Telenor klager på gigantgebyr

Telenor har nå bestemt seg for å klage på gebyret på 788 millioner kroner de fikk i juni for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Etter et halvår i tenkeboksen har Telenor nå bestemt seg for å klage på rekordgebyret.

– 20. desember leverte Telenor inn en omfattende klage på Konkurransetilsynets vedtak fordi vi mener prismodellen i avtalen er lovlig, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Finansavisen.

Konkurransetilsynet konkluderte i juni med at Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge.

Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret tilsynet har gitt noensinne.

Telenor har hele veien vært uenig i vedtaket.

Krokan sier at han håper Konkurranseklagenemnda vil gå grundig gjennom klagen og selskapets anførsler.

Fra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett.

I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.

Finansavisen skriver at dersom nemnda kommer til samme konklusjon som tilsynet, kan Telenor ta saken for retten.