Norge

Oslo anker eiendomsskatt-sak til Høyesterett – 260 millioner står på spill

Oslo kommune anker tvisten om eiendomsskatt. Også motparten anker deler av dommen fra lagmannsretten.

Oslo kommune anker tvisten om eiendomsskatt til Høyesterett. For finansbyråd Robert Steen (t.v.) og byrådsleder Raymond Johansen er det store summer som står på spill. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Dommen fra Borgarting lagmannsrett om gyldigheten av innføringen av eiendomsskatt i Oslo, vil bli anket til Høyesterett av kommunen. Det offentliggjøres torsdag.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte dette, men også Aftenposten får bekreftet at Oslo anker.

Gikk fort i svingene

I september 2015 vant venstresiden valget. Samme høst lovet det ferske byrådet å innføre eiendomsskatt. Men dommen fra lagmannsretten slår fast at Oslo ikke overholdt lovens frister da eiendomsskatt ble utskrevet i 2016.

Cirka 3400 personer, med støtte fra Huseiernes Landsforbund, sto bak gruppesøksmålet mot kommunen. Ifølge dommen vil under 1000 av dem ha krav på å få tilbakebetalt skatt.

Men hvis kommunen skal likebehandle alle huseiere som betalte skatt dette året, vil cirka 260 millioner kroner måtte tilbakebetales fra bykassen.

Den borgerlige opposisjonen i bystyret har krevd likebehandling, men foreløpig har ikke byrådet tatt stilling til hvorvidt de vil gå inn for dette.

Les også

AFTENPOSTEN MENER: «Lagmannsretten avgjørelse er pinlig for Oslo kommune»

Motparten anker også

Advokat Bettina Banoun i Wiersholm, som fører saken for saksøkerne, bekrefter overfor Dagens Næringsliv at også de anker deler av dommen.

De mener at skatten som sådan var ulovlig, siden et svært bunnfradrag medførte at bare cirka 20 prosent av huseierne i Oslo måtte betale det første året. Loven sier at skatten ikke kan utformes på en slik måte at den innebærer et generelt fritak.

Lagmannsretten avviste imidlertid kravet, i dommen påpekes det at politikerne står svært fritt til å sette et høyt bunnfradrag.

– Vi er tilfreds med at retten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført, er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) da dommen falt.

Les mer om

 1. Eiendomsskatt
 2. Byrådet (Oslo)
 3. Oslopolitikken
 4. Bystyret
 5. Oslo
 6. Høyesterett