Politiet endrer rutinene for å sende barn ut av Norge

Politiet tar selvkritikk for måten barnefamilier har blitt sendt ut av landet på. Nå endres rutinene, og barnefamilier skal ikke lenger pågripes om natten.

Politiets utlendingsenhet i Oslo.

– Vi ser at det er høy risiko for at vi kan påføre barn skadelig stress og traumer der vi pågriper og uttransporterer barn, sier barnefaglig koordinator Christina Kloster i Politiets utlendingsenhet (PU) til NRK.

PU har utarbeidet en ny veileder med nye retningslinjer for hvordan politiet skal opptre når de pågriper barn for uttransport. En av de konkrete forandringene innebærer at politiet ikke lenger pågriper barn om natten.

– Da vil de fleste ha hatt en natt med søvn før politiet kommer inn, sånn at man er mer opplagt for en ganske strabasiøs dag som kommer. Nettopp for å skåne barn og foreldre skal vi heller ikke pågripe folk på skole eller i barnehage eller på jobb, sier Kloster.

Ifølge Redd Barna har mange barn forklart at de har opplevd det som svært skremmende å bli vekket av politiet midt på natten. Flere barn har i etterkant slitt med søvnproblemer, manglende konsentrasjon på skolen og endret atferd.

214 mindreårige er blitt pågrepet og uttransportert så langt i år, ifølge tall fra PU. Ti av disse var enslige mindreårige, mens de øvrige ble uttransportert sammen med familiene sine.