KrF og Venstre mistet over 2.000 medlemmer på ett år

Mens Høyre får flere innmeldelser, faller medlemmene fra sentrumspartiene Venstre og KrF. 

Høyre hadde en medlemsøkning på over 1.100 medlemmer fra 2016 til 2017, mens Venstre mistet 991 medlemmer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Selv om målingene stort sett har vært stabilt positive for Venstre den siste tiden, viser medlemstallene noe annet. På ett år har partiet gått fra 8.048 medlemmer i 2016, til 7.057 medlemmer i 2017.

– Fjoråret, særlig første halvår, var preget av mye høylytt diskusjon. Det har mye å si for hvor lystne folk er til å melde seg inn. Men det bedret seg andre halvår, forteller generalsekretær Christian Herzog til Klassekampen. Han tilføyer at partiet nå setter i gang et rekrutteringstiltak for å snu utviklingen.

Kristelig Folkeparti har vært en svært sterk organisasjon og har vært det største partiet i medlemstall etter Arbeiderpartiet. Men de siste årene har partiet mistet over tusen medlemmer hvert eneste år.

Fra 2016 til 2017 gikk partiet ned fra 21.122 medlemmer til 20.050. Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sier nedgangen er knyttet til en langvarig trend i partiene med mindre interesse for partimedlemskap. Hun tilføyer at en god del eldre faller fra uten at det har vært tilstrekkelig nyrekruttering.

Høyre vokser derimot og er nå det nest største partiet bak Ap. I 2017 økte medlemstallet med over 1.100 medlemmer, fra 28.585 i 2016 til 29.700 i 2017.

Ap hadde i 2016 54.856 medlemmer, men i fjor ble medlemsmassen redusert med 1.533 medlemmer til 53 323, ifølge Dagbladet.

Medlemstallene kommer fra partikontorene.