Norge

– En avgjørende viktig sak for Kina

Får Dalai Lama komme til Norge, er det en alvorlig fornnærmelse mot Kina, mener Lian Xiangmin ved Kinas forskningssenter for tibetologi i Beijing.

BEIJING (Aftenposten): Dalai Lama har skadet folkets interesser og statens suverenitet, mener kinesiske myndigheter.

  • Jørgen Lohne
    Jørgen Lohne
    Aftenpostens korrespondent i Asia

Dalai Lama ønsker å overta en fjerdedel av Kina. Det var latterlig å gi ham fredsprisen, sier en svært regimetro kinesisk ekspert til Aftenposten.

– Dersom norske myndigheter tillater Dalai Lama å komme på besøk, er det ikke bare en alvorlig fornærmelse mot Kina. Norge sender samtidig ut et farlig signal, hevder Lian Xiangmin ved Kinas forskningssenter for tibetologi i Beijing.

Selvstendighet

Det kinesiske utenriksdepartementet svare slik på hvordan Dalai Lamas besøk vil kunne påvirke norsk-kinesiske forhold og om Norge må regne med reaksjoner fra Beijing:

«Kina har alltid gått inn for gjensidig respekt mellom landene og utvikling av gjensidig fordelaktige samarbeidsrelasjoner basert på dette. Kinas holdning til Dalai Lama er og har vært konsekvent, tydelig og uforanderlig. Vi håper Norge vil respektere at dette er en avgjørende viktig sak for Kina og med konkrete handlinger skape forutsetninger for å rette opp og videreutvikle forbindelsene mellom Kina og Norge,» heter det i en faks.

Les også:

Les også

- Jeg synes ikke det er en feig beslutning

– Må nekte innreise

Lian svarer ja på spørsmålet om han i tillegg til å drive forskning også har som oppdrag å tilkjennegi kinesiske myndigheters syn på Tibet og konflikten med tibetanernes åndelige leder, Dalai Lama.

– Mener Kina at Norge skal nekte Dalai Lama innreisetillatelse når han kommer til landet på invitasjon fra private institusjoner?

– For en offentlig person som dette, er det aldri snakk om et privat besøk. Han er en politiker som har skadet det kinesiske folks interesser og Kinas suverenitet. Nå kommer han til Norge for å fremme sitt politiske budskap. Ved å nekte Dalai Lama å komme inn i landet, ville norske myndigheter vise at de tar et av Kinas viktigste problemer på alvor. Blir besøket tillatt, vil det forverre forholdet mellom landene, sier professor Lian, som selvsagt er godt kjent med at relasjonene mellom Norge og Kina ikke har vært de beste etter at demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fikk prisen i 2010.

Vil ha Stor-Tibet

Kineserne ser ingen grunn til å stole på tibetanernes åndelige leder når han sier at han ønsker indre selvstyre, ikke full selvstendighet, går det frem av svaret Aftenpostens Beijing-kontor har mottatt fra kinesisk UDs talspersonskontor, der ingen dessverre hadde tid til å gi intervju.

Det er heller ikke tvil om at Dalai Lama ser for seg et «Stor-Tibet», der også landområder fra fire nabo-provinser inngår, skal vi tro den anonyme offisielle talsperson som har formulert faks-svaret: – Det dreier seg om en fjerdedel av Kinas landområder.

Les også:

Les også

Kina-ekspert: «Om Regjeringen møter Dalai Lama, kan konflikten med Kina fortsette inn i evigheten»

Det samme hevdet professor Lian i en skarp kronikk i regimevennlige aviser for et par måneder siden. Den ble hyppig sitert, blant annet av det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

– Vi ser tegn til målet om et Stor-Tibet blant annet i eksilregjeringens såkalte grunnlov og nasjonalsang, og på kart de har fått trykket, sier professoren.

– Latterlig pris

Mildt og lavmælt doserer akademikeren om hvor feil det var av Den norske nobelkomité å tildele den 14. Dalai Lama Fredsprisen for 1989.

– En latterlig avgjørelse, mener Lian, og hevder at Dalai Lama siden sin flukt fra Tibet i 1959 slett ikke har stått for en så konsekvent ikkevoldslinje som Hans Hellighets tilhengere tror.

Les også:

Les også

Bondevik: Norge skal ikke danse etter noe lands pipe

Professoren er også sikker på at fredsprisvinneren har oppmuntret tibetanere til å protestere ved å brenne seg til døde, selv om uttalelser fra Dalai Lama selv, peker i motsatt retning.

Les også

  1. - Kommer til å følge Dalai Lama inn hovedinngangen

  2. Konfliktsaker i kø for Erna Solberg

  3. Feighetens hus

Les mer om

  1. Kina