Bondelaget frykter for følgene dersom WWF vinner ulvesaken

Ulverettssaken handler om fremtiden til alle som livnærer seg av utmarksbruk og landbruk i områder der ulven lever, mener Norges Bondelag.

Denne ulven ble skutt i Ringsaker i november i fjor. WWF mener lisensjakta på ulv slik den foregår er ulovlig og har saksøkt staten.
  • Gunnhild H. Bjerve
  • og NTB

– Vi frykter at søksmålet vil føre til at det blir vesentlig vanskeligere å få fellingstillatelse på ulven, og det er dramatisk, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Han kommer til å sitte dypt begravd i forberedelsene til jordbruksforhandlingene når Oslo tingrett tirsdag klokka 9 starter behandlingen av ulvesøksmålet som er anlagt av WWF Verdens Naturfond. Men det som skjer i retten, kommer likevel ikke til å gå ham hus forbi. Om organisasjonen vinner fram og ulvestammen får lov til å vokse seg større, blir det vanskelig for mange som bor i området, særlig for beitenæringen, mener bondelagslederen.

– Og forsvinner landbruket i området, forsvinner også livsgrunnlaget for mange, sier han.

Bondelaget mener at Stortingets bestandsmål om at det skal komme til fire-seks ynglinger (valpekull) per år, må være et forvaltningsmål, ikke et minimumsmål.

Les også

Sola skinner på Solberg | Per Edgar Kokkvold

Skjøt to hele flokker

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag frykter det blir gitt færre fellingstillatelser på ulv om WWF vinner fram med sitt søksmål. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Søksmålet gjelder de 42 fellingstillatelsene som Klima- og miljødepartementet ga for vinterens jakt. Til sammen ble det felt 28 ulver, anslagsvis halvparten av ulvene som lever kun i Norge.

19 av dem tilhørte de to flokkene Julussa og Osdalen, som holdt til delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen, der Stortinget har bestemt at rovdyret skal ha sitt leveområde.

WWF mener det skytes så mange ulver at det er skadelig for bestandens overlevelse, og at dette bryter med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Staten avviser anklagene og støttes i saken av partshjelpere fra landbruket, blant dem Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund.

Toppsjef i WWF internasjonalt, Marco Lambertini, støtter fullt opp om den norske organisasjonens sak. Han hevder staten i praksis tillater å ta livet av en tredel av en liten populasjon av ulver.

– Forestill deg at presidenten i India kunngjorde at de skulle ta livet av en tredel av Indias tigre. Hele verden ville protestert, sier han til NRK.

Les også

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

– Godt opplyst

Rovviltansvarlig i Bondelaget Einar Frogner mener Stortinget har gjort en grundig jobb før de satte et bestandsmål om at det skal være mellom fire og seks ulvekull per år.

– Denne saken er sjeldent godt opplyst, og man har et bredt flertall bak seg fra Stortinget, mener han.

Organisasjonen påpeker, som staten, at den norske ulvebestanden tilhører en større sørskandinavisk stamme. Både denne og den norske delbestanden er i vekst.

Oslo tingrett har satt av fire dager til saken. Tirsdag går hovedsakelig med til innledningen fra WWFs prosessfullmektig, advokat Cark Philip Fleischer. Deretter slipper Elisabeth Stenwig fra Regjeringsadvokaten til. Onsdag og torsdag blir det vitneforklaringer. WWF har innkalt flere forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), mens toppbyråkrater fra Klima- og miljødepartementet er innkalt fra statens side.