, barn og familie. Og vi klarer det, om vi ønsker det.