Norge

KrFU freder Knut Arild Hareide som partileder

KrFU-leder Martine Tønnessen (til venstre), 1. nestleder Jarle Aarbakke Tollaksen og 2. nestleder, Olaus Trygve Bjuland under KrFUs landsstyremøte på Gardermoen i september.

KrFU-leder Martine Tønnessen sier Knut Arild Hareide bør bli sittende som KrF-leder, selv om hun ikke er enig med Hareide om et samarbeid med Ap og Sp.

  • og NTB

– Hareide er en god leder, og KrFU ønsker å beholde ham, sier Tønnessen til NRK.

Kristelig Folkeparti er svært splittet i synet på om partiet bør samarbeide med den borgerlige regjeringen, eller heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslo i forrige uke.

Partiets veivalg blir fattet på landsmøtet 2. november. Regjeringen kan bli tvunget til å gå av allerede ved høstens behandling av statsbudsjettet for neste år hvis partiflertallet følger Hareide.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)
  3. Knut Arild Hareide